Bestyrelsesmøde 1. september 2020

Deltagere:
Rasmus Holm
Ingrid Falktoft Andersen
Charlotte Sikora Degn
Metin Aydin (referent)
Kristine Friis
Embla Aagaard (føl/lytter)
Preben Schjødt (via telefon)
Helle Raskgaard (via telefon)

Referat:
1. Online teknik stævne
Vi er blevet spurgt om vi vil afholde teknikstævne online igen. Trods at det er et sjovt lille arrangement takker vi nej til at afvikle det gr. ressourcer.

2. Kurser i 2021
Der er to kurser i 2021. Disse vil ligge i weekender og gøre det vaskeligt at afholde de regulære træninger i det tidsrum de kurserne ville skulle foregå. Vi melder pas.

3. Kampsport / DGI
Foregår i uge 43. Helle undersøger hvad der skal til.

4. Hvor kommer den næste bestyrelse / formand fra.
Metin vælger at gå af som formand sommeren 2021.
Vi skal finde emner til en fremtidig bestyrelse så vi ikke pludselig står i en uheldig situation.
Charlotte og Preben indgår i arbejdsgruppe som skal undersøge “hvordan”.

5. Sl2021
Vi har fremsendt samarbejdsaftale til Skovby-Galten.
Vi har holdt møde med Ry hallerne.
Vi holder møde med DTaF i september.

6. Klubtøj
Er på vej – kommer medio september til afprøvning. Siges det…

7. Yoga
Det kører – Catrin er god og man får virkelig noget for pengene. Der er godt med “nye” udefra, så det er selvfinansierende pt.

8. Selvforsvar
Preben har undersøgt mulighederne i eget hus. Metin har kontaktet Henrik Frost.
Punktet skal drøftes ved næste møde.
Preben er tovholder.

9. Træner 1
Metin rykker Lars Arnum.

10. Skadesforebyggelse
Preben og Helle samarbejde om undersøgelse med tema skadesforebyggelse. Snakker med Tore,

11. Norlys
Kristine undersøger om puljen er noget det matcher nogle af vores initiativer.

12. Evt.
Nytårskur, bliver 23. januar 2021
Arbejdsdag, bliver 12. september 2020 12:00-14:00
Golddag bliver 21. september kl. 15:30

 

Bestyrelsesmøde 04.08.2020

Deltager:
Metin (ref)
Charlotte
Preben (via telefon)
Helle (via telefon)
Ingrid
Frida (via telefon)
Rasmus
Kristine

Referat:

 1. Hjælpe-støttehold
  Vi etablerer ikke pt. et decideret støttehold men allokerer en hjælpetræner (hvor muligt) til de som har særligt behov.
 2. Sommerlejr
  Vi laver formel aftale med Skovby-Galten TKD om samarbejde.
  Vi anmoder DTaF om underskudsgaranti.
 3. Dobok til nye 1. dan
  Vi giver bælte og dobok til nye 1. danner fremover.
 4. Golf hygge
  Metin taler med Benny om det praktiske – vi bakker op og laver en hyggelig dag i golfklubben.
 5. Klubtøj
  Vi laver aftale med Intersport og får dragter hjem som vi kan prøve.
  Klub T-shirts bestilles hos Mickey.
 6. Yoga
  Fremover vil der være yoga om fredagen 17:00-18:00. Gratis for medlemmer, favør pris for pårørende og alm. Pris for alle andre. Praktik aftales med instruktøren, Metin er tovholder.
 7. Træning i andre klubber
  Vi vil arbejde for at man kan træne med i de andre klubber uden at skulle betale ekstra kontingent.
  Vi vil arrangere besøg hos de andre klubber så flere kan træne med.
 8. Arbejdsdag
  Aftalt til søndag 6./9. kl. 12:15
 9. Nyhedsbrev
  Udsendes snarest med input fra bestyrelsen.
 10. Evt
  Ved næste møde skal vi tale om selvforsvarshold. Metin kontakter Henrik Frost.

