Bestyrelsesmøde i Aarhus Syd Taekwondo Klub – Tang Soo Do

10.09.2019

Tilstede:
Ingrid F. Andersen
Preben Schjødt
Frida Schjødt (føl)
Rasmus Holm
Jann Mosgaard
Metin Aydin

Afbud:
Charlotte Sikora Degn

Dagsorden:

1) Valg af referent og ordstyrer
2) Godkendelse af sidste referat
3) Medlemskab af DGI
4) Kan bestyrelsesmøder fremover ligge 1.tirsdag i måneden?
5) Møde med Jan Jørgensen
6) Status rengøring (er der fulgt op ift sidst – er der mere der mangler)
7) Frivilligfest/belønning af frivillig indsats for sommerlejren (Dato er fastsat og begivenhed oprettet på Facebook. Er der noget bestyrelsen skal tage stilling til/gøre, eller er der styr på det?)
8) Satellitklub (fra sidste møde) – er det noget der skal arbejdes på nu?
9) Leje af dojangen i forbindelse med konfirmation d.15.5.2021 (Helle R)
10) InHouse-møder for at finde fælles fodslag med deltagelse fra de andre stilarters bestyrelser
11) Klubtøj
12) Kommunikation på messenger vs mail
13) Evt.

Referat:

1) Valg af referent og ordstyrer
Metin blev valgt.
2) Godkendelse af sidste referat
Referatet blev godkendt.
3) Medlemskab af DGI
Det blev besluttet at melde klubben ind i DGI – det koster kun 7 kr. /medlem = under 1000,- p.a. ved 130 medlemmer og der er en del fordele ved at melde sig ind, herunder backup på fundraising, jura, kurser m.v.
Metin tager aktion.
4) Kan bestyrelsesmøder fremover ligge 1.tirsdag i måneden?
Det blev besluttet at bestyrelsesmøderne fremover ligger den 1. tirsdag i måneden kl.17:30-19:00.
5) Møde med Jan Jørgensen
Det blev besluttet at inviterer Jan Jørgensen til en demo af mulighederne i DTaF portalen (især mhb. på licenser) kl. 17:00 en halv time før næste  bestyrelsesmøde.
Metin tager aktion.
6) Status rengøring (er der fulgt op ift sidst – er der mere der mangler)
Dojang 1 er ”altid” meget beskidt – og det handler især, men ikke udelukkende, om flere brugere.
Metin indskærper over for bokserne at der skal skiftes sko inden man går ind i salen.
7) Frivilligfest/belønning af frivillig indsats for sommerlejren
Datoen flyttes, afhænger især af mulighed for catering. Preben følger op nu.
8) Satellitklub (fra sidste møde) – er det noget der skal arbejdes på nu?
Der er pt. én mulig træner som indenfor en periode vil kunne træde til. Ingrid er indstillet på at give et nap med, såvel er andre, også fra andre klubber. Vi har ikke noget hastværk.
Projektet er på simrestadiet, og får lov til at være der pt.
9) Leje af dojangen i forbindelse med konfirmation d.15.5.2021 (Helle R.)
Vi har tidligere besluttet at styre uden om ulige uger med konfirmationer grundet familieholdets sårbarhed (kun 2 træninger / mdr.).
Bestyrelsen dog indstillet på, at imødekomme ønsket om konfirmation i klubben i sal 1 såfremt sal 2 kan fungere upåvirket heraf. De hold som p.t. træner i weekenden er Jeonsa team, familiehold, gråbælter og boksere. Vi finder løsninger for de hold som rammes så konfirmationsarrangementet kan afvikles uden problemer.
Prisen er kr. 2.000 og går til wcpapir, varmt vand, papirhåndklæder, og leje af stole og borde.
10) InHouse-møder for at finde fælles fodslag med deltagelse fra de andre stilarters bestyrelser
Det blev besluttet, at vi inviterer de andre klubber til 2 årlige hus-møder for at finde fælles fodslag og løsninger på udfordringer.
Preben er tovholder.
11) Klubtøj
Vi mangler noget lækkert klubtøj som markerer os som gruppe i lokalområdet til stævner m.v.
Bokseklubben er muligvis indstillet på at lave noget fælles. Det blev besluttet at Metin undersøger mulighederne hos leverandører og at det tages op på næste møde.
12) Kommunikation på messenger vs mail
Det blev besluttet at vi fremover indkalder til bestyrelsesmøder via Messenger – og tilstræber at øvrige kommunikation tillige flyder ad denne kanal.
13) Evt.
Fordeling af overskud efter SL19 er nu endeligt på plads. Aarhus Syd beholder ca. 51% af hele overskuddet og Aarhus samt Risskov deler de resterende ca. 49%. Dette på baggrund af klubbernes relative indsats på SL19.
Preben har et økonomisk udestående efter SL19 – han sender mail til Metin som ekspederer til kasserer efter påtegning.
Metin indkøber farvelaserprinter til ca. 1300,- til brug for udprintning af fotos til tavlen.
En del af overskuddet fra SL19 overføres til de båndlagte lokale-midler.