Aarhus Syd Taekwondo - en rummelig taekwondo-klub

Vi er en ung og innovativ kampsports-klub med geografisk tilknytning til det sydlige Aarhus og opland. Kom og få en gratis prøvetime - hos os kan alle dyrke taekwondo.

HOME.PHP
01 dec 2011

Velkommen

Vi er en ung og innovativ kampsports-klub med geografisk tilknytning til det sydlige Aarhus og opland. Vi træner taekwondo, men søger inspiration alle de steder, vi kan finde den. Hos os kan du således forvente, at der lejlighedsvis vil være mulighed for at prøve andre ting, f.eks. karate, aikido eller andre kampsportsdiscipliner. Vi er principielt uafhængige, og er ikke tilknyttet en bestemt stormester. Vi har et nært samarbejde med flere klubber, som har stået fadder ved klubbens tilblivelse. Igennem dette samarbejde har vi adgang til eksterne gradueringsberettigede samt kompetente instruktører.

Vi er medlem af Dansk Taekwondo Forbund, Dansk Idræts Forbund, European Taekwondo Union samt World Taekwondo Federation.

LysengExpanded
27 sep 2016

YES! NYE MULIGHEDER VED LYSENG!

Rådmanden for Kultur og Borgerservice har givet os til juni 2017 til at skaffe de manglende penge til en samling af idrætsaktiviteter, bibliotek, borgerservice og en daginstitution ved Lyseng Idrætscenter. Det vil give en enestående mulighed for brobygning mellem mange tilbud til alle områdets beboere i alle aldre.
Konkret betyder det for os, at vi får mulighed for at etablere et 500 m² stort kampsportscenter, samt udvidede faciliteter til gymnastik og fitness. Det samlede anlæg får et kolossalt løft og mange nye synergier vil opstå omkring og imellem nye og gamle tilbud. Men det kommer ikke af sig selv, vi skal i arbejdstøjet, vi skal rejse penge, vi skal kommunikere og formidle, og så skal vi løse opgaven i fællesskab – ellers bliver det ikke til noget.

VÆRDIER, SYNERGIER, KVALITETER

Projektet er enestående i sit indhold fordi det ikke kun henvender sig til brugerne af idrætsklubber, eller bibliotek eller borgerservice eller en daginstitution. Vi ser projektet som en mulighed for, at bygge bro mellem brugen af de forskellige tilbud. Mødet med nye muligheder kan inspirere og fremme brugen af heraf. F.eks. kan oplevelsen af tilbud til alle generationer i idrætsklubberne og biblioteket inspirere til nye aktiviteter end de vante. Brugere af borgerservice vil opleve og møde aktive idrætsbrugere – og disse vil se bibliotekets mange tilbud. Projektet vil skabe én indgang, som vil være et krydsfelt for mødet mellem mange forskellige brugere. Mulighederne for synergi vil være mange!
Vigtigst af alt er, at projektet henvender sig til alle borgere i området – og alle borgere vil opleve, at aktiviteterne kan bruges på tværs af generationer, køn, fysiske formåen o.a.

Vi har brug for din hjælp!

Det lokale engagement er afgørende for at komme i mål med projektet. Vi er frivillige og har derfor også brug for din hjælp til de mange aktiviteter. Kan du noget med formidling, journalistik, fotografering, økonomi, byggeri o.l. vil vi gerne gøre brug af din viden. Ved du noget om hvordan der skabes begejstring for projektet, eller vil du på anden måde støtte projektets realisering så kontakt metin@aydin.dk
NB: Hvis ikke du er klar over hvordan du kan hjælpe, men har overskud og lyst til at være med, så kontakt os alligevel, så har vi en opgave som passer lige til dig!

STYREGRUPPEN

Fonden Lyseng Idrætscenter, bestyrelsesmedlem Morten Sørensen, lomoso@live.dk
Højbjerg-Holme-Skåde Fællesråd, formand Carl Nielsen, cani@stofanet.dk
Højbjerg Gymnastik Forening, formand Lisbeth Spanggaard, lg.spanggaard@gmail.com
Højbjerg-Lyseng Foreningsfitness, formand Leif Fisker Jensen, leif@fiskerjensen.dk
Viby Taekwondo Klub, formand Johnny Troelsen, johnny_troelsen@stofanet.dk
Aarhus Syd Taekwondo Klub, formand Metin Aydin, metin@aydin.dk

Der vil løbende blive bragt flere informationer på hjemmesiden www.lyseng-idraetscenter.dk

2012-02-16_monpensum
06 sep 2016

Graduering på MON holdet

Graduering tirsdag 20./9. kl. 17:00-17:45 på MON holdet
Tilmelding nødvendig af hensyn til bæltebestilling.
Karina Boeriis graduerer.

Pris:
Graduering koster 50,-
Nyt bælte koster 50,-
Sort snipper er gratis

04 sep 2016

Referat bestyrelsesmøde 25/8-16

Referat bestyrelsesmøde 25/8-16

Fremmødte:
Johnny, Metin, Charlotte, Jann

Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer og referent
2. Økonomi v. Martin
3. Lokaler v. Metin
- forbrug
- rengøring
- projekt ”køkken”
4. Udenomsarealer
5. Sensommerfest
6. Ungdomsarrangement
7. Julefrokost
8. Klubmodul, Conventus og Martins system
9. Kamp
10. evt.
11. Næste møde