Bestyrelsesmøde 07.07.2020

Deltagere:
Charlotte Sikora Degn
Preben Schjødt
Rasmus Holm
Metin Aydin, ref.
Kristine Friis
Ingrid Falktoft Andersen
Helle Raskgaard (via telefon)

Referat:
1. Godkendelse af seneste referat.
Referatet blev godkendt.

2. Klubtøj
Metin har bearbejdet designet fra Viby Klubdragterne og valget faldt på udgave 4 (af ialt 7 versioner). Rasmus Holm formidler nu til broderi.

3. Instruktører/hjælpere ved somemrskole
Klubben giver biograftur+guf til de frivillige.

4. Corona-støtte
Vi har modtaget økonomisk bistand fra bl.a. AURA.

5. Julefrokost
Er nu fastlagt ti 12./12. – formidles således flest mulige kan være med.

6. Hørvejsmarch
Preben er tovholder med wingmen i Metin og Nicolai. Kl. 10:00 mødes vi i Nr. Snede med afgang kl. 10:30.
Preben sørger for pavilloner + trækvogn. Nicolai er security chief og Metin lejrchef (i.e. sæt teltene op!).
Helle bearbejder Prebens skriv og sender til Metin for distribution.
Metin efterlyser chauffører morgen / aften.

Bestyrelsesmøde 06.06.2020

Deltagere:
Preben
Kristine
Metin (referent)
Helle

Referat

1) Rengøring

Salene gøres rent nu, bokserne stiller sig beredt til at gøre rent, klubben gøres rent ugentligt med Klorin og Rodalon.

René gør rent i sal 1.

2) Udstyr

Vi gør udstyr rent når vi bruger det, med sprit. Metin handler forstøvere og papir.
Begrænsninger i træningen (begrænset kontakt, undgå ”nærkamp”, kihap etc.)
Kommunikation til trænerne (Metin).

3) Udmelding

Presse, markedsføring ”lige straks”
FB markedsføring
TIK TOK ? Hvem?
Gameification (go-card gavekort)

Helle laver tekstoplæg til ekstern markedsføring: Fokus på det ”sjove”, men også ”tryg træning”
+ intern forespørgsel om ude/indetræning

Stikord: Corona kilo, super effektiv

Bestyrelsesmøde 02.06.2020

Deltagere:

Metin
Charlotte
Ingrid
Rasmus
Kristine
Helle
Preben (afbud)

Dagsorden:

1. Valg af referent
Metin blev valgt.

2. Godkendelse af sidste referat
Godkendt.

3. Open Air / eget arrangement / sommerskole
Tranbjerg, Stavtrup, Kolt Hasselager:
Gratis indtil udgangen af september.
Opvisningshold, mini demo.
(Rasmus, Mahias, Helmig?, Metin, Fenja, Frigg?)

4. Eget arrangement:
Lokalt ved klubben (tematræning, grill, andet) i stedet for Open Air.

5. Sommerskole:
Børn underholdes og passes på i ”arbejdstid” f.eks. 10-15:00. DTaF er med på støtte.
Træning, læring af færdigheder som man ikke kan i forvejen (rullefald, vejrmøller, flikflak, nye taegeuk, sprog osv.)
Vandpistoler, frokost.
6.-10. juli (børn formiddag/eftermiddag) opdelt små og store.(voksne eftermiddag/aften 1 træning)

6. Hærvejsmarch:
Preben er ikke tilstede / udsættes til online møde.

7. Diplom All Danish Poomsae:
Helle Raskgaard napper opgaven.

8. Gamle dan aspiranter:
Et tilbud til aldrende danaspiranter.

9. Evt.:
Velkommen til Helle og Kristine, og pænt farvel til Jann
Kommende møder 17-18:30 fremover (foreløbigt)

Ordinær generalforsamling 2020

Antal deltagere
17 medlemmer

Referat

1. Valg af dirigent
Charlotte Sikora Degn blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Valg af referent
Metin blev valgt som referent.

