Velkommen

Vi er en dynamisk og innovativ kampsportsklub med geografisk tilknytning til det sydlige Aarhus og opland. Vi er en fusion mellem den gamle Viby Taekwondo Klub og Aarhus Syd Taekwondo Klub og bygger således på årtiers traditioner såvel energi og pionerånd. Vi er tilknyttet stormester Choi Kyoung An 9. dan og interesseforeningen Chois Venner.

Vi er medlem af Dansk Taekwondo Forbund, Dansk Idræts Forbund, European Taekwondo Union samt World Taekwondo Federation.

Nyheder

Ordinær generalforsamling 2021

Ordinær generalforsamling i Aarhus Syd Taekwondo 31. marts 2021 Dato: 31.03.2020 Klokkeslæt: kl. 19:00 (online) Referat Valg af dirigent Helle blev valgt. Herefter konstaterede dirigenten at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Valg af referent Metin blev valgt. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Det har formentlig været noget nær det mest tumultariske år i klubbens historie […]

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Aarhus Syd Taekwondo 31. marts 2021

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Aarhus Syd Taekwondo 31. marts 2021 Tid og sted: 31.03.2020 kl. 19:00 online på TEAMS (link er fremsendt via MentoClub og SMS til klubbens medlemmer) Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage inden generalforsamlingen på kontakt@aarhus-syd-taekwondo.dk. Dagsorden: Valg af dirigent Valg af referent […]

Parkeringstillaldelse

Snart bliver der indført krav om parkeringstilladelse på vores parkeringsplads – dette for at få styr på de mange biler som uretmæssigt bruger P-pladsen og forhindrer os i at være her. Vi har de samme muligheder som tidligere, blot skal vi have registreret bilen når vi parkerer på L.A. Rings Vej. Det bliver formentlig gjort […]

Bestyrelsesmøde d.2.2.2021

Til stede på Teams: Helle R, Ingrid, Preben, Rasmus, Kristine, Metin, Charlotte Dagsordenspunkter: Trivselsrunde – udenfor referat Godkendelse af dagsorden og referat: Godkendt Opsamling fra sidste møde: Dojang 3: Metin har forsøgt at fange Møller uden held. Metin mener, at der muligvis er krav om ekstern rådgivning, da lejemålet nok er erhvervsbygninger. Metin og Preben […]

Bestyrelsesmøde d.5.1.2021

Til stede på Teams: Ingrid, Helle, Preben, Rasmus, Metin, Kristine og Charlotte   Dagsorden: ”Dojang 3”: Vi drøfter ønsket om at etablere et overdækket udendørs træningsområde, og hvordan klubben – og måske lokalområdet evt ville kunne profitere af det. Der var interesse for, at det overdækkede træningsområde ville kunne bruges både til noget fitness (fx […]

Graduering

Kup gradueringer

21.12.2019
22.03.2020
21.06.2020
27.09.2020
10.01.2021

Dan gradueringer

04.07.2020 Esbjerg
03.07.2021 Ry

Forudsætninger

Se gradueringsreglementet her.

Pensum

Se pensum her.

Quiz

Prøv at quizze her.

Vores partnere