Ingrid Falkentoft Andersen har mange forskellige opgaver i klubben, hvor hun har været frivillig i tre år. Bl.a. er hun bestyrelsesmedlem, hjælpetræner, skribent og på sommerlejren altmuligkvinde. Men hun er også fundraiser og har skaffet klubben økonomiske midler i flere sammenhænge.

Jeg har selv nydt og nyder fortsat godt af frivilliges arbejde i klubben, og det er derfor en god fornemmelse selv at kunne bidrage, siger Ingrid der har dyrket taekwondo i fem år. På billedet ses hun efter sin forrige graduering.

Ingrid er sekretær i den internationale musikfestival New Music for Strings, hvor hun også laver frivilligt arbejde.

Du kan møde Ingrid på seniorholdet lørdage kl. 10:30-12 og på voksenholdet tirsdage og torsdage kl. 19:00-20:30.