3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Det er kun lidt over et år siden vi sidst var samlet til generalforsamling, og når man som formand skal til at skrive om hvad der er opnået i løbet af året, er det første man tænker: Det her bliver en kort fortælling, for man er så optaget af den daglige drift af klubben at man dårligt lægger mærke til alt det der farer forbi en – men der er faktisk sket, rigtig, rigtig meget. Hold fast, her kommer 2019 i fast forward.

BK Aarhus Syd
I foråret 2019 stod vi fadder til en ny kampsportsklub med de garvede boksere Poul Dalby og Palle Kaiser som frontfigurer. Bokseklubben boomede og nåede på kort tid op på 35 medlemmer og blev økonomisk bæredygtig og er nu en solid medlejer i huset.
Vist er der trængsel på parkeringsplads og klublokale, og ja de sveder og roder af og til – men BK Aarhus Syd er en berigelse for huset som giver både økonomi og oplevelser.

Mento Club
Året startede med implementeringen af vores nye IT system – et fabelagtigt system, der gør rigtig mange ting meget nemmere for alle os som står med ledelsen af foreningen, især kasserer, formand og instruktører. Især kontingentopkrævning, kommunikation og afkrydsning er blevet nemmere – og vi vender aldrig tilbage til mindre automatiserede medlemssystemer. Alt var dog ikke kun godt i begyndelsen af 2019, for vi havde været for dårlige til at orientere medlemmer og instruktører om afkrydsningssystemet, så det blev faktisk ikke brugt i første kvartal og kun sporadisk i andet, så vi får et krav om tilbagebetaling af kommunal støtte i år eller næste år, hvilket er enormt ærgerligt.

LYS1
Det fælles kultur- og idrætskompleks ved Lyseng Idrætscenter arbejdes der støt videre på – i 2019 er der afholdt mange møder med Bibliotek og borgerservice, Børn & Unge, Sport & Fritid, Idrætssamvirket, Fonden Lyseng Idrætscenter samt workshops med alle interessenter samt øvrige foreninger i området. Politisk er der ingen vej tilbage og embedsmænd udtrykker nu at ”det bliver til noget”, og det er et stærkt vidnesbyrd om realismen i projektet. Tidshorisonten for realiseringen vurderes til 23/24.

Sommerlejr 2019
Vi afholdt en kanon sommerlejr med både mange deltagere fra klubben og rigtig mange frivillige, og vi fik nye venner og samarbejdspartnere i Aarhus og Risskov Taekwondoklubber, en kæmpe tak til dem såvel deltagere og frivillige. Det startede dog med bulder og brag da en fjerde klub trak sig og efterlod en kæmpemæssig oprydningsopgave til os, Aarhus og Risskov, men med fælles hjælp, også fra Jan, Connie & Co., Kasper Bolmgren samt DTaF’s ledelse sSled vi os igennem og fik skabt det mange har kaldt den bedste sommerlejr i mange år. På lejren undervistes der i taekwondo, boksning (tak BK Aarhus Syd), Hapkido, BJJ og Yoga. Økonomisk var det også det man kan kalde tilfredsstillende – og bl.a. Jimmy og Christina trak fra land og fandt mange sponsorkroner til os som lagde det nødvendige fundament.

Frivilligfest
I sensommeren afholdt vi frivilligfest for vores frivillige som gjorde sommerlejren mulig, og endvidere uddelte vi doboks som tak til de der havde givet et nap med. BK Aarhus Syd var med såvel var enkelte deltagere fra Aarhus og Risskov. Mickey var plakat da han dukkede op. Tak for en god aften!

