Bestyrelsesmøde 03.11.2020 Aarhus Syd Taekwondoklub

Til stede på Teams: Metin, Helle, Rasmus, Kristine, Preben, Ingrid og Charlotte (referent)

 

Dagsorden og referat:

 • Julefrokost – herunder alternative forslag til sammenrystningsaktiviteter (glögg-æbleskiver, Poverty-walk): Vi aflyser den traditionelle julefrokost, og drøfter forskellige alternativer, men lander på, at det ikke kan forsvares så længe coronaforholdsreglerne ikke tillader det.

 

 • Træningstøj – opfølgning: Metin har atter rykket intersport, og deres forklaring på at tøjet endnu ikke er til rådighed, er, at Hummel ikke kan levere pt. Vi overvejer et andet firma, og evt også et andet mærke? Metin følger op og melder tilbage på intern kommunikation på Messenger. Vi vil rigtig gerne have klubdragterne til rådighed snarest, da det ville være en alletiders julegaveidé.

 

 • Status på vinduer og ny ekstradør: Til ruderne er der ansøgt en kommunal pulje. Det offentliggøres i december om vi kommer i betragtning. Dørprojektet er sat i gang, og håndværkerne er gået så småt i gang. Ikke alle pengene er i hus. Vi har skaffet ca 15.000, – og mangler de sidste 10.000, – (som der er lovning på + projektmidler er ansøgt til dette også). Preben foreslår at der bliver en IND-dør og en UD-dør, og dette bakkes op af bestyrelsen. Metin sætter i gang på lys og skilte.

 

 • #metoo – har vi brug for retningslinjer i klubben? Vi drøfter behovet, og lander på, at vi følger gældende retningslinjer, har børneattester på trænerne, og bestyrelsens indtryk er, at medlemmer kommer til – enten os i bestyrelsen, eller en træner de har tillid til, hvis de føler deres grænser overtrådt.

 

 • DGI-kurser: Metin fremhæver “Den gode velkomst” -fordi vi ikke altid “fanger” alle dem som kommer i dojangen. Vi vil gerne opfordre folk til at deltage. Vi beslutter, at Kristine kigger kataloget igennem og kommer med en anbefaling.

 

 • Kontingenter – vi har et hængeparti med nye medlemmer: Fremover sendes mail til Charlotte (rettes til i mentoclub) som sørger for at bestille licenser, CV-medlemskab, og tilknytte de rette hold og betalinger. Metin og Charlotte aftaler nærmere Vi skal løbende fange “de røde medlemmer” – og sørge for at de er ajour i mentoklub. .

 

 • Elitehold – Der er ytret ønske om en form for elitehold blandt særligt de yngre medlemmer i klubben. Der er behov for en nærmere undersøgelse af hvad der konkret efterspørges, og Preben, Frida og Rasmus lægger følere ud, og melder tilbage til bestyrelsen.

 

 • Yoga-Catrin: Vi er enige om, at yoga er et godt supplement til de øvrige grene i klubben, og det er en fordel for os, at lokalerne – også i ydertiderne – er i brug. Vi er enige om at tilbyde både yoga og BJJ en huslejenedsættelse til 250kr pr time/måned

 

 • Årets ildsjæl: Helle skriver en tekst og indstiller en ildsjæl.

 

 • Årets medlem: Helle skriver et opslag til medlemmerne, om at de kan indstille en klubkammerat til årets medlem. Årets medlem afsløres til nytårskuren.

 

 • Loppehuset: Bokseklubben har en aftale om nogle weekender i februar, hvor de tjener penge til deres klub mod at arbejde i loppehuset. Metin har tilkendegivet, at de gerne må henvende sig til os for hjælp. Vi tager den op, når vi får en henvendelse.

 

 • Seniorhold i begge dojanger: Seniorholdet har et ønske om at kunne disponere over begge dojanger lørdag kl 10.30-12. Metin undersøger om det kan lade sig gøre, da bokseklubben muligvis har lagt billet ind på dojang 2.

 

 • Corona: For nuværende melder vi ikke yderligere ud.

 

 • Evt: Vi har en udfordring med at finde en ny formand, og bestyrelsen opfordres til at være endnu mere undersøgende.