Bestyrelsesmøde 3. december 2019

Tilstede:
Jann Mossgård
Preben Schjødt
Frida Schjødt (fraværende)
Rasmus Holm
Ingrid Falkentoft Andersen
Charlotte Sikora Degn

Dagsorden:
1) Børnehold: skal farvede monbælter stå foran eller bag hvidbælter?
Farvede MON bælter placeres mellem 10. kup og hvidbælter. MON bælter kan jf. DTaF’s TU konverteres helt op til 8. kup – men effektueres først ved overgangen til det nye bælte.

2) LYS1 – økonomi v. Metin
Huslejeniveauet i LYS1 vil være 1000 kr./m2 x 500 m2 / p.a. i alt 500.000 inkl. moms og drift (rengøring, halinspektør, snerydning etc.), heri modregnes et kommunalt lokaletilskud på kr. 137.000 (oplyst af Toke Wendelboe Stobberup / Sport og Fritid) så nettohuslejen bliver på 363.000 p.a.
Fonden Lyseng Idrætscenter har bedt om en skriftlig tilkendegivelse fra os, samt kopi af seneste regnskab + kommende års budget. Det blev besluttet, at vi har det stærkeste mandat ved at tage det til afstemning blandt medlemmerne på generalforsamlingen i marts.

3) Judo v. Metin
Vi kan øge vores totaløkonomi ved at etablere et judo og/eller brydehold. Enten derved, at vi selv søsætter hold i eget klubregi eller anmoder andre klubber om at oprette satellitter hos os. Det har været relativt enkelt at etablere boksning og brasiliansk jiujitsu hos os – og det har betydet noget positivt for vores økonomi og muligheder for træning.
Det blev besluttet at Metin tager kontakt til forskellige klubber for at undersøge muligheder for samarbejde.

4) Ændret indretning af køkkenet (henvendelse fra gulvkamp)
Det blev besluttet at indrette køkkenet til styrketræning og flytte møderum ned i udstyrsrummet i den anden ende af bygningen.

5) Klubstævne v. Metin
Det blev besluttet at udsætte til senere

6) Hovedforening Kampsport v. Metin
På vej mod LYS1 er det formålstjenligt at vi opretter en endnu stærkere organisation, hvor alle kampsportsforeningerne deltager. Det udvikler fællesskabet og gør det muligt at sigte mod den samme vision. Metin kontakter foreningerne.

7) Hjælpetrænere v. Metin
Det blev besluttet at belønne hjælpetrænere med en tivolitur. Preben er tovholder / oppasser.

8) Forplejning ved bestyrelsesmøder
Det blev besluttet at der skal være forplejning ved vores møder da vi ikke altid når hjem til et måltid inden vi skal videre til møde.

9) Nytårskur d.3.1.20. v. Preben
Preben laver en agenda til kommentering i bestyrelsen.
GM Choi åbner året, Metin inviterer.

10) Evt.
Ny hjemmeside er i luften. Kritik/fejlrettelser modtages.
”Dillergate” afværget for nu – det bliver nævnt på holdene at døren til omklædningsrum skal holdes lukket så ingen behøver at se noget de ikke vil.