Ordinær generalforsamling 2021

Ordinær generalforsamling i Aarhus Syd Taekwondo 31. marts 2021

Dato: 31.03.2020
Klokkeslæt: kl. 19:00 (online)

Referat

 1. Valg af dirigent
  Helle blev valgt.
  Herefter konstaterede dirigenten at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
 2. Valg af referent
  Metin blev valgt.

 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Det har formentlig været noget nær det mest tumultariske år i klubbens historie – i hvert fald i nyere tid. Eller måske er tumultarisk i virkeligheden for levende et udtryk – måske har vi i stedet været igennem en lang nærdødsoplevelse? Men nu ser det endelig ud til, at det lysner forude – men inden solen bryder frem, så lad os lige se tilbage på året der er gået.

Året startede med, at klubben, hele taekwondomiljøet, idrætslivet og Danmark i det hele taget fik en corona-mavepumper. Vi nåede lige at tænke, at i Danmark er der heldigvis så meget styr på alt at vi nok går fri – og så lukkede Danmark ned. Og så skulle vi til at overveje hvordan vi skulle drive klub business.

Pandemien tvang os til at tænke ud af boksen, og noget af det første vi satte i søen var online hjemmetræninger. Vi etablerede en Youtube kanal hvor træninger blev arkiveret efter at de havde været afholdt, mange af vores garvede trænere blev involveret. Især Rasmus og Matthias sled med at gøre pensumvideoer klar. Noget som ellers havde været på pause igennem mange år, og nu endelig blev fuldendt grundet corona. Og så har vi afholdt den første generalforsamling online i Chois Venner.

Vi lærte også at træne udendørs, det var ikke ideelt, men har givet os alle en ny ydmyghed overfor det vi har, og respekt for det vi ikke har kontrol over. Men det har også givet os en større resiliens – jeg tror der skal meget til at blæse os af banen nu, og at småting ikke gør at vi tager nejhattene på: Adapt, overcome, conquer.

Vi har lavet flere online events – smadre corona konkurrence, internt teknik klubstævne, og det største event, All Danish Online Poomsae Championship blev afholdt i april med opbakning fra DTaF. Vi havde A, B, C og D klassser som ved et helt almindeligt stævne og uddannede dommere. Eventet fik presseopmærksomhed fra hele landet, takket være DIF’s pressetjeneste og vores tidligere formand Søren Holmgård Knudsens store hjælp.

Vores tre satellithold i Tranbjerg, Stavtrup og Kolt-Hasselager havde en svær start under den første corona nedlukning, og efterfølgende låsesystemer der strejkede og blev udskiftet samt en noget blandet kommunikation fra skolerne. Holdene kom i gang igen og der opstod god søgning til holdene – og så blev vi ramt af endnu en nedlukning. Vi krydser fingre for, at holdene kan komme rigtigt op at køre igen efter sommer og at trænerne fortsat er klar på at bidrage.

Ingrid og Metin har forfattet en bog om klubbens historie med input fra mange af klubbens medlemmer – vi ved at vi er kommet til at forbigå nogen – og det vil en 2. udgave selvfølgelig rette op på. Bogen står nu klar i klubben til uddeling.

Vi har efter adskillige år endelig truffet beslutning om produktion af klubtøj – i klubben ligger der nu både klub T-shirts til uddeling og klubdragter til afprøvning i forskellige størrelser.

Vores husarkæolog Preben arrangerede en adspredelses- og dannelsestur på hærvejen i sommers, med indlagte læringsstop undervejs, og vi ved nu alle hvordan en hulvej fra yngre stenalder kan kendes. Det var faktisk en rigtig god oplevelse og fortjener gentagelse.

For første gang afholdt vi taekwondo sommerskole. Ca. 40 børn kom igennem et træningsprogram over fire intense dage. Mange børn var rigtig trætte, og det var der også nogen instruktører der var, og vi fik prøvet grænser af og også talte med stor alvor med nogen af børnene. Og der kom flere nye medlemmer ud af det. Tak til alle instruktørerne – de fik som tak biograftur og anbefalinger til brug for senere jobsøgninger.

Efter 1. lockdown fik vi etableret en ny dør så bokserne kunne få deres egen indgang og sikre at vi ikke stod som sild i en tønde ved husets eneste indgang med egen nøglecylinder, kun med ét host imellem os. Døren blev finansieret i fællesskab via forældre og medlemmers støttebidrag – især tak til Hans Erik for det gavmilde bidrag.

Klubben lagde lokaler til omdeling af Julehjælp til 200 trængte familier, enlige mødre, hjemløse, flygtninge, misbrugere m.fl. 10 frivillige fra klubben bidrog med pakning ved Spar Købmanden i Grøfthøjparken, afhentning af fødevarer ved fødevarebanken i Skejby og distribution fra Aarhus Syd Taekwondo Klubs lokaler på L.A. Rings Vej mens lokalerne stod tomme.

LYS1 projektet skrider støt fremad nu og økonomien er nu kulegravet og økonomien kendt. Projektet indebærer etableringen af 3 nye sale til os – 2 med sportsgulv og 1 med måtter til brug for grappling sport. Preben, Peter og Metin er tovholdere på projektet. 

Lemvigh-Müller Fonden har valgt at støtte os med 17.000 kr. til etablering af et judohold. Judoholdet skal være med til at skabe omsætning i sal 3 hvor der pt. overvejende er tænkt på BJJ / gulvkæmperne. Brydeklubben Thrott er også interesseret i at bo under tag med os og sal 3 vil dermed være stort set driftsfinansieret.

