Velkommen

Vi er en dynamisk og innovativ kampsportsklub med geografisk tilknytning til det sydlige Aarhus og opland. Vi er en fusion mellem den gamle Viby Taekwondo Klub og Aarhus Syd Taekwondo Klub og bygger således på årtiers traditioner såvel energi og pionerånd. Vi er tilknyttet stormester Choi Kyoung An 9. dan og interesseforeningen Chois Venner.

Vi er medlem af Dansk Taekwondo Forbund, Dansk Idræts Forbund, European Taekwondo Union samt World Taekwondo Federation.

Nyheder

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 19. marts 2020

Hermed indkaldes klubbens medlemmer til ordinær generalforsamling i Aarhus Syd Taekwondo Klub – Tang Soo Do. Dato: 19.03.2020 Klokkeslæt: 20:00 Forslag der ønsket behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage inden generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 4. Kassereren fremlægger […]

Bestyrelsesmøde 18.02.2020

Dagsorden: 1. Økonomi 2. Fundraising, fonde, sponsorer, fondsansøgninger 3. Indkommet forslag fra Helle Fyllgraf om økonomisk støtte til deltagelse til stævner 4. Generalforsamling – to-do-liste 5. Årshjul 6. OL i Mindeparken (i stedet for open air) 7. Brydning 8. Satellitter – status 9. Fitnessrum – status 10. Kontor – status 11. Børneattester 12. Rengøring 13. […]

Nyhedsbrev Februar 2020

Vinterferie i uge 7 MON hold samt børn begynder + øvet holder vinterferie i hele uge 7. Jeonsa Team holder fri 9. og 16. februar. Hold øje med facebook for pludselige spontantræninger. Fastelavn 23. februar i tidsrummet 12:30 til ca. 13:00 afholder vi tøndeslagning i klubben for børn begynder, børn øvet, familieholdet samt for deltagere […]

Nyhedsbrev Januar 2020

Satellithold Så har vi afholdt de første træninger på de 3 nye hold i Aarhus Sydlige opland, henholdsvis i Kolt-Hasselager, Tranbjerg og Stavtrup – og det går godt. Tilslutningen er stadig ustabil og derfor inviterer vi jer til, at deltage som gæster på holdet så der er fyldt fornuftigt op i rækkerne. Spørg gerne hvis […]

MOGA: Yoga for mænd

Så er MOGA landet i klubben: Yoga, kun for mænd! Sanne Løfberg fra Viborg afholder tre gange ugentligt træningsforløb for hold med højest 14 personer dojang 2. MOGA tilbydes følgende dage: Mandag 17:45-18:45 Onsdag 16:45-17:45 Lørdag 14:00-16:00 Sanne underviser desuden i Inner Axis Yoga, og afvikler tre gange ugentligt træningsforløb for både mænd og kvinder, […]

Graduering

Kup gradueringer

21.12.2019
22.03.2020
21.06.2020
27.09.2020
10.01.2021

Dan gradueringer

04.07.2020 Esbjerg
03.07.2021 Ry

Forudsætninger

Se gradueringsreglementet her.

Pensum

Se pensum her.

Vores partnere