Velkommen

Vi er en dynamisk og innovativ kampsportsklub med geografisk tilknytning til det sydlige Aarhus og opland. Vi er en fusion mellem den gamle Viby Taekwondo Klub og Aarhus Syd Taekwondo Klub og bygger således på årtiers traditioner såvel energi og pionerånd. Vi er tilknyttet stormester Choi Kyoung An 9. dan og interesseforeningen Chois Venner.

Vi er medlem af Dansk Taekwondo Forbund, Dansk Idræts Forbund, European Taekwondo Union samt World Taekwondo Federation.

Nyheder

Bestyrelsesmøde 3. december 2019

Tilstede: Jann Mossgård Preben Schjødt Frida Schjødt (fraværende) Rasmus Holm Ingrid Falkentoft Andersen Charlotte Sikora Degn Dagsorden: 1) Børnehold: skal farvede monbælter stå foran eller bag hvidbælter? Farvede MON bælter placeres mellem 10. kup og hvidbælter. MON bælter kan jf. DTaF’s TU konverteres helt op til 8. kup – men effektueres først ved overgangen til […]

Ekstraordinært bestyrelsesmøde 25.11.2019

Referat Skype-bestyrelsesmøde 25.11.2019   Deltagere: Metin (referent) Charlotte Preben Rasmus (afbud, stemme afgivet forud for møde) Ingrid (afbud, stemme afgivet forud for møde) Jann (afbud, sætter sin lid til den øvrige bestyrelse)   Referat: 1. Sommerlejr 21, 22, 23 og 24 Det blev besluttet at afholde sommerlejr i 2021, 2022 og 2024 (med fire stemmer […]

Så puttes den gamle i graven…

Siden 2011 har vi benyttet den karakteristiske blå hjemmeside som primær kommunikationskanal til verden – men nu 8 år senere stedes den til hvile. Siden blev designet af Metin Aydin og implementeret af John Søby Madsen som på den tid trænede på familieholdet og voksenholdet sammen med sin familie. Det nye layout er udviklet af […]

Bestyrelsesmøde i Aarhus Syd Taekwondo Klub – Tang Soo Do 05.11.2019

Tilstede:Metin AydinCharlotte Sikora DegnIngrid Falkentoft AndersenPreben SchjødtRasmus HolmFrida Schjødt (føl) Afbud:Jann Mossgård Dagsorden:1. Ekstra rengøring2. Satellitter3. Tid mellem træninger4. Nytårskur5. Ny hjemmeside6. Orientering om tilbagebetaling af CV + DTaF licens7. Fastholdelse8. Pulje til motion & fællesskab9. Evt. Referat:1. Ekstra rengøringDer er kva de mange mennesker ekstra beskidt i dojang 1. Vi vil forsøge med mere […]

Bestyrelsesmøde i Aarhus Syd Taekwondo Klub – Tang Soo Do 01.10.2019

Tilstede:Jann MosgaardIngrid Falkentoft AndersenMetin AydinPreben SchjødtCharlotte Sikora DegnRasmus HolmFrida Schjødt (føl) Dagsorden:1) Valg af ordstyrer og referent2) Godkendelse af seneste referat3) 100 flere medlemmer4) DGI kampagne 5) Instruktørkurser6) Velkomstpakke til instruktører7) Møde med Jan Jørgensen udsættes8) Ungdomsmiljø om fredagen9) Frivillig-fest10) Kasserer 11) Børne attester12) Evt. Referat: Dagsorden:1) Valg af ordstyrer og referentMetin blev valgt.2) Godkendelse […]

Bestyrelsesmøde i Aarhus Syd Taekwondo Klub – Tang Soo Do

10.09.2019 Tilstede:Ingrid F. AndersenPreben SchjødtFrida Schjødt (føl)Rasmus HolmJann MosgaardMetin Aydin Afbud:Charlotte Sikora Degn Dagsorden: 1) Valg af referent og ordstyrer2) Godkendelse af sidste referat3) Medlemskab af DGI4) Kan bestyrelsesmøder fremover ligge 1.tirsdag i måneden? 5) Møde med Jan Jørgensen 6) Status rengøring (er der fulgt op ift sidst – er der mere der mangler)7) Frivilligfest/belønning […]

Bestyrelsesmøde i Aarhus Syd Taekwondo Klub – Tang Soo Do

Dato:06.08.2019 Deltagere:Metin AydinCharlotte Sikora DegnRasmus HolmIngrid F. AndersenPreben Schjødt Afbud:Jann Mosgaard Dagsorden:1. Valg af referent og ordstyrer2. Godkendelse af sidste referat3. Rengøring i klubben4. Lån af dojang til konfirmation 25.04.20215. Opkrævning af husleje fra vores lejere6. Kontrol af restanter – kontrol af licenser7. Debriefing Sommerlejr8. Satellitklub9. Eksklussioner generelt / principielt10. Kragelundskolens brug af vores lokaler11. […]

Nyhedsmail juli/august

Kære alle, Facebook Kampagne Vi skyder vores hvervekampagne igang på Facebook nu og i de kommende uger. Det gør vi med små reklamer for særlige målgrupper. Vores medlemmer er de bedste ambassadører for klubben, og derfor vil vi gerne opfordre jer til at dele opslagene på jeres egne Facebooksider, så de også bliver set af […]

Bestyrelsesmøde 27.06.2019

Tid og sted: L.A. Rings Vej 54, 8270 HøjbjergTilstede:Charlotte Sikora Degn, indsuppleret for Daniel FilbertMetin AydinTina Kim SlothPreben Schjødt, suppleant Dagsorden:1. Valg af referent2. Godkendelse af seneste referat3. Økonomi4. Sommerfest5. Rosenvangsskolen6. Licenser7. Kasserer8. Evt. Referat:1. Valg af referentMetin blev valgt. 2. Godkendelse af seneste referatSeneste referat blev godkendt. 3. ØkonomiVores økonomi er god og sund […]

Ekstraordinær generalforsamling 27.06.2019

Referat1. Valg af dirigentPreben Schjødt blev valgt.Dirigenten noterede at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt varslet og indkaldt, og bad de deltagende om at gøre indsigelser hvis dette ikke var tilfældet. 2. Valg af referentMetin Aydin blev valgt. 3. Forslag om omdannelse af klubben fra “frivillig forening” til “almindelig forening”Preben Schjødt redegjorde for forskellen mellem de […]

Graduering

Kup gradueringer

21.12.2019
22.03.2020
21.06.2020
27.09.2020
10.01.2021

Dan gradueringer

04.07.2020 Esbjerg
03.07.2020 Ry

Forudsætninger

Se gradueringsreglementet her.

Pensum

Se pensum her.