Aarhus Syd Taekwondo - en rummelig taekwondo-klub

Vi er en ung og innovativ kampsports-klub med geografisk tilknytning til det sydlige Aarhus og opland. Kom og få en gratis prøvetime - hos os kan alle dyrke taekwondo.

HOME.PHP
01 dec 2011

Velkommen

Vi er en ung og innovativ kampsports-klub med geografisk tilknytning til det sydlige Aarhus og opland. Vi træner taekwondo, men søger inspiration alle de steder, vi kan finde den. Hos os kan du således forvente, at der lejlighedsvis vil være mulighed for at prøve andre ting, f.eks. karate, aikido eller andre kampsportsdiscipliner. Vi er principielt uafhængige, og er ikke tilknyttet en bestemt stormester. Vi har et nært samarbejde med flere klubber, som har stået fadder ved klubbens tilblivelse. Igennem dette samarbejde har vi adgang til eksterne gradueringsberettigede samt kompetente instruktører.

Vi er medlem af Dansk Taekwondo Forbund, Dansk Idræts Forbund, European Taekwondo Union samt World Taekwondo Federation.

Free-Christmas-Pictures
19 okt 2016

Kom til julefrokost 16./12.

Vi runder året af med en julefrokost for alle de som træner på voksenholdet.

Festen starter kl. 18:00 med spisning kl. 19:00.

Menu: Bulgogi og kimchi med tilbehør a’la fru Choi.

Dresscode: Casual jule’ish.

Pris: Anslået kr. 150 (mere info følger)

Tilmelding senest fredag 2. december (af hensyn til bestilling af mad)

Muju
17 okt 2016

Koreatour 2017

Kwang jang nim Choi Kyoung An 9. dan har arrangeret en Korea tur til afvikling sommeren 2017. Interesserede kan se programmet her: Korea tour 2017.

Billedet er fra åbningen af Muju Taekwondo Park.

2012-10-12_efteraarsferie
15 okt 2016

Efterårsferie

Der er ferie på børneholdene i efterårsferien. Alm. træning fra og med uge 43.

09 okt 2016

Bestyrelsesmøde referat

Referat af bestyrelsesmøde i Aarhus Syd og Viby Taekwondo klubber 06.10.16

Deltagere:
Metin, Martin, Tina, Charlotte, Erik, Johnny

1. Valg af referent og ordstyrer
Metin blev valgt som referent og Tina som ordstyrer.

2. Graduering, indmeldelser, kontrol, v. Martin
Martin har udviklet et online system som kan registrere medlemmer, og sikre at alle som træner er indmeldte, ikke i restance osv. Systemet er browserbaseret og platform uafhængig. Det blev drøftet om der skulle betales for et simkort/mobilabonnement til den tablet som Martin vil donere til klubben.
Det besluttedes at registreringer fremover skal foregå via instruktørernes egne smartphones.
Der var stor opbakning til den nye protokolføring og ros til Martin for at have udviklet systemet.

3. Økonomi, v. Martin
Vi har fået mange voksne medlemmer og den traditionelle fordeling med mange børn og færre voksne er blevet forrykket. Således bliver vi hårdt ramt ved reduktion i den kommunale lokalestøtte. Ved mere end 10% voksne (24+) bliver vi modregnet i lokalestøtten.
Det medfører på sigt en økonomisk udfordring som vi skal håndtere nu. Bl.a. skal vi gøre en indsats for at få flere medlemmer under 24 år. Endvidere blev det besluttet at suspendere frugtordningen (koster ca. 10.000 p.a.) som udover huslejen udgør en væsentlig udgiftspost i regnskabet. Der udsendes en skrivelse til klubbens medlemmer herom.
PBS blev drøftet men forkastet foreløbigt indtil det af Martin udviklede system har fået lov til at køre i en periode. Det er bestyrelsens antagelse, at det nye system vil fange flertallet af ikke-registrerede, og det bliver fremover i endnu højere omfang instruktørernes opgave at holde mandtal og sørge for indmeldelserne.