Planlægningen af sommerlejren 2021 er godt i gang og vi krydser alt hvad vi har for at den kan gennemføres helt som planlagt. Lejren afholdes i Ry som i 2019 og aftalerne med instruktørerne er ved at komme i hus. I år samarbejder vi med Skovby Galten Taekwondo Klub, Risskov og Aarhus Taekwondo Klubber.

I 2020 valgte klubben at nominere Metin til Årets Ildsjæl i Aarhus – og han er nu blandt 5 Aarhusianere som kæmper om hæderen og 25.000 kr. til klubkassen. Kåringen er endnu ikke gennemført, også grundet corona.

Og det var også i 2020, at Metin besluttede sig for at takke af efter næsten 10 år som formand – og det er jo kun halv så lang tid som Johnny – men det er nu vemodigt alligevel. Men også nødvendigt for at sikre den fortsatte udvikling. Nye kræfter skal til og det er tydeligt at den klub vi har nu også er parat til det, robust og fleksibel.

Det er vi stolte af, og ønsker klubben god vind under den nye ledelse.

4. Kassereren fremlægger regnskab og budget
Regnskabet for 2020 viser et lille overskud, trods corona.
Regnskabet blev godkendt.
Budgettet for 2021 viser trods konservative forventninger et lille overskud.
Budgettet blev godkendt.

5. Fastlæggelse af kontingent
Det blev besluttet at fastholde kontingentet på det nuværende niveau.

6. Behandling af indkomne forslag

Følgende blev nomineret som Årets Medlem:

 • Max Ugam Nielsen og James Jakobsen for deres arbejde med at løbe satellitholdet i Kolt-Hasselager i gang.
 • Mads Vessel og Jacob Andersen for deres ihærdige indsats med at starte et satellithold i Stavtrup.
 • Marie Find, Josephine Bober Tønnnersen, Johannes Gasse, Nicolai og Nicholas Sørensen, Lene Tullstrup, Kim Brigon for arbejdet med at få holdet i Tranbjerg på benene.
 • Helle Raskgaard – hun er instruktør, medlem af bestyrelsen og så holdt hun ud under lockdown hvor andre for længst ville være gået hjem, og trænede udendørs i alskens vejr mens vi andre trænede indenfor i varmen.

Helle Raskgaard blev kåret som årets medlem for sin helt særlige indsats i de forgangne år.

 1. Valg af bestyrelse og to bestyrelsessuppleanter.
  Inden valget holdt Tore en meget personlig tale for Metin. Begyndende med et 10 års tilbageblik da han selv trænede i Viby Taekwondo Klub, roser for klubkammeratskabet, samarbejdet om klubbens drift, udvikling og hjælpsomheden. Sidstnævnte udtrykt ved et 2350 år gammelt citat af Aristoteles (som holder endnu):
  ”Dyden er en evne til at gøre godt.”

  Bestyrelsen rundede talen af med at tildele Metin æresmedlemskab i klubben.

  Metin takkede mange gange for talen og æren.

Valget:

 • Formand: Metin Aydin – ikke villig til genvalg – Da formanden normalt er på valg i lige år, vælges en ny formand for et år, hvorfor der også er formandsvalg igen næste år.

  Preben blev valgt til formand.

  Preben holdt en opbyggelig tale om visionerne for fremtiden om en rummelig klub med plads til alle og en styrkelse og samskabelse.
 • Kasserer: Kristine Friis – på valg – villig til genvalg

  Kristine blev valgt til kasserer.

 • Bestyrelsesmedlem: Ingrid Falktoft Andersen – på valg – ikke villig til genvalg.
 • Bestyrelsesmedlem: Rasmus Holm – på valg – ikke villig til genvalg.
 • Bestyrelsesmedlem: Charlotte Sikora Degn – ikke på valg
 • Bestyrelsesmedlem: Helle Raskgaard – ikke på valg
 • Bestyrelsesmedlem: Preben Schjødt – ikke på valg

  Esben Dall blev valgt til bestyrelsen.
  Frida Schjødt blev valgt til bestyrelsen.

 • Suppleant 1: Benny Bjørnsholm – på valg – villig til genvalg
 • Suppleant 2: Helle Fyllgraf – på valg – ikke villig til genvalg

  Benny Bjørnsholm blev valgt som 1. suppleant.
  Ingrid Falktoft Andersen som 2. suppleant

 1. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.
 • Første revisor: Johnny Troelsen – på valg – villig til genvalg
  Johnny Troelsen blev valgt.

 • Anden revisor (vakant)
  Mikkel Hagh blev valgt helt uden pres.

 • Første revisorsuppleant: Emil Knudsen – villig til genvalg
  Emil Knudsen blev valgt.

 • Anden revisor suppleant: Tobias Jessen – villig til genvalg
  Tobias Jessen blev valgt.
 1. Valg til udvalg efter behov.
  Metin redegjorde for de stående udvalg:
  LYS1, Metin, Peter og Preben er engageret i arbejdet, og ”lige om lidt” vil der blive behov for at drøfte nærmere om ønskerne til faciliteterne i klubben.
  SL21, Metin og Preben er tovholder men får ”lige om lidt” brug for backup fra frivillige til gennemførelse af Sommerlejer 2021
  Fundraising, vi har længe haft behov for backup i fundraising gruppen (bestående af Metin, Karina og Ingrid) – det er fortsat relevant. Johnny foreslog adhoc bistand i forbindelse med konkret opgaver.
 2. Evt.
  Bestyrelsen undersøger om vi kan træne med udstyr og hvordan det skal gøres.
  Mikkel foreslår at der indkøbes ekstra skinker til udendørs brug som bliver personlige.