Aarhus Syd Taekwondo - en rummelig taekwondo-klub

Vi er en ung og innovativ kampsports-klub med geografisk tilknytning til det sydlige Aarhus og opland. Kom og få en gratis prøvetime - hos os kan alle dyrke taekwondo.

HOME.PHP
01 dec 2011

Velkommen

Vi er en ung og innovativ kampsports-klub med geografisk tilknytning til det sydlige Aarhus og opland. Vi træner taekwondo, men søger inspiration alle de steder, vi kan finde den. Hos os kan du således forvente, at der lejlighedsvis vil være mulighed for at prøve andre ting, f.eks. karate, aikido eller andre kampsportsdiscipliner. Vi er principielt uafhængige, og er ikke tilknyttet en bestemt stormester. Vi har et nært samarbejde med flere klubber, som har stået fadder ved klubbens tilblivelse. Igennem dette samarbejde har vi adgang til eksterne gradueringsberettigede samt kompetente instruktører.

Vi er medlem af Dansk Taekwondo Forbund, Dansk Idræts Forbund, European Taekwondo Union samt World Taekwondo Federation.

30 nov 2016

Informationsmøde om eventen “Den levende by 8270″

“Den levende by 8270″ bliver en stor oplevelsesevent i hele postnr. 8270 bliver afholdt den 6. maj 2017 kl. 13-19 og involverer foreninger, firmaer og borgere som har lyst til at deltage, bidrage og spille med. Spillepladen eventen er 8270 området. Deltagerne styres gennem 8270 området via en mobil-app.

Informationsmødet er tirsdag 13. december 20:00 i Lyseng Idrætscenter. Tilmelding senest den 9. december til: booking@lyseng-idraetscenter.dk adressen.

Aarhus Syd Taekwondo Klub Tang Soo Do skal være med og DU skal deltage for os! Kontakt Metin på metin@aydin.dk så melder han os samlet til.

MON-Familiekalender-teaser
23 nov 2016

Adventsgave eller bare en god ting at have?

Aarhus Syd Taekwondo Klub Tang Soo Do har lavet en familiekalender som tilbydes eksklusivt til medlemmer af klubben.

Kalenderen har kraftig forside og rummer én side for hver af årets måneder.
På hver side er der et eller flere billeder med situationer fra MON holdets træning, i alt 23 billeder. Kalenderen er samlet med en stålspiral og er beregnet til ophængning.
Kalenderen er en familiekalender og rummer 5 kolonner der kan skrives i for hver dag.
Familiekalenderen koster kun 90 kr. og overskuddet går til renovering af klubbens omklædningsrum.
Kalenderen kan kun købes ved forudbestilling på E-mailadressen metin@aydin.dk inden 30. november 2016.

22 nov 2016

Bestyrelsesmøde i Aarhus Syd og Viby Taekwondo Klubber 15/11-2016

Tilstede:
Charlotte Sikora Degn
Metin Aydin
Johnny Ellekær Troelsen
Tina Sloth Møller
Erik Lemcke
Tobias Jessen (tilstede unde pkt. 1 og 2)

1 Valg af referent
Metin blev valgt

2 UC – Udviklings Center
Tobias orienterede om UC. Aarhus Syd, Risskov, Lyseng, Aarhus og Skanderborg medvirker i UC. Horsens kan på sigt evt. vælge at slutte sig til.
Der er ikke økonomi forbundet med deltagelsen, idet deltagerne selv bekoster deltagelsen. Der er 25+ deltagere pt. heraf 4 af vores medlemmer. Tobias håber på at der vil kunne etableres et brugerråd evt. bestående af udøvere eller forældre.

3 Lokaler
Preben Schødt er udnævnt til ”husansvarlig” hvilket indebærer at han har ansvaret for at fixe ting som er i udu, eller lokalisere dem og overbringe en melding til bestyrelsen som herefter tager stilling.
Der er intet nyt fra udlejer vedr. forbrug. Der skal snart foreligge et nyt forbrugsregnskab.
Taget bør være tætnet over dojang 2. Et afløb var stoppet. Udlejer er blevet opfordret til at fælde det store træ som årligt stopper afløbene.
Der er dialog med udlejer om ombygning af toilet/omklædning, ikke afsluttet. Økonomien er anslået 80.000.
Metin er i gang med at søge diverse fonde for at rejse penge hertil, endvidere planlægges salg af lodsedler og kalendere – kun internt.

4 Flygtningehold
Der tænkes søsat 3 hold årligt med op til 20 børn på hver. Orhan er instruktør sammen med 4 fra seniorholdet (Henning, Olav, Ingrid og Hanne). Dialog med Aarhus Kommune og Dansk Flygtningehjælp om at få deltagere. Aarhus Kommune har støttet med 19.900 til køb af dragter samt udarbejdelsen af flersproget folder til distribution. Træningen afvikles fredag eftermiddage.

