Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Aarhus Syd Taekwondo 31. marts 2021

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Aarhus Syd Taekwondo 31. marts 2021

Tid og sted: 31.03.2020 kl. 19:00 online på TEAMS (link er fremsendt via MentoClub og SMS til klubbens medlemmer)

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage inden generalforsamlingen på kontakt@aarhus-syd-taekwondo.dk.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 4. Kassereren fremlægger regnskab og budget
 5. Fastlæggelse af kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelse og to bestyrelsessuppleanter.
 • Formand: Metin Aydin – ikke villig til genvalg – Da formanden normalt er på valg i lige år, vælges en ny formand for et år, hvorfor der også er formandsvalg igen næste år.
 • Kasser: Kristine Friis – på valg – villig til genvalg
 • Bestyrelsesmedlem: Ingrid Falktoft Andersen – på valg – ikke villig til genvalg, men vil gerne fortsætte som suppleant
 • Bestyrelsesmedlem: Rasmus Holm – på valg – ikke villig til genvalg
 • Bestyrelsesmedlem: Charlotte Sikora Degn – ikke på valg
 • Bestyrelsesmedlem: Helle Raskgaard – ikke på valg
 • Bestyrelsesmedlem: Preben Schjødt – ikke på valg
 • Suppleant 1: Benny Bjørnsholm – på valg – villig til genvalg
 • Suppleant 2: Helle Fyllgraf – på valg – ikke villig til genvalg

Vi opfordrer interesserede til at melde sig.

 1. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.
 • Første revisor: Johnny Troelsen – på valg – villig til genvalg
 • Anden revisor (vakant)
 • Første revisorsuppleant: Emil Knudsen – villig til genvalg
 • Anden revisor suppleant: Tobias Jessen – villig til genvalg
 1. Valg til udvalg efter behov.
 2. Evt.