Velkommen

Vi er en dynamisk og innovativ kampsportsklub med geografisk tilknytning til det sydlige Aarhus og opland. Vi er en fusion mellem den gamle Viby Taekwondo Klub og Aarhus Syd Taekwondo Klub og bygger således på årtiers traditioner såvel energi og pionerånd. Vi er tilknyttet stormester Choi Kyoung An 9. dan og interesseforeningen Chois Venner.

Vi er medlem af Dansk Taekwondo Forbund, Dansk Idræts Forbund, European Taekwondo Union samt World Taekwondo Federation.

Nyheder

Ordinær generalforsamling 2020

Antal deltagere 17 medlemmer Referat 1. Valg af dirigent Charlotte Sikora Degn blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Valg af referent Metin blev valgt som referent. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Det er kun lidt over et år siden vi sidst var samlet til generalforsamling, og når […]

Bestyrelsesmøde 10.05.2020

Deltagere: Metin (referent) Ingrid Preben Rasmus Charlotte Frida (føl) Referat: 1) Valg af referent og ordstyrer Metin 2) Godkendelse af sidste referat Godkendt. 3) Udendørstræning – reparere plæne OK, dato fastsættes. – overdækning Udføres ikke. – sprit Træneren henter sprit indenfor og doserer. 4) Markedsføring m.v. Udsættes til behandling i adhoc udvalg (17./5.) 5) Fundraising […]

Bestyrelsesmøde 04.05.2020

Tilstede: Preben Schiødt Frida Schiødt Charlotte Sikora Degn Ingrid Falktoft Andersen Rasmus Holm Kristine Friis Metin Aydin (referent) 1) COVID19 relateret Vi respekterer DIF anvisninger, medlejere af klubbens lokale har ansvar for deres egne klubber. Afventer 10. maj, evt. åbning for større forsamlinger. Overdækning af haven, ikke aktuelt pt. 2) Kontingent Udsættes. 3) Rengøring Rengøring […]

Bestyrelsesmøde 21.04.2020

Tilstede: Metin Aydin, ref Rasmus Holm Charlotte Sikora Degn Ingrid Falktoft Andersen Kristine Friis Dagsorden: 1) Genåbning Udendørs, 10 personers, 2 meters afstand, Håndvask eller sprit – De enkelte trænere/hold (hhv. børn begynder, børn øvet, voksen øvet, familietræning, MON hold står for planlægning (hold med flere end 10 personer)). Træning foregår ikke i dobok, men […]

Bestyrelsesmøde 15.04.2020

Tilstede: Charlotte Rasmus Preben Frida (føl) Metin (ref.) Ingrid Kristine 1) Film Filmproduktionen er stagneret noget og bør bringes op i omdrejninger ogen da det er en af få tilbud vi har til vores medlemmer lige nu. Det anbefales at der laves kortere træningsfilm samt ”explainers”. Der er blevet spurgt indenfor og udenfor klubben. Der […]

Graduering

Kup gradueringer

21.12.2019
22.03.2020
21.06.2020
27.09.2020
10.01.2021

Dan gradueringer

04.07.2020 Esbjerg
03.07.2021 Ry

Forudsætninger

Se gradueringsreglementet her.

Pensum

Se pensum her.

Quiz

Prøv at quizze her.

Vores partnere