Bestyrelsesmøde september

Bestyrelsesmøde d. D.2.9.2021

Helle, Kristine, Esben, Charlotte – Preben på telefon

Nøgler: Vi siger ja tak til det tilbud Benny har skaffet

Kontingentfritagelse: Vi tæller sammen i mentoclub HVOR mange det pt er kontingentfri, og laver et udspil til hvad bestyrelsen fastlægger som kriterier for fortsat at være det. Dette tages op på næstkommende generalforsamling.

Hvem er ansvarlig for klubbens indkøb – fx sprit, toiletpapir… Det har hidtil været en ad-hoc-opgave. Esben tager den fast indtil jul. Preben og Esben snakker sammen om hvad der mangler.

Karate-venskabsklub: Vi har modtaget en invitation fra Svebølle Karateklub til at komme til et weekend-arrangement. Bestyrelsen er åbne overfor evt Østjydske venskabsklubber, og sender en invitation tilbage til Svebølle Karatehold, at de er velkomne på vores næste sommerlejr.

Brug af mentorer fra SpecialSport-initiativet. Vi vurderer, at vi bliver nødt til at finde en linje med sabumnimgruppen. Bestyrelsen ønsker sabumnimgruppens tilkendegivelse af, at DE også bakker op om initiativet. Hvis der kan bakkes op om det, vil vi gerne tage imod tilbuddet om mentorer. Dem vi får tilbudt, har måske ikke taekwondoerfaring, men de har erfaring med børn med specielle behov, og det kunne give mening.

De er allerede nu flere der har fundet vores klub ved at vi står i kataloget for specialsport.

Charlotte taler med Metin om hvad vi evt ”lover” nye klubkammerater som finder os via specialsportkataloget – kan de få sort bælte, eller er det ”specialbæltet” vi stiller dem i udsigt.

Mon-træner-udfordringen: Tore bakker op om, at vi kigger udenfor klubben efter en fast mon-træner. Han siger også god for, at Max kan være tovholder på monholdet, med en god flok faste hjælpere.

Frida tager kontakt til Mads mht at blive en del af team-Mon

Preben kontakter Max. Han beder Max om at indkalde Mads, Frida og Preben til et møde

Sommerfest/-høstfest: Vi savner at få samling på klubben. Vi sigter på fredag d.8.10. Esben er en slags tovholder, og får fat i nogle kapaciteter udenfor bestyrelsen. Der er yogatræning fredage til kl 18., så derefter. Hvis ingen melder kontra på datoen, så melder Helle det ud officielt med en facebookbegivenhed