5 Økonomi
Martin har meddelt at der ikke aktuelt er ubetalte regninger. Der er penge på kontoen.
Johnny orienterede bredt om de økonomiske fremskrivninger han arbejder på. Johnny kontakter Martin vedr. aktuelle tal, samt App’en (er den fuldt funktionsdygtig nu?)
Metin kontakter Sport & Fritid for en drøftelse af hvad der tæller med (betalende bestyrelsesmedlemmer og instruktører) i modregningen i lokaletilskuddet for medlemmer over 24.

6 Lyseng
Vedr. Lysengprojektet er vi blevet opfordret til at støtte projektet ved at ”købe den første mursten” for kr. 25.000. Det blev besluttet at det vil vi gerne, men vi vil kende forudsætningerne/økonomien samt sikres pladsen. Vi er en lille forening og det har taget os år at spare vores formue op så den skal selvfølgelig ikke ruttes væk. Omvendt er det et meget vigtigt signal. Hvis ikke vi er indstillede på at betale for det areal som vi får i det færdige komplex (som er større end det de andre foreninger får), så risikerer vi at blive hægtet af.
Metin kontakter Arnis, Escrima og Kyushu og beder dem stille op med et commitment som kan ”kapitaliseres” så vi ikke er alene om at slæbe penge til projektet.

7 Instruktør kurser
Det besluttet at Mathias Slemming, Adam Carton, Alec Carton, Meral Keradana, Kristina Stefani skal på instruktør kursus 1A og 1B snarest. Metin kontakter Peter Meyer Frandsen mhb. på at få det sat i søen.

8 Medlemmer
App’en er tilsyneladende ikke helt funktionsdygtig endnu, og der hersker usikkerhed om hvorvidt alle medlemmer er registrerede. Johnny kontakter Martin for at få klarhed herover, og beder endvidere om at få udfærdiget lister som instruktørerne kan dobbelttjekke. Er Viby’s opkrævning udsendt?

9 Mødedatoer i forår 2017:
Torsdag den 12/1
Tirsdag den 21/2
Torsdag den 6/4
Tirsdag den 30/5
Der bliver formentlig behov for et ekstraordinært møde i december i forbindelse med sammenkøringen af klubberne 1./1.

Free-Christmas-Pictures
19 okt 2016

Kom til julefrokost 16./12.

Vi runder året af med en julefrokost for alle de som træner på voksenholdet.

Festen starter kl. 18:00 med spisning kl. 19:00.

Menu: Bulgogi og kimchi med tilbehør a’la fru Choi.

Dresscode: Casual jule’ish.

Pris: Anslået kr. 150 (mere info følger)

Tilmelding senest fredag 2. december (af hensyn til bestilling af mad)

Tilmelding på Facebook: https://www.facebook.com/events/592806707568785/

Muju
17 okt 2016

Koreatour 2017

Kwang jang nim Choi Kyoung An 9. dan har arrangeret en Korea tur til afvikling sommeren 2017. Interesserede kan se programmet her: Korea tour 2017.

Billedet er fra åbningen af Muju Taekwondo Park.

2012-10-12_efteraarsferie
15 okt 2016

Efterårsferie

Der er ferie på børneholdene i efterårsferien. Alm. træning fra og med uge 43.

09 okt 2016

Bestyrelsesmøde referat

Referat af bestyrelsesmøde i Aarhus Syd og Viby Taekwondo klubber 06.10.16

Deltagere:
Metin, Martin, Tina, Charlotte, Erik, Johnny

1. Valg af referent og ordstyrer
Metin blev valgt som referent og Tina som ordstyrer.

2. Graduering, indmeldelser, kontrol, v. Martin
Martin har udviklet et online system som kan registrere medlemmer, og sikre at alle som træner er indmeldte, ikke i restance osv. Systemet er browserbaseret og platform uafhængig. Det blev drøftet om der skulle betales for et simkort/mobilabonnement til den tablet som Martin vil donere til klubben.
Det besluttedes at registreringer fremover skal foregå via instruktørernes egne smartphones.
Der var stor opbakning til den nye protokolføring og ros til Martin for at have udviklet systemet.

3. Økonomi, v. Martin
Vi har fået mange voksne medlemmer og den traditionelle fordeling med mange børn og færre voksne er blevet forrykket. Således bliver vi hårdt ramt ved reduktion i den kommunale lokalestøtte. Ved mere end 10% voksne (24+) bliver vi modregnet i lokalestøtten.
Det medfører på sigt en økonomisk udfordring som vi skal håndtere nu. Bl.a. skal vi gøre en indsats for at få flere medlemmer under 24 år. Endvidere blev det besluttet at suspendere frugtordningen (koster ca. 10.000 p.a.) som udover huslejen udgør en væsentlig udgiftspost i regnskabet. Der udsendes en skrivelse til klubbens medlemmer herom.
PBS blev drøftet men forkastet foreløbigt indtil det af Martin udviklede system har fået lov til at køre i en periode. Det er bestyrelsens antagelse, at det nye system vil fange flertallet af ikke-registrerede, og det bliver fremover i endnu højere omfang instruktørernes opgave at holde mandtal og sørge for indmeldelserne.

4. Sammenlægning, v. Johnny
Johnny har været i kontakt med Sport & Fritid – der er ikke noget der pt. presser på for at sammenlægningen hastes igennem.
Sammenlægningen vurderes mulig ved årsskiftet.