4. Sammenlægning, v. Johnny
Johnny har været i kontakt med Sport & Fritid – der er ikke noget der pt. presser på for at sammenlægningen hastes igennem.
Sammenlægningen vurderes mulig ved årsskiftet.

5. Køkkenprojekt, v.Erik
Erik har skaffet en bordplade til køkkenet med rabat fra sin arbejdsplads.
Erik finder en dato for en ny arbejdsdag hvor køkkenet gøres mere færdigt.
Der er arbejder som kræver autorisation – disse må vi betale os fra.

6. Flygtninge i træning, v. Metin
Der er mulighed for etablering af et særligt børnehold for flygtninge i et indslusningsforløb, inden børnene sendes videre til de regulære hold man-ons eller tirsdag-torsdag.
Orhan er instruktør.
Metin har ansøgt en kommunal pulje om midler til opgradering af bad og omklædningsrum.

7. Lyseng Idrætscenter, økonomi, v. Metin
Fællesråd, Fonden Lyseng Idrætscenter, Højbjerg-Lyseng Forenings Fitness, Højbjerg Gymnastikforening og Aarhus Syd og Viby Taekwondo Klubber arbejder på at rejse midler til gennemførelsen af et udvidet Lyseng Idrætscenter med etablering af et kampsportscenter her.
Økonomien blev gennemgået.

8. Præmie til den der finder rette navn til Lysengprojektet, Metin
Der vil blive lavet en konkurrence om det nye centers navn, der lægges op til at hver af de 5 foreninger putter 1000 kr. i projektet således der er en pengepræmie på kr. 5000,-
Vi kan selv deltage i konkurrencen, og derved få flere penge i klubkassen.
Formålet med konkurrencen er at skabe folkelige opmærksomhed om projektet.
Det blev besluttet at bidrage med kr. 1000,- til en pengepræmie.

9. Lysengprojektet, Kick Off, Metin
24. Oktober kl. 19:30 er der Kick-off møde for interesserede frivillige som kan give et nap med. Metin opfordrede til at flest mulige bakkede op herom.

10. Pas, generelt
Vi skal have sorteret pas og få system medlemmerne. Der er pas som er blevet væk.
DTaF har udfaset de fysiske pas som nu kun har affektionsværdi for de som har et pas. Fremover er passene digitalle og gradueringer mv. registreres på forbundets hjemmeside. Der kan laves ”pas”-udskrifter fra hjemmesiden, virker dog noget ”tyndt”.

11. Kyusho, flexe lokaler
Kyusho har et ønske om at de af og til kan benytte den lille dojang i stedet for den store. Det er adhoc og ikke forudplanlagt.
Det blev besluttet at Kyusho kan benytte dojang 2 i tidsrummet 20:30-22:00 i stedet for dojang 1 når der ikke var planlagt taekwondo relaterede forløb (i forbindelse med dan gradueringer o.lign.).

12. Uddelegering af opgaver
Medlemmerne skal inddrages mere i arbejdsopgaverne i klubben. Det giver dem en position/funktion udover ”elev” og forankrer dem dermed, og aflaster bestyrelsen.
Metin fremlagde en række opgaver som kan outsources til de medlemmer som pt. ”kun” træner. Der var bred opbakning hertil. Metin udarbejde ”arbejdskort” til de forskellige arbejdsopgaver og udsender dem til bestyrelsen til kommentering, bearbejdning, opfindelse af nye funktioner, kritik osv.
Udvalgte elever udvælges og opfordres til at påtage sig opgaverne som er overkommelige, men betydningsfulde for klubben. Giver samtidig den ”udvalgte” ansvar og forankrer vedkommende stærkere i klubben.

