Extraordinær generalforsamling

D.27./6. afholdtes extraordinær generalforsamