Aarhus Syd Taekwondo - en rummelig taekwondo-klub

Vi er en ung og innovativ kampsports-klub med geografisk tilknytning til det sydlige Aarhus og opland. Kom og få en gratis prøvetime - hos os kan alle dyrke taekwondo.

HOME.PHP
01 dec 2011

Velkommen

Vi er en ung og innovativ kampsports-klub med geografisk tilknytning til det sydlige Aarhus og opland. Vi træner taekwondo, men søger inspiration alle de steder, vi kan finde den. Hos os kan du således forvente, at der lejlighedsvis vil være mulighed for at prøve andre ting, f.eks. karate, aikido eller andre kampsportsdiscipliner. Vi er principielt uafhængige, og er ikke tilknyttet en bestemt stormester. Vi har et nært samarbejde med flere klubber, som har stået fadder ved klubbens tilblivelse. Igennem dette samarbejde har vi adgang til eksterne gradueringsberettigede samt kompetente instruktører.

Vi er medlem af Dansk Taekwondo Forbund, Dansk Idræts Forbund, European Taekwondo Union samt World Taekwondo Federation.

generalassembly
13 mar 2017

Indkaldelse til Generalforsamling i Aarhus Syd Taekwondo Klub Tang Soo Do

Kære medlem,

Vi har nu igennem længere tid haft et taekwondo bofællesskab i klubben hvor der formelt har eksisteret to klubber side om side under samme tag.
I den daglige gænge har vi imidlertid i de fleste sammenhænge fungeret som én enhed, og vi har brugt den forgangne tid på at harmonisere flest mulige af funktionerne således sammensmeltningen, når den endelig oprandt, ville kunne foregå gnidningsløst og uproblematisk. Vi føler, at dagen er oprunden nu og derfor indkaldes du nu via denne E-mail til tre generalforsamlinger, henholdsvis til generalforsamling i den nye forening Aarhus Syd Taekwondo Klub Tang Soo Do, samt ekstraordinære generalforsamlinger i henholdsvis de to gamle foreninger Viby Taekwondo Klub Tang Soo Do samt Aarhus Syd Taekwondo Klub. Ved de ekstraordinære generalforsamlinger i de to gamle foreninger foreslås disse nedlagt og alle aktiviteter overført til den nye forening pr. 31.08.2017. Datoen er sat således alle formaliteter vedr. lejekontrakt, forhold til kommunen, herunder lokale- og aktivitetsstøtte, kan bringes definitivt på plads.

Vi ser med forventning hen imod at den nye struktur formaliserer og bliver dagligdag, og er sikre på at det bliver rigtig, rigtig godt.

Indkaldelse til Generalforsamling i Aarhus Syd Taekwondo Klub Tang Soo Do
Dato: 30.03.2017 kl. 20:00, medlemmer af både Aarhus Syd Taekwondo samt Viby Taekwondo Klubber har stemmeret

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
4. Kassereren fremlægger regnskab og budget.
5. Fastlæggelse af kontingent
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelse og to bestyrelsessuppleanter. Formand på valg i lige år, kasserer i ulige år.
8. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.
9. Valg til udvalg efter behov.
10. Evt.

Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling i Viby Taekwondo Klub Tangsoo Do
Dato: 30.03.2017, afholdes umiddelbart efter den forgående generalforsamling, kun medlemmer af den pågældende forening har stemmeret.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Registrering af fremmødte
4. Beslutning om nedlæggelse af foreningen og overførsel af alle aktiviteter m.v. til foreningen Aarhus Syd Taekwondo Klub Tang Soo Do pr. 31.08.2017
5. Evt.

Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling i Aarhus Syd Taekwondo Klub
Dato: 30.03.2017, afholdes umiddelbart efter den forgående generalforsamling, kun medlemmer af den pågældende forening har stemmeret.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Registrering af fremmødte
4. Beslutning om nedlæggelse af foreningen og overførsel af alle aktiviteter m.v. til foreningen Aarhus Syd Taekwondo Klub Tang Soo Do pr. 31.08.2017
5. Evt.

Lys1 side
13 mar 2017

Kampsportscenter ved LYS1

Til Lyseng foreningerne og øvrige interessenter
Information om udviklingen i LYS1 projektet

LYS1 projektet lige nu
Vi arbejder meget på de indre linjer i øjeblikket. Der arbejdes med kontakterne og materiale til de fonde vi ansøgt om støtte til vores projekt. Vi har bl.a. udarbejdet LYS1-prospektet, der beskriver visionerne (vedhæftet som PDF, 16 sider).

Til brug for kontakten til fondene har vi også modtaget et officielt brev fra rådmand Rabih Azad, hvor han bekræfter en helhjertet støtte til LYS1 visionen.

Mere udadvendt er etablering af en egentlig hjemmeside på www.lys1.dk og de omfattende aktiviteter i Facebook gruppen ( www.facebook.com/etudvidetlyseng ).

Den Levende By:
Endnu mere udadvendt er det store projekt “Den Levende By”. Vi har ikke før set noget lignende i 8270. En aktivitet i hele lokalområdet, der kan bringe mere fællesskab og give børn og voksne mere kendskab til både klubber, butikker og andre aktiviteter. Spændende ikke? – en god række forretninger, institutioner og sportsklubber har checket ind. Dagen slutter med finaler, musik, madboder og stemning på pladsen i Lyseng!

Husk de kommende infomøder 15. marts, hvis du vil vide mere om hvad du kan gøre som klub. Hjælp os også med at tage information og links med nyhedsbrev og medlemsblade. Måske får vi grundlagt en årlig tradition?