13. Lejere
Dorte Ottosen vil gerne gøre brug af forrummet. Samt montere en pull up bar i dojangen (ved Kyushos flag). Måtterne er måske i vejen. Endvidere vil hun gerne kunne disponere over dojangen i formiddagstimerne.
Det blev besluttet at Dorte kan gøre brug af forrummet (og gerne ”shine” det – dog skal renoveringsarbejder godkendes af bestyrelsen inden). Det indebærer en oprydning og evt. udsmidning af effekter som ikke skal benyttes mere.
En spansk væg er en mulighed. Metin har stillet maling og spartel frem til Dorte. Vi skal ikke bekoste renoveringen for Dorte.
Endvidere blev det besluttet at Dorte kan benytte dojangen til formiddags træninger adhoc. Vores instruktører som af og til benytter lokalerne udenfor alm. åbningstid må benytte den lille dojang i tilfælde af sammenfald.
Dorte kan endvidere montere en pull up bar. Medfører at Kyushos flag skal flyttes. Taekwondo banneret flyttes således Kyusho kan få en placering lige så egnet som nu. (Kyusho er orienteret).

14. Evt.
Tina havde i dialog med Tore sammenfattet økonomien på et Hjerte-Lunge førstehjælpsforløb, kr. 2500 vil det koste med lån af lokale, dukker, underviser (Tore).
Det blev besluttet at Metin ansøger Trygfonden om midler til gennemførelse af kurset og i øvrigt udsende en skrivelse til medlemmerne om gode idéer til at rejse yderligere midler (respektivt til gennemførelse af førstehjælpskursus samt bevarelse af frugtordning).

LysengExpanded
27 sep 2016

YES! NYE MULIGHEDER VED LYSENG!

Rådmanden for Kultur og Borgerservice har givet os til juni 2017 til at skaffe de manglende penge til en samling af idrætsaktiviteter, bibliotek, borgerservice og en daginstitution ved Lyseng Idrætscenter. Det vil give en enestående mulighed for brobygning mellem mange tilbud til alle områdets beboere i alle aldre.
Konkret betyder det for os, at vi får mulighed for at etablere et 500 m² stort kampsportscenter, samt udvidede faciliteter til gymnastik og fitness. Det samlede anlæg får et kolossalt løft og mange nye synergier vil opstå omkring og imellem nye og gamle tilbud. Men det kommer ikke af sig selv, vi skal i arbejdstøjet, vi skal rejse penge, vi skal kommunikere og formidle, og så skal vi løse opgaven i fællesskab – ellers bliver det ikke til noget.

VÆRDIER, SYNERGIER, KVALITETER

Projektet er enestående i sit indhold fordi det ikke kun henvender sig til brugerne af idrætsklubber, eller bibliotek eller borgerservice eller en daginstitution. Vi ser projektet som en mulighed for, at bygge bro mellem brugen af de forskellige tilbud. Mødet med nye muligheder kan inspirere og fremme brugen af heraf. F.eks. kan oplevelsen af tilbud til alle generationer i idrætsklubberne og biblioteket inspirere til nye aktiviteter end de vante. Brugere af borgerservice vil opleve og møde aktive idrætsbrugere – og disse vil se bibliotekets mange tilbud. Projektet vil skabe én indgang, som vil være et krydsfelt for mødet mellem mange forskellige brugere. Mulighederne for synergi vil være mange!
Vigtigst af alt er, at projektet henvender sig til alle borgere i området – og alle borgere vil opleve, at aktiviteterne kan bruges på tværs af generationer, køn, fysiske formåen o.a.

Vi har brug for din hjælp!

Det lokale engagement er afgørende for at komme i mål med projektet. Vi er frivillige og har derfor også brug for din hjælp til de mange aktiviteter. Kan du noget med formidling, journalistik, fotografering, økonomi, byggeri o.l. vil vi gerne gøre brug af din viden. Ved du noget om hvordan der skabes begejstring for projektet, eller vil du på anden måde støtte projektets realisering så kontakt metin@aydin.dk
NB: Hvis ikke du er klar over hvordan du kan hjælpe, men har overskud og lyst til at være med, så kontakt os alligevel, så har vi en opgave som passer lige til dig!