Nytårskur
Preben fødte en god idé, da han løb noget gang som vi håber på kan blive en tradition: Nytårskuren.
Choi åbnede begivenheden med en kort festtale og herefter holdt Hans Erik et oplæg om sin 8. dan graduering og Metin en visions-peptalk om alle de muligheder der ligger foran os. Aftenen afsluttedes med taekwondo kampe, boksekampe og nogle få heftige BJJ manøvrer ved Jacob Lyhne og Medchnun Husseinoff. Teenage-teamet stod for smurte sandwiches og Brugsen for bobler og vand.

Open Air i Mindeparken
I år holdt vi kun 2 fællestræninger i Mindeparken grundet sommerlejren – og det var ikke lige så godt besøgt som de tidligere år, men vi var der og det var hyggeligt som det plejer at være det når vi træner taekwondo, karate, arnis, aikido og hapkido.
Preben barsler med en videreudvikling her i 2020 som et Open Air Olympics hvor vi lægger op til flere sjove konkurrencer  internt og imellem klubberne.

Bogudgivelse “Taekwondoens Vej fra Korea til Aarhus Syd”
Ingrid og Metin har brugt lidt tid på at samle historiske fakta om taekwondo i Østjylland med hovedvægt på Viby og Aarhus Syd Taekwondo Klubber. Det er der kommet en lille bog ud af, som lige straks kommer fra trykkeriet. I bogen er der en del optegnelser og beretninger som du garanteret aldrig har hørt før. Julegaveidé!

Dialog med Aarhus Judo Klub og Thrott Brydeklub
Aarhus Judo Klub og Thrott er interesseret i at etablere børnehold hos os, og der er skaffet fondsmidler til aflønning af en judoinstruktør i et år – dog har Corona sat alle planer på pause, men vi håber at kunne reaktivere planerne når vi er på den anden side. Baggrunden for initiativet er tofoldigt, at få folk til huse som kan være med til at finansiere driften af LYS1 via lejeindtægter, samt bidrage med mangfoldighed og a-ha oplevelser og øjenåbnere ved inspirations- og tematræninger.

Fastelavn
I foråret 2020 afholdt vi det første fastelavnsarrangement i flere år – flere end 60 børn deltog og der blev kåret både kattekonge og kattedronning. Tønderne var pænt hårde – og der var mange der fik hønseæg på skinneben og enkelte børn fik lidt kuldespray. Abdullah Abdo på 6 år havde et modigt grønt glitrende drag outfit på og blev præmieret som bedst udklædte.

Medlemskab af DGI
I 2019 blev vi medlem af DGI, det giver os mange muligheder for at søge rådgivning indenfor jura, fundraising, deltagelse i kurser og meget andet. Den første periode er kontingentfri og herefter kommer vi til at betale et beskedent beløb pr. medlem. Medlemsskabet giver os også mulighed for at modtage donationer som giver skattefradrag.

Fitnessrum
Prebens våde drøm blev til virkelighed i første halvår af 2020 – køkkenet blev reduceret og lavet om til fitnesslokale – der er indkøbt semiprofessionelt vægttræningsgrej fra Fitnessgruppen med favørpriser gr. Prebens tid som trimmet, spraytan muskelmand og salgsassistent der. BK Aarhus Syd, BJJ Gulvkamp og taekwondoklubben har finansieret udstyret i fællesskab.

Ny hjemmeside
Den gamle karakteristiske ”blå” hjemmeside blev sendt på pension og vi fik et nyt tidssvarende layout som er det web kyndige kalder ”responssiv” og altså indretter sit visuelle udtryk efter den platform siden vises på: smartphone, tablet, pc. Den lækre hjemmeside er noget nær den hotteste der findes i det danske taekwondo miljø, og vil bidrage til at vi bliver fundet og understøtter medlemstilgangen.
I 2019 opnåede vi første gang mere end 100.000 visninger online på et år.

