Aarhus Syd Taekwondo - en rummelig taekwondo-klub

Vi er en ung og innovativ kampsports-klub med geografisk tilknytning til det sydlige Aarhus og opland. Kom og få en gratis prøvetime - hos os kan alle dyrke taekwondo.

HOME.PHP
01 dec 2011

Velkommen

Vi er en ung og innovativ kampsports-klub med geografisk tilknytning til det sydlige Aarhus og opland. Vi træner taekwondo, men søger inspiration alle de steder, vi kan finde den. Hos os kan du således forvente, at der lejlighedsvis vil være mulighed for at prøve andre ting, f.eks. karate, aikido eller andre kampsportsdiscipliner. Vi er principielt uafhængige, og er ikke tilknyttet en bestemt stormester. Vi har et nært samarbejde med flere klubber, som har stået fadder ved klubbens tilblivelse. Igennem dette samarbejde har vi adgang til eksterne gradueringsberettigede samt kompetente instruktører.

Vi er medlem af Dansk Taekwondo Forbund, Dansk Idræts Forbund, European Taekwondo Union samt World Taekwondo Federation.

15 jan 2017

Trækningsliste i det Store års lotteri

Så er vinderne udtrukket i det Store års lotteri med præmier for mere end 10.000,-
Overskuddet ved salg af lodderne går til ombygning af omklædningsrummet.

Følgende numre er blevet udtrukket:

16
19
51
55
61
64
107
141
142
147
162
166
168
174
192
196
212
261
269
273
279

Kontakt Metin på E-mail metin@aydin.dk for info om udlevering af præmien. Du skal kunne fremvise din lodseddel for at få præmien.

07 jan 2017

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat bestyrelsesmøde i Aarhus Syd og Viby Taekwondo Klubber
05.01.2017

Tilstede:
Johnny, Jann, Tina, Charlotte, Erik, Metin (ref.)

1) Johnny gennemgik økonomierne for den fremtidige fælles klub, som viser at de kommunale støttekroner er for nedadgående grundet vores relativt høje antal voksne som medfører en reduktion i lokaletilskuddet. Der er en manko på ca. 20.000 p.a. (i et af de fremlagte scenarier), som helt eller delvis kan forventes at kunne dækkes ind gennem tilbagebetaling af a conto forbrug. Det besluttedes at hæve kontingentet til 450 i kvartalet for de regulære hold som træner 2 gange ugentligt. Kontingentstigningen gennemføres ved førstkommende generalforsamling.
2) Metin gennemgik forhandlingerne med udlejer vedr. huslejekontrakten og meddelte at en ny kontrakt kan indgås med 8 års uopsigelighed fra udlejers side, dvs. indtil 31.12.2024.
3) Metin meddelte at udlejers krav til Aarhus Syd Taekwondo Klub om betaling af ca. 96.000 var bortfaldet idet det var lykkedes at dokumentere at kravet var udokumenteret / fiktion.
4) Metin forelagde forslag om udskiftning af vinduer til bestyrelsen: Udlejer vil isætte nye vinduer i begge sale mod en huslejestigning på ca. 900 kr./mdr. for dojang 1 og 1420 kr./mdr. i 60 mdr. for begge dojanger. Forslaget blev forkastet.
5) Preben vil gerne indkøbe håndvægte til kr. 2600,- til brug for klubbens medlemmer. Bestyrelsen kunne se idéen men på grund af en pt. stram økonomi kunne forslaget ikke imødekommes.
6) Metin vil gerne involvere klubbens menige medlemmer i udviklingen af det fremtidige kampsportscenter. Metin udarbejder en plan.
7) Erik og Charlotte deltog i december i et møde vedr. Lys1 og eventen ”den levende by”. Klubben skal deltage med en opvisning ved Lyseng Idrætscenter samt aktiviteter i klubben.
8) Mødet i næste uge d. 12./1. er aflyst. Førstkommende møde er 21./2.-2017 hvor den kommende generalforsamling skal behandles.

03 jan 2017

Godt nytår

Vi håber at alle har haft et godt nytår og ønsker alle velmødt tilbage i træningssalen (vi er startet op igen pr. 2./1.) – kom frisk drenge og piger!

30 nov 2016

Informationsmøde om eventen “Den levende by 8270″

“Den levende by 8270″ bliver en stor oplevelsesevent i hele postnr. 8270 bliver afholdt den 6. maj 2017 kl. 13-19 og involverer foreninger, firmaer og borgere som har lyst til at deltage, bidrage og spille med. Spillepladen eventen er 8270 området. Deltagerne styres gennem 8270 området via en mobil-app.

Informationsmødet er tirsdag 13. december 20:00 i Lyseng Idrætscenter. Tilmelding senest den 9. december til: booking@lyseng-idraetscenter.dk adressen.

Aarhus Syd Taekwondo Klub Tang Soo Do skal være med og DU skal deltage for os! Kontakt Metin på metin@aydin.dk så melder han os samlet til.

MON-Familiekalender-teaser
23 nov 2016

Adventsgave eller bare en god ting at have?

Aarhus Syd Taekwondo Klub Tang Soo Do har lavet en familiekalender som tilbydes eksklusivt til medlemmer af klubben.