5. Køkkenprojekt, v.Erik
Erik har skaffet en bordplade til køkkenet med rabat fra sin arbejdsplads.
Erik finder en dato for en ny arbejdsdag hvor køkkenet gøres mere færdigt.
Der er arbejder som kræver autorisation – disse må vi betale os fra.

6. Flygtninge i træning, v. Metin
Der er mulighed for etablering af et særligt børnehold for flygtninge i et indslusningsforløb, inden børnene sendes videre til de regulære hold man-ons eller tirsdag-torsdag.
Orhan er instruktør.
Metin har ansøgt en kommunal pulje om midler til opgradering af bad og omklædningsrum.

7. Lyseng Idrætscenter, økonomi, v. Metin
Fællesråd, Fonden Lyseng Idrætscenter, Højbjerg-Lyseng Forenings Fitness, Højbjerg Gymnastikforening og Aarhus Syd og Viby Taekwondo Klubber arbejder på at rejse midler til gennemførelsen af et udvidet Lyseng Idrætscenter med etablering af et kampsportscenter her.
Økonomien blev gennemgået.

8. Præmie til den der finder rette navn til Lysengprojektet, Metin
Der vil blive lavet en konkurrence om det nye centers navn, der lægges op til at hver af de 5 foreninger putter 1000 kr. i projektet således der er en pengepræmie på kr. 5000,-
Vi kan selv deltage i konkurrencen, og derved få flere penge i klubkassen.
Formålet med konkurrencen er at skabe folkelige opmærksomhed om projektet.
Det blev besluttet at bidrage med kr. 1000,- til en pengepræmie.

9. Lysengprojektet, Kick Off, Metin
24. Oktober kl. 19:30 er der Kick-off møde for interesserede frivillige som kan give et nap med. Metin opfordrede til at flest mulige bakkede op herom.

10. Pas, generelt
Vi skal have sorteret pas og få system medlemmerne. Der er pas som er blevet væk.
DTaF har udfaset de fysiske pas som nu kun har affektionsværdi for de som har et pas. Fremover er passene digitalle og gradueringer mv. registreres på forbundets hjemmeside. Der kan laves ”pas”-udskrifter fra hjemmesiden, virker dog noget ”tyndt”.

11. Kyusho, flexe lokaler
Kyusho har et ønske om at de af og til kan benytte den lille dojang i stedet for den store. Det er adhoc og ikke forudplanlagt.
Det blev besluttet at Kyusho kan benytte dojang 2 i tidsrummet 20:30-22:00 i stedet for dojang 1 når der ikke var planlagt taekwondo relaterede forløb (i forbindelse med dan gradueringer o.lign.).

12. Uddelegering af opgaver
Medlemmerne skal inddrages mere i arbejdsopgaverne i klubben. Det giver dem en position/funktion udover ”elev” og forankrer dem dermed, og aflaster bestyrelsen.
Metin fremlagde en række opgaver som kan outsources til de medlemmer som pt. ”kun” træner. Der var bred opbakning hertil. Metin udarbejde ”arbejdskort” til de forskellige arbejdsopgaver og udsender dem til bestyrelsen til kommentering, bearbejdning, opfindelse af nye funktioner, kritik osv.
Udvalgte elever udvælges og opfordres til at påtage sig opgaverne som er overkommelige, men betydningsfulde for klubben. Giver samtidig den ”udvalgte” ansvar og forankrer vedkommende stærkere i klubben.

13. Lejere
Dorte Ottosen vil gerne gøre brug af forrummet. Samt montere en pull up bar i dojangen (ved Kyushos flag). Måtterne er måske i vejen. Endvidere vil hun gerne kunne disponere over dojangen i formiddagstimerne.
Det blev besluttet at Dorte kan gøre brug af forrummet (og gerne ”shine” det – dog skal renoveringsarbejder godkendes af bestyrelsen inden). Det indebærer en oprydning og evt. udsmidning af effekter som ikke skal benyttes mere.
En spansk væg er en mulighed. Metin har stillet maling og spartel frem til Dorte. Vi skal ikke bekoste renoveringen for Dorte.
Endvidere blev det besluttet at Dorte kan benytte dojangen til formiddags træninger adhoc. Vores instruktører som af og til benytter lokalerne udenfor alm. åbningstid må benytte den lille dojang i tilfælde af sammenfald.
Dorte kan endvidere montere en pull up bar. Medfører at Kyushos flag skal flyttes. Taekwondo banneret flyttes således Kyusho kan få en placering lige så egnet som nu. (Kyusho er orienteret).

14. Evt.
Tina havde i dialog med Tore sammenfattet økonomien på et Hjerte-Lunge førstehjælpsforløb, kr. 2500 vil det koste med lån af lokale, dukker, underviser (Tore).
Det blev besluttet at Metin ansøger Trygfonden om midler til gennemførelse af kurset og i øvrigt udsende en skrivelse til medlemmerne om gode idéer til at rejse yderligere midler (respektivt til gennemførelse af førstehjælpskursus samt bevarelse af frugtordning).