Nyhedsbrev Februar 2020

Vinterferie i uge 7

MON hold samt børn begynder + øvet holder vinterferie i hele uge 7.
Jeonsa Team holder fri 9. og 16. februar.
Hold øje med facebook for pludselige spontantræninger.

Fastelavn

23. februar i tidsrummet 12:30 til ca. 13:00 afholder vi tøndeslagning i klubben for børn begynder, børn øvet, familieholdet samt for deltagere på vores satellithold i Tranbjerg, Stavtrup og Kolt-Hasselager.

Der krones kattekonge og kattedronning, og der er en præmie til den bedst udklædte. Og så selvfølgelig slik, saftevand og kage til.

Er der forældre som har lyst til at hjælpe til og evt. bage kage? Giv Metin en hilsen på mail metin@aydin.dk eller SMS 30299822

MON graduering

27. februar er der MON graduering, vi starter kl. 17:00 præcist (!). Tilmelding til Metin, der uddeles sedler som bedes udfyldt og afleveret senest torsdag 20. februar (af hensyn til indkøb af bælter). Betaling foretages på selve dagen.

8. dan til Hans Erik

Hans Erik Steffensen blev formelt Kukkiwon certificeret 8. dan d. 30. januar 2020 og Aarhus Syd Taekwondo Klub har med ham samt Choi Kyoung An 9. dan de højest graduerede instruktører i Danmark.