SFO-Taekwondo

Karina og Metin starter SFO-taekwondo for 3.-4. klasserne på Kragelundskolen i Højbjerg til Januar. Det er et gratis tilbud udviklet specielt til Kragelundskolens SFO, og skal i første ombæring køre et år i første og andet semester af 2012.