SL 2021, 2022, 2024
I 2020 tildelte DTaF os sammen med Aarhus og Risskov Taekwondo Klubber den officielle sommerlejr i 2021, 2022 og 2024 – dette med nogen sandsynlighed grundet den fænomenale succes vi havde i 2019. Sommerlejren 2020 i Esbjerg blev dog aflyst grundet Corona Pandemien og vi har således valgt at tildele Esbjerg sommerlejren i 2022 og 2024 og vi afholder i stedet sommerlejrene i 2021 og 2023. Det giver os både et pusterum og vi viser storsind overfor Esbjerg. DTaF bakker op herom.

Satellithold i Tranbjerg, Kolt-Hasselager, Stavtrup
I efteråret 2019 afholdt vi prøvetræninger i Beder, Malling, Tranbjerg, Mårslet, Stavtrup og Kolt-Hasselager med det formål at finde ud af om der var grundlag for at etablere permanente tilbud i oplandsforstæderne. Det var der og instruktørerne Mads, Jacob, Max, James, Lene, Johannes, Josefine og Marie står hver lørdag for undervisning i Tranbjerg, Stavtrup og Kolt-Hasselager. Ikke alle gange lige godt besøgt, men alt starter et sted. Undervisningerne er nu midlertidigt suspenderet grundet den aktuelle sundhedskrise, men vi forventer at komme i gang igen.

Og nu vi snakker Corona: Intet er så skidt at det ikke også er godt for noget!
For når fundamentet vakler under en, bliver man kreativ for at finde løsninger – og det er der kommet flere interessante aktiviteter ud af.
Det første vi søsatte under nedlukningen var vores Youtube kanal ”Taekwondo TV”, som blev den primære platform for vores træningsaktiviteter i den første tid efter at al idræt blev lukket ned 13. marts 2020.
Onlinetræningerne gav ikke kun medlemmerne en oplevelse men også instruktørerne, som blev udfordret af det usynlige publikum og nogle gav udtryk for at have haft lampefeber for første gang i mange år. Det er ikke skidt!
Kort tid efter fulgte vi op med en instagram profil, ud fra en forestilling om at vi har behov for så meget synliggørelse som muligt – om ikke under Coronoa krisen, så i hvert fald efter den hvor vores markedsføring skal være intensiv.
Mikkel påtog sig at uploade flere Teoriquizzer på hjemmesiden, og det er tanken at vi med tiden skal have et større antal pensum-quizzer liggende her.
I slutningen af april blev det muligt at gennemføre udendørstræninger med max. 10 deltagere – det var dejligt at komme i gang, men også hårdt: Det er noget andet end det gulv vi almindeligvis træner på – og lidt ud af form var man også kommet.
I april afholdt vi også det første interne teknikstævne for klubbens medlemmer, og kort tid herefter afholdt vi All Danish Open Pomsae Championship som var det første nationale online teknikstævne. Det blev en stor succes og der deltog ligeså mange som ved de regulære teknikstævner i A, B, C og D klasser + Freestyle.

Fundraising
Ingrid har været dygtig og har søgt midler til indkøb af elektroniske veste til Janes kamphold og desuden penge til en airtrack så vi kan lave flere lidt mere akrobatiske springøvelser på børneholdene uden at komme til skade på det hårde gulv.

Outdoor fitness
Vi har besluttet at etablere et udendørs fitnessområde med få, enkle og gode redskaber. Maries far sørger for nogle svejste anordninger og Johnny (BK Aarhus Syd) sørger for at save nogle stammer op til løft, jump og stepøvelser. Metin har endvidere ansøgt om fondsmidler som skal muliggøre køb af få gode maskiner og/eller underlag – vi krydser fingre for at noget af det går til held.

Klubtøj på vej
Bestyrelsen har langt om længe truffet beslutning om indkøb af klubtøj, som kommer til at bestå af fritidssæt i de gamle Viby farver og med broderi på ryg og bryst. Endvidere T-shirts i sort og hvid.

Beretningen blev godkendt.