Links:
www.lys1.dk
www.lys1.dk/denlevendeby8270

Vi opfordrer alle foreninger til at melde sig til projektet og opfordre medlemmer til at være med. Kontakt os eventuelt for en individuel sank. Som forening, firma, butik eller anden aktivitet kan dagen gøre jer mere kendte i lokalsamfundet og skaffe nye medlemmer/kunder/kontakter. Under alle omstændigheder bidrager I positivt til at gøre 8270 bare lidt bedre.

Venlig hilsen
LYS1 styregruppen

Email: styregruppen@lys1.dk

Køb-en-flise
27 feb 2017

Køb en flise!

Vi pukler med at få gjort omklædningsrummene færdige så klubben kan blive indbydende og rar at være i – og du kan være med til at få det til at ske. Vi mangler ca. 15.000 kroner for at få projektet til at nå helt sammen, og netop nu sælger vi fliser i omklædningsrummene for at rejse disse penge. I alt 120 stk. bliver udbudt til salg, og du kan købe din helt egen flise for bare kr. 125,-

Når du køber en flise får du dit navn op at hænge på en tavle i klublokalet, og derved ansporer du også andre til at hjælpe os i mål med projektet.

Køb en flise ved at overføre kr. 125,- til MobilePay 71 99 67 84 og skriv “Flise” i emnefeltet. Hvis du vil være anonym skriver du blot “Flise, anonym”.

Vi kan være færdige “lige om lidt” hvis flest mulige giver et bidrag.

Mvh.
Byggeudvalget

b83e384760c8f9c53299916949803ee9661f400e_main_hero_image
17 feb 2017

Fotografering til tavlen

Torsdag 23./2. er der fotografering til tavlen – Jane kommer kl. 17:30 og starter med at fotografere fortsætterbørnene (træner tirsdag+torsdag 17:45-19:00) og fortsætter med at fotografere indtil der ikke står flere i kø. Vil du gerne have et nyt billede op at hænge, eller hænger du der slet ikke endnu så kom op få knipset et godt billede!

2012-02-16_monpensum
17 feb 2017

MON graduering 23./2.

Kære medlem,

På torsdag 23./2. er der graduering for børnene på MON og familieholdet i tidsrummet 17:00-17:45 såvel børnene på familieholdet.

Gradueringen gennemføres for de som melder sig til senest tirsdag 21./2. (vi skal nå at bestille bælter).

Ved tilmelding på E-mail metin@aydin.dk bedes anført:

1) Navn
2) Nuværende bæltefarve
3) Næste bæltefarve
4) Nuværende bæltelængde

Gradueringen koster kr. 50,- og et nyt bælte koster også kr. 50,-, altså i alt kr. 100,-

Betaling kontant eller via Mobilepay på tlf. 30 299 822 inden graduering.

Efter graduering vil der være fotografering til ophængning til tavlen, så reserver lige 5-10 minutter efter gradueringen hertil.

Henning
16 feb 2017

Gi’ et nap!

Vi skal meget gerne nå at blive næsten færdige med ombygningen her i vinterferien (og måske ugen efter), og du kan være med til at få det til at lykkes. Vi får nogle super fine omklædningsrum, og rigtig mange har allerede taget et stort ryk, men vi har brug for et par hænder mere (dine) til at komme i mål. Vi har lavet en arbejdskalender på Facebook, så der er overblik over hvem der komme og hjælper til hvornår, skriv dig på (i kommentarfeltet) så vi har en idé om omfanget af de frivillige ressourcer.

https://www.facebook.com/TaekwondoAarhus

jem&fix_lavprisbyggemarked_med rod ks
29 jan 2017

Jem & Fix støtter med materialer til nye omklædningsfaciliteter!

Pressemeddelelse: Omklædningsfaciliteter muliggør nye tiltag

Aarhus Syd Taekwondo Klub bygger omklædningsfaciliteter så dørene kan slås op for flere medlemmer.

Den innovative kampsportsklub i Højbjerg har igennem årene udviklet mange nyskabelser, men de fysiske rammer i lokalerne på L.A. Rings Vej begrænser mulighederne for yderligere tiltag.

”Vores omklædningsrum er for dårlige og utidssvarende og vi har derfor i lang tid ønsket et bygge om så vi kunne appellere til endnu flere, børn, unge, voksne og seniorer”, siger Metin Aydin som er formand i Aarhus Syd Taekwondo Klub.

”Vi har mange medlemmer fordelt på mange hold som vil få glæde af moderniserede omklædningsrum, lige fra pensionisterne på vores pensionisthold til ungerne på det nye hold for flygtningebørn som starter her i foråret”, udtrykker formanden og fortsætter: ”Mange af vores medlemmer kommer omklædte hjemmefra fordi det ofte er nemmere end at klæde om i klubben, men især en del af pensionisterne, flygtningebørnene og de som træner på vores familiehold, kommer langvejs og især for dem vil forbedrede forhold være til stor glæde.”

Ombygningen varetages til dels af klubbens egne medlemmer, og klubben har for at dække omkostningerne ansøgt materialer via jem & fix kampagne ’I fixer, vi støtter’. Vores ansøgning blev imødekommet og i den kommende uge starter ombygningen op.

”Vi vil gerne støtte projekter i lokalsamfundene, og hjælpe ildsjæle og engagerede med at sprede indlevelse, sammenhold og glæde”, forklarer Claus Petersen, direktør for salg, indkøb og marketing hos jem & fix.

”For os betyder det alverden, at vi kan få hjælp fra en virksomhed som jem & fix, for som forening oparbejder vi ikke et stort overskud som kan finansiere projekter som dette, og derfor skylder vi jem & fix stor tak”, siger Metin Aydin.