STYREGRUPPEN

Fonden Lyseng Idrætscenter, bestyrelsesmedlem Morten Sørensen, lomoso@live.dk
Højbjerg-Holme-Skåde Fællesråd, formand Carl Nielsen, cani@stofanet.dk
Højbjerg Gymnastik Forening, formand Lisbeth Spanggaard, lg.spanggaard@gmail.com
Højbjerg-Lyseng Foreningsfitness, formand Leif Fisker Jensen, leif@fiskerjensen.dk
Viby Taekwondo Klub, formand Johnny Troelsen, johnny_troelsen@stofanet.dk
Aarhus Syd Taekwondo Klub, formand Metin Aydin, metin@aydin.dk

Der vil løbende blive bragt flere informationer på hjemmesiden www.lyseng-idraetscenter.dk

2012-02-16_monpensum
06 sep 2016

Graduering på MON holdet

Graduering tirsdag 20./9. kl. 17:00-17:45 på MON holdet
Tilmelding nødvendig af hensyn til bæltebestilling.
Karina Boeriis graduerer.

Pris:
Graduering koster 50,-
Nyt bælte koster 50,-
Sort snipper er gratis

04 sep 2016

Referat bestyrelsesmøde 25/8-16

Referat bestyrelsesmøde 25/8-16

Fremmødte:
Johnny, Metin, Charlotte, Jann

Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer og referent
2. Økonomi v. Martin
3. Lokaler v. Metin
- forbrug
- rengøring
- projekt ”køkken”
4. Udenomsarealer
5. Sensommerfest
6. Ungdomsarrangement
7. Julefrokost
8. Klubmodul, Conventus og Martins system
9. Kamp
10. evt.
11. Næste møde

Referat
1. Valg af ordstyrer og referent
Metin blev valgt.
2. Økonomi v. Martin
Martin havde ikke nået at sende økonomi grundet en situation pa sit arbejde. Tages på næste møde.
3. Lokaler v. Metin
- forbrug
Intet svar fra udlejer. Metin kontakter udlejer.
- rengøring
Der er ikke rent nok i den store sal, dem der står for rengøringen skal gøre det bedre. Alternativt må vi betale os til bedre rengøring. Ca. 900 kr. / mdr.
- projekt ”køkken”
Erik er indpisker på projektet, vi afventer at høre nærmere vedr. en køreplan for det som mangler.
4. Udenomsarealer
Der skal klippes hæk, luges lidt og laves havearbejde. Det blev aftalt at lægge arrangementet dagen efter ungdomsarrangementet, og at vi arrangerer fælles morgenmad med de unge og dem der tropper op for at hjælpe på ”have-dagen”.
18./9.-16 kl. 09:00.
5. Sensommerfest
Der blev aftalt at holde klubfest for voksne d. 30./9. – et low key arrangement uden et forkromet program: Fællesspisning (sammenskud) + musik.
6. Ungdomsarrangement
Tina og Charlotte afvikler et sleepover i klubben. Der skal laves sedler til uddeling (Charlotte?).
7. Julefrokost
Datoen er fastlagt til 16/12. Fru Choi bookes, hvis hun har tid, til at lave mad.
8. Klubmodul, Conventus og Martins system
Vi har fået tilsendt tilbud på Klubmodul som et alternativ til Martins system.
Martin er ikke interesseret i at vi sadler om, hvilket bestyrelsen bakker op om, men vi vil gerne at der åbnes op for flerbruger adgang (udsendelse af meddelelser, klublister, økonomi).
9. Kamp
OL var en blandet fornøjelse at se, og ikke alt er ”som i gamle dage”. Noget er faktisk rigtig skidt at se på. Der vil blive lavet et brev til DTaF herom.
10. evt.
Jann og Johnny nævnte at Daniel kan involveres i WEB udviklingen – det vil vi søge at gøre brug af.
11. Næste møde
6./10. efter træning.