Parkeringstillaldelse

Snart bliver der indført krav om parkeringstilladelse på vores parkeringsplads – dette for at få styr på de mange biler som uretmæssigt bruger P-pladsen og forhindrer os i at være her.

Vi har de samme muligheder som tidligere, blot skal vi have registreret bilen når vi parkerer på L.A. Rings Vej. Det bliver formentlig gjort via en app hvor instruktørerne eller bedre, bilisterne selv, kan registrere sig.

Så vær opmærksom på hvornår skiltningen kommer op så du ikke får en bøde.

Har man først fået en bøde er P-selskaberne meget, meget utilbøjelige til at slette den igen, for det er det de lever af, og klubben har ingen mulighed for at omstøde bøden. Så pas på derude!