4. Kassereren fremlægger regnskab og budget
Martin fremlagde regnskabet for 2019 som viste et godt overskud især grundet sommerlejren. Regnskabet blev godkendt.

Budgettet for 2020-2025 er udarbejdet, men det giver ikke mening at præsentere det, da Corona situationen kan ændre billedet radikalt.

5. Fastlæggelse af kontingent

Der i år indtrådt en stigning i DTaF licensen på kr. 50 og da DTaF licensen er indeholdt i kontingentet skal denne lægges på kontingentet for at opretholde status quo.
Endvidere stiger vores husleje årligt med 3% hvorfor kontingentet der er vores primære indtægt ligeledes må stige tilsvarende.

Almindeligt kontingent kr. 550,- / kvt. stiger til kr. 580,- / kvt.

Kontingent familieholdet kr. 250,- / kvt. stiger til kr. 270,- / kvt.

Kontingent Gråbælteholdet kr. 350,- / kvt. stiger til 375,- / kvt.

Kontingent Seniorholdet kr. 350,- / kvt. stiger til 375,- / kvt.

Kontingent satellithold Tranbjerg/Stavtrup/Kolt-Hasselager kr. 350,- / kvt. stiger til 375,- / kvt.

Passivt medlem / støttemedlem kr. 160,- / årsvis forud falder til kr. 0,- / år.

Forslaget blev vedtaget.

6. Behandling af indkomne forslag.

LYS1 er et unikt idræts- og kulturhus kompleks som skal opføres ved Lyseng Idrætscenter. Vi har arbejdet på projektet siden 2013 og nu er vi så langt at vi kan sige at det bliver en realitet. Vi har modtaget 10 millioner fra Salling Fonden og der arbejdes aktuelt på at rejse endnu flere penge til byggeriet således det bliver billigere at flytte ind. De private lokaler vi bor til leje i, er utidssvarende og slidte og ved en flytning til LYS1 får vi ideelle rammer for klubben og gode vækstbetingelser.
Hverken den samlede anlægs- eller driftsøkonomi er endnu kendt – men det bliver formentlig dyrere end den aktuelle lejeudgift i vores nuværende hus. Til gengæld arbejder vi på at realisere 3 træningssale som vil kunne slås sammen, og dermed får vi mulighed for at etablere flere hold/tider, og leje yderligere lokaler ud så vores drift måske vil kunne holdes neutral i forhold til i dag. Endvidere vil vi kunne indgå i samarbejder med daginstitutionen som skal etableres samme sted om udlån af lokaler og således styrke driften.
LYS1 er interessant fordi betingelserne for at skabe en fantastisk klub der er tilstede, men også fordi L.A. Rings Vej med nogen sandsynlighed ikke kan være en permanent base. Lokaliteten er interessant for boligudvikling og developere har adressen for øje – det er noget vi ved – og derfor bliver vi på et tidspunkt opsagt præcis som Viby blev det Enghavevej. Og sådan vil det altid være når man har til huse i et boligområde. Men ikke ved Lyseng Idrætscenter, som for altid vil være dedikeret til kultur og idræt.

Selvom vi ikke kender den endelige økonomi, både af den grund at der ikke er lavet et udbudsprojekt som entreprenørerne skal give pris på, men også fordi vi endnu ikke er færdige med fundraisingen til projektet, beder vi jer om generalforsamlingens tillid til at vi kan arbejde videre med projektet og committe os til et fælles kampsportscenter i LYS1.

Forslaget blev vedtaget.

7. Valg af bestyrelse og to bestyrelsessuppleanter. Formand på valg i lige år, kasserer i ulige år.

Grundet stor udskiftning i bestyrelsen har vi suppleret heftigt i bestyrelsen dette år – det betyder at der er hele 5 bestyrelsesmedlemmer der skal vælges i 2020 samt to suppleanter. Af hensyn til kontinuiteten i bestyrelsesarbejdet deltager suppleanterne heri sammen med bestyrelsen, principielt uden stemmeret, men vi har endnu aldrig været i en situation hvor det har været afgørende – alle kommer til orde, bliver hørt og taget alvorligt.