Kalenderen har kraftig forside og rummer én side for hver af årets måneder.
På hver side er der et eller flere billeder med situationer fra MON holdets træning, i alt 23 billeder. Kalenderen er samlet med en stålspiral og er beregnet til ophængning.
Kalenderen er en familiekalender og rummer 5 kolonner der kan skrives i for hver dag.
Familiekalenderen koster kun 90 kr. og overskuddet går til renovering af klubbens omklædningsrum.
Kalenderen kan kun købes ved forudbestilling på E-mailadressen metin@aydin.dk inden 30. november 2016.

22 nov 2016

Bestyrelsesmøde i Aarhus Syd og Viby Taekwondo Klubber 15/11-2016

Tilstede:
Charlotte Sikora Degn
Metin Aydin
Johnny Ellekær Troelsen
Tina Sloth Møller
Erik Lemcke
Tobias Jessen (tilstede unde pkt. 1 og 2)

1 Valg af referent
Metin blev valgt

2 UC – Udviklings Center
Tobias orienterede om UC. Aarhus Syd, Risskov, Lyseng, Aarhus og Skanderborg medvirker i UC. Horsens kan på sigt evt. vælge at slutte sig til.
Der er ikke økonomi forbundet med deltagelsen, idet deltagerne selv bekoster deltagelsen. Der er 25+ deltagere pt. heraf 4 af vores medlemmer. Tobias håber på at der vil kunne etableres et brugerråd evt. bestående af udøvere eller forældre.

3 Lokaler
Preben Schødt er udnævnt til ”husansvarlig” hvilket indebærer at han har ansvaret for at fixe ting som er i udu, eller lokalisere dem og overbringe en melding til bestyrelsen som herefter tager stilling.
Der er intet nyt fra udlejer vedr. forbrug. Der skal snart foreligge et nyt forbrugsregnskab.
Taget bør være tætnet over dojang 2. Et afløb var stoppet. Udlejer er blevet opfordret til at fælde det store træ som årligt stopper afløbene.
Der er dialog med udlejer om ombygning af toilet/omklædning, ikke afsluttet. Økonomien er anslået 80.000.
Metin er i gang med at søge diverse fonde for at rejse penge hertil, endvidere planlægges salg af lodsedler og kalendere – kun internt.

4 Flygtningehold
Der tænkes søsat 3 hold årligt med op til 20 børn på hver. Orhan er instruktør sammen med 4 fra seniorholdet (Henning, Olav, Ingrid og Hanne). Dialog med Aarhus Kommune og Dansk Flygtningehjælp om at få deltagere. Aarhus Kommune har støttet med 19.900 til køb af dragter samt udarbejdelsen af flersproget folder til distribution. Træningen afvikles fredag eftermiddage.

5 Økonomi
Martin har meddelt at der ikke aktuelt er ubetalte regninger. Der er penge på kontoen.
Johnny orienterede bredt om de økonomiske fremskrivninger han arbejder på. Johnny kontakter Martin vedr. aktuelle tal, samt App’en (er den fuldt funktionsdygtig nu?)
Metin kontakter Sport & Fritid for en drøftelse af hvad der tæller med (betalende bestyrelsesmedlemmer og instruktører) i modregningen i lokaletilskuddet for medlemmer over 24.

6 Lyseng
Vedr. Lysengprojektet er vi blevet opfordret til at støtte projektet ved at ”købe den første mursten” for kr. 25.000. Det blev besluttet at det vil vi gerne, men vi vil kende forudsætningerne/økonomien samt sikres pladsen. Vi er en lille forening og det har taget os år at spare vores formue op så den skal selvfølgelig ikke ruttes væk. Omvendt er det et meget vigtigt signal. Hvis ikke vi er indstillede på at betale for det areal som vi får i det færdige komplex (som er større end det de andre foreninger får), så risikerer vi at blive hægtet af.
Metin kontakter Arnis, Escrima og Kyushu og beder dem stille op med et commitment som kan ”kapitaliseres” så vi ikke er alene om at slæbe penge til projektet.

7 Instruktør kurser
Det besluttet at Mathias Slemming, Adam Carton, Alec Carton, Meral Keradana, Kristina Stefani skal på instruktør kursus 1A og 1B snarest. Metin kontakter Peter Meyer Frandsen mhb. på at få det sat i søen.

8 Medlemmer
App’en er tilsyneladende ikke helt funktionsdygtig endnu, og der hersker usikkerhed om hvorvidt alle medlemmer er registrerede. Johnny kontakter Martin for at få klarhed herover, og beder endvidere om at få udfærdiget lister som instruktørerne kan dobbelttjekke. Er Viby’s opkrævning udsendt?

9 Mødedatoer i forår 2017:
Torsdag den 12/1
Tirsdag den 21/2
Torsdag den 6/4
Tirsdag den 30/5
Der bliver formentlig behov for et ekstraordinært møde i december i forbindelse med sammenkøringen af klubberne 1./1.

Free-Christmas-Pictures
19 okt 2016

Kom til julefrokost 16./12.

Vi runder året af med en julefrokost for alle de som træner på voksenholdet.

Festen starter kl. 18:00 med spisning kl. 19:00.

Menu: Bulgogi og kimchi med tilbehør a’la fru Choi.

Dresscode: Casual jule’ish.

Pris: Anslået kr. 150 (mere info følger)

Tilmelding senest fredag 2. december (af hensyn til bestilling af mad)

Tilmelding på Facebook: https://www.facebook.com/events/592806707568785/