Aarhus Syd Taekwondo - en rummelig taekwondo-klub

Vi er en ung og innovativ kampsports-klub med geografisk tilknytning til det sydlige Aarhus og opland. Kom og få en gratis prøvetime - hos os kan alle dyrke taekwondo.

HOME.PHP
01 dec 2011

Velkommen

Vi er en ung og innovativ kampsports-klub med geografisk tilknytning til det sydlige Aarhus og opland. Vi træner taekwondo, men søger inspiration alle de steder, vi kan finde den. Hos os kan du således forvente, at der lejlighedsvis vil være mulighed for at prøve andre ting, f.eks. karate, aikido eller andre kampsportsdiscipliner. Vi er principielt uafhængige, og er ikke tilknyttet en bestemt stormester. Vi har et nært samarbejde med flere klubber, som har stået fadder ved klubbens tilblivelse. Igennem dette samarbejde har vi adgang til eksterne gradueringsberettigede samt kompetente instruktører.

Vi er medlem af Dansk Taekwondo Forbund, Dansk Idræts Forbund, European Taekwondo Union samt World Taekwondo Federation.

2012-06-19_sommerplan
01 jul 2016

Sommerferie

Så er det sommerferie!

Det betyder at klubben går ned i kadence, for børnenes vedkommende betyder det ferie fra den regulære træning til og med 10. august.

De voksne træner én gang ugentligt tirsdag fra 19:00-20:30 i ferieperioden, dog ikke i uge 28 grundet sommerlejr.

Desuden er der Open Air træning i Mindeparken flg. datoer:

D. 30. juli kl. 12:00-14:00
D. 6. august kl. 12:00-14:00
D. 13. august kl. 12:00-14:00

Vi mødes ved legepladsen.

God ferie!

01 jul 2016

Bestyrelsesmøde referat

Referat fra bestyrelsesmøde i de to bestyrelser, 28.06.2016

Deltagere: Peter Meyer Frandsen, Johnny Ellekjær Troelsen, Charlotte Sikora Degn, Erik Lemke, Tina Sloth Møller, Metin Aydin

1. Valg af ordstyrer
Metin blev valgt

2. Valg af referent
Metin blev valgt.

3. Økonomi
Der var ingen info fra kassereren.
Metin orienterede om det kommunale aktivitetstilskud og meddelte at satsen for 5-17 årige nu er på 5,01 kr./pr. aktivitetstime og 1,67 kr. for de. 18-24 årige.

4. Lokalesituation
Metin orienterede om høringssvar vedr. Medborgercenter / biblioteks og borgerservice.
Metin orienterede om krav fremsendt fra bygningsejeren vedr. forbrugsafregning for el, vand og varme.

5. Fælles klub
Det blev besluttet at intensivere indsatsen henimod den fælles klub efter sommerferien.

6. Sociale initiativer
MON film aften afholdt med succes 24. juni.
Grillaften afholdes fredag 1. juli (send en hilsen på Facebook til dem der endnu ikke har meldt sig til) – det er et ”medbring-selv-mad-og-drikke” event.
Tina er tovholder på et sleepover for de lidt ældre børn lørdag 17. september.

7. Andet / evt.
Førstehjælp – der afholdes et førstehjælpskursus senere på året. Der var enighed om at der først og fremmest er instruktørerne som skal/kan deltage, men ifald der er plads er det OK at også andre interesserede deltager.
Børnehold ændre navne:
MON holdet hedder fortsat MON.
Det tidlige mandags/onsdagshold hedder fremover ”Børn begynder”
Det nuværende junior (tirs/tors) hedder fremover ”Børn, fortsættere”
Det sene mandags/onsdagshold hedder fremover ”Børn, højt graduerede”

IMG_6515.JPG
24 jun 2016

Aarhus Syd Taekwondo Klub deltager i Kragelundskolens idrætsdag

For 4. år i træk undervistes der i Taekwondo på Kragelundskolen i forbindelse med idrætsdagen og skoleårets afslutning.

Alle skolens fjerdeklasser kom igennem et program bestående af grundteknikker, selvforsvar og gennembrydning – ingen fik skader og alle fik en god oplevelse med derfra.

Efter fire timer var seancen slut og der blev uddelt flyers for klubben samt frugt sponsoreret af www.haik.dk

IMG_6497.JPG
14 jun 2016

Filmaften for MON holdet fredag 24./6. kl.17:30-20:00

Fredag D.24./6. er der hyggeaften i taekwondoklubben hvor vi spiser pasta og kødsauce sammen, drikker saft og spiser popcorn til filmen “Planet 51″.