Referat
1. Valg af ordstyrer og referent
Metin blev valgt.
2. Økonomi v. Martin
Martin havde ikke nået at sende økonomi grundet en situation pa sit arbejde. Tages på næste møde.
3. Lokaler v. Metin
- forbrug
Intet svar fra udlejer. Metin kontakter udlejer.
- rengøring
Der er ikke rent nok i den store sal, dem der står for rengøringen skal gøre det bedre. Alternativt må vi betale os til bedre rengøring. Ca. 900 kr. / mdr.
- projekt ”køkken”
Erik er indpisker på projektet, vi afventer at høre nærmere vedr. en køreplan for det som mangler.
4. Udenomsarealer
Der skal klippes hæk, luges lidt og laves havearbejde. Det blev aftalt at lægge arrangementet dagen efter ungdomsarrangementet, og at vi arrangerer fælles morgenmad med de unge og dem der tropper op for at hjælpe på ”have-dagen”.
18./9.-16 kl. 09:00.
5. Sensommerfest
Der blev aftalt at holde klubfest for voksne d. 30./9. – et low key arrangement uden et forkromet program: Fællesspisning (sammenskud) + musik.
6. Ungdomsarrangement
Tina og Charlotte afvikler et sleepover i klubben. Der skal laves sedler til uddeling (Charlotte?).
7. Julefrokost
Datoen er fastlagt til 16/12. Fru Choi bookes, hvis hun har tid, til at lave mad.
8. Klubmodul, Conventus og Martins system
Vi har fået tilsendt tilbud på Klubmodul som et alternativ til Martins system.
Martin er ikke interesseret i at vi sadler om, hvilket bestyrelsen bakker op om, men vi vil gerne at der åbnes op for flerbruger adgang (udsendelse af meddelelser, klublister, økonomi).
9. Kamp
OL var en blandet fornøjelse at se, og ikke alt er ”som i gamle dage”. Noget er faktisk rigtig skidt at se på. Der vil blive lavet et brev til DTaF herom.
10. evt.
Jann og Johnny nævnte at Daniel kan involveres i WEB udviklingen – det vil vi søge at gøre brug af.
11. Næste møde
6./10. efter træning.

2012-06-19_sommerplan
01 jul 2016

Sommerferie

Så er det sommerferie!

Det betyder at klubben går ned i kadence, for børnenes vedkommende betyder det ferie fra den regulære træning til og med 10. august.

De voksne træner én gang ugentligt tirsdag fra 19:00-20:30 i ferieperioden, dog ikke i uge 28 grundet sommerlejr.

Desuden er der Open Air træning i Mindeparken flg. datoer:

D. 30. juli kl. 12:00-14:00
D. 6. august kl. 12:00-14:00
D. 13. august kl. 12:00-14:00

Vi mødes ved legepladsen.

God ferie!

01 jul 2016

Bestyrelsesmøde referat

Referat fra bestyrelsesmøde i de to bestyrelser, 28.06.2016

Deltagere: Peter Meyer Frandsen, Johnny Ellekjær Troelsen, Charlotte Sikora Degn, Erik Lemke, Tina Sloth Møller, Metin Aydin

1. Valg af ordstyrer
Metin blev valgt

2. Valg af referent
Metin blev valgt.

3. Økonomi
Der var ingen info fra kassereren.
Metin orienterede om det kommunale aktivitetstilskud og meddelte at satsen for 5-17 årige nu er på 5,01 kr./pr. aktivitetstime og 1,67 kr. for de. 18-24 årige.

4. Lokalesituation
Metin orienterede om høringssvar vedr. Medborgercenter / biblioteks og borgerservice.
Metin orienterede om krav fremsendt fra bygningsejeren vedr. forbrugsafregning for el, vand og varme.

5. Fælles klub
Det blev besluttet at intensivere indsatsen henimod den fælles klub efter sommerferien.

6. Sociale initiativer
MON film aften afholdt med succes 24. juni.
Grillaften afholdes fredag 1. juli (send en hilsen på Facebook til dem der endnu ikke har meldt sig til) – det er et ”medbring-selv-mad-og-drikke” event.
Tina er tovholder på et sleepover for de lidt ældre børn lørdag 17. september.

7. Andet / evt.
Førstehjælp – der afholdes et førstehjælpskursus senere på året. Der var enighed om at der først og fremmest er instruktørerne som skal/kan deltage, men ifald der er plads er det OK at også andre interesserede deltager.
Børnehold ændre navne:
MON holdet hedder fortsat MON.
Det tidlige mandags/onsdagshold hedder fremover ”Børn begynder”
Det nuværende junior (tirs/tors) hedder fremover ”Børn, fortsættere”
Det sene mandags/onsdagshold hedder fremover ”Børn, højt graduerede”

IMG_6515.JPG
24 jun 2016

Aarhus Syd Taekwondo Klub deltager i Kragelundskolens idrætsdag

For 4. år i træk undervistes der i Taekwondo på Kragelundskolen i forbindelse med idrætsdagen og skoleårets afslutning.

Alle skolens fjerdeklasser kom igennem et program bestående af grundteknikker, selvforsvar og gennembrydning – ingen fik skader og alle fik en god oplevelse med derfra.

Efter fire timer var seancen slut og der blev uddelt flyers for klubben samt frugt sponsoreret af www.haik.dk

IMG_6497.JPG
14 jun 2016

Filmaften for MON holdet fredag 24./6. kl.17:30-20:00

Fredag D.24./6. er der hyggeaften i taekwondoklubben hvor vi spiser pasta og kødsauce sammen, drikker saft og spiser popcorn til filmen “Planet 51″.

Tag en dyne og en pude med, så kommer du til at ligge i en dynge af mon-børn, puder og tøjdyr mens vi ser Disney filmen.

Er der voksne som har overskud til at give et nap med? Send gerne en E-mail til Metin@aydin.dk

Arrangementet er gratis, men vi vil gerne have en tilmelding så vi ved hvor meget pasta der skal koges.