Kristine Friis (kasserer), på valg – villig til genvalg (skal formelt vælges for 1 år, indsuppleret)
Charlotte Sikora Degn (bestyrelsesmedlem), på valg – villig til genvalg (skal formelt vælges for 1 år, indsuppleret)
Metin Aydin (formand), på valg – villig til genvalg
Preben Schjødt (bestyrelsesmedlem) på valg – villig til genvalg (skal formelt vælges for 1 år, indsuppleret)
Rasmus Holm, ikke på valg
Ingrid F. Andersen, ikke på valg
Jann Mossgård (bestyrelsesmedlem), på valg – ikke villig til genvalg
Vi opfordrer interesserede til at melde sig på banen.

Første suppleant (vakant)
Anden suppleant (vakant)

Metin blev genvalgt som formand.
Kristine blev genvalgt som kasserer.
Charlotte blev genvalgt som bestyrelsesmedlem.
Preben blev genvalgt som bestyrelsesmedlem.
Helle Raskgaard blev valgt som bestyrelsesmedlem.

Benny blev valgt som første suppleant.
Helle Fyllgraf blev valgt som anden suppleant.

8. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.
Følgende blev valgt:
Første revisor, Johnny Ellekjær Troelsen
Anden revisor, Martin Richard Skovdal
Tobias Jessen, Første revisorsuppleant
Emil Brødsgaard Knudsen, Anden revisorsuppleant.

9. Valg til udvalg efter behov.
Ingen, punktet kan måske fjernes i næste revision af vedtægterne.

10. Evt.

Peter meddelte at han og Takita venter familieforøgelse igen – stort tillykke!

Metin meddelte at et hold ”gamlinge” havde besluttet sig for at gøre klar til dangraduering i 2021, disse er:

Benny Bjørnsholm
Helle Raskgaard
Lene Tulstrup
Metin Aydin
Preben Schjødt (2022)
Søren Tange (2031)
Johnny Ellekjær Troelsen (et ”måske” er ikke et nej!)

Bestyrelsesmøde 10.05.2020

Deltagere:
Metin (referent)
Ingrid
Preben
Rasmus
Charlotte
Frida (føl)

Referat:

1) Valg af referent og ordstyrer
Metin

2) Godkendelse af sidste referat
Godkendt.

3) Udendørstræning
– reparere plæne
OK, dato fastsættes.

– overdækning
Udføres ikke.

– sprit
Træneren henter sprit indenfor og doserer.

4) Markedsføring m.v.
Udsættes til behandling i adhoc udvalg (17./5.)

5) Fundraising taskforce
Udsættes til behandling i adhoc udvalg (17./5.)

6) Hærvejsmarch
Preben udvikler koncept som indebærer kørsel til Nørre Snede. Og afhentning i den anden ende.
27/6: Fest
4/7: Hærvejsmarch <> Open Air
11/7: Hærvejsmarch <> Open Air
18/7: Open Air
25/7: Open Air

7) Generalforsamling
Kandidater opfordres til at melde sig til bestyrelsen.
Kristine skal formelt vælges ind.
Frida er fortsat føl.

8) Klubtøj
Rasmus har sendt et oplæg til en syerske.
T-shirt opgave sendes til Mickey.

9) Arbejdsdag og andre fastholdelsesprojekter
Voksen begynder – Preben spørger på holdet, 19./5. arbejdsdag (½-1 time)
Seniorholdet – Ingrid spørger på holdet, lørdag d. 23./5. arbejdsdag (½-1 time)
Voksen øvet – Charlotte spørger på holdet, 21./5. arbejdsdag (½-1 time)

10) Evt.
Der er politisk kontakt til kulturudvalget vedr. timeregistrering i Corona tid.