Ekstraordinært bestyrelsesmøde 25.11.2019

Referat
Skype-bestyrelsesmøde 25.11.2019
 
Deltagere:
Metin (referent)
Charlotte
Preben
Rasmus (afbud, stemme afgivet forud for møde)
Ingrid (afbud, stemme afgivet forud for møde)
Jann (afbud, sætter sin lid til den øvrige bestyrelse)
 
Referat:
1. Sommerlejr 21, 22, 23 og 24
Det blev besluttet at afholde sommerlejr i 2021, 2022 og 2024 (med fire stemmer for 3 sommerlejre og én for 2).
2. Evt.
Intet.