Tag en dyne og en pude med, så kommer du til at ligge i en dynge af mon-børn, puder og tøjdyr mens vi ser Disney filmen.

Er der voksne som har overskud til at give et nap med? Send gerne en E-mail til Metin@aydin.dk

Arrangementet er gratis, men vi vil gerne have en tilmelding så vi ved hvor meget pasta der skal koges.

IMG_0695
03 jun 2016

Væksten er over os!

Med al den sol og vand vi får så er det intet under at ting de gror!
I går, 2. juni tog først Daniel og siden Metin hver især 1½ time’s græsbekæmpning, og vi får brug for hjælp til at holde alt det grønne nede. Derfor håber vi på, at alle vil tage et nap i ny og næ så det ikke er de samme som får opgaven. Plæneklipperen er en lille el-drevet sag som Daniel har sponsoreret, mange tak for det! Navneudvalget, som pt. består af Daniel og Metin, har modtaget et navneforslag til dyret: “Gyesok”, og medmindre der kommer flere forslag, er det navnet som klipperen vil blive døbt. Plæneklipperen står, i det lille rum ud mod haven ud for dojang 1.
Help please!

2012-08-11_OpenAir2
03 jun 2016

Open Air 2016

Fællestræning i Mindeparken for alle – også nye.

Vi bruger det gode vejr til at få trænet under åben himmel, samt prøve nye og spændende ting. Tre lørdage i sommerferien træner vi sammen med vores kampsportsvenner i Mindeparken og prøver noget af det som gør deres og vores discipliner til noget særligt, og vi får derigennem værdifulde input til vores egen træning og bliver nok også klogere på hvorfor vi træner som vi gør, og hvad vi eventuelt kunne gøre anderledes.
Vi starter med fælles opvarmning af muskler og led, hvorefter vi efter tur træner Aikido, Arnis, Hapkido, Karate og Taekwondo i korte træningspas á 20 minutter hvorefter vi roterer og går videre til næste sportsgren.

Tidspunkt:
Fra kl. 12:00 og ca. 1½-2 timer frem.

Mødested:
Mindeparken, ved legepladsen – kom omklædte.

Hvem kan være med:
Alle uanset hvilken klub man træner i eller aldrig har trænet før, piger, drenge, børn, unge og ældre, med eller uden turban.

Pris:
Gratis.

Datoer:
D. 30. juli
D. 6. august
D. 13. august
SKRIV DET I KALENDEREN NU!

Medvirkende klubber:
Aarhus Aikikai Aikido Klub
Aarhus Ashihara Karate
Aarhus Kombatan Arnis
Aarhus Shinson Hapkido Dojang
Aarhus Syd Taekwondo Klub
Odder Taekwondo Klub
Kyusho Aiki Jutsu Aarhus

NB: Aflyses ikke pga. af 0,1 milimeter regn – men i tilfælde af torden og/eller massiv nedbør træner vi selvfølgelig ikke.

IMG_0414
26 apr 2016

24 børn fik nye bælter idag!

IMG_039924 mere end almindeligt ihærdige børn fik nye bælter idag ved en graduering hvor der blev gradueret fra gul til sort MON.

Karina Boeriis var hidkaldt til at forestå gradueringen, og Metin, Henrik, Orhan, IMG_0403Kristina og Lina var henvist til at være hendes assistenter. Der blev gennemgået teori og grundteknikker og for de højere bælter blev taegeuk iljang gået. Thea og Frida som skulle op til sort MON bælte, skulle gå den alene foran et uvant stort publikum, hvilket de gjorde flot. Alle 24 bestod og der var klapsalver fra IMG_0404forældrene da der blev overrakt bælter og givet håndtryk.

Thea og Frida skulle som det er tradition for de som består til sort bælte, døbes i sodavand. Det blev de, og de fik at mærke at det ikke helt er blevet IMG_0406sommer endnu. Hvis der var en forælder der fik et billede af dette vil vi meget gerne have det.

Tak til alle trænere, tak til forældrene som var med, og tak til alle de dejlige børn for en fin dag.
IMG_0415
Til de enkelte som var fraværende grundet sygdom eller andre forhold vil vi forsøge at lave et opsamlingsheat snarest muligt – henvend jer til Metin (eller få jeres far eller mor til det), så får vi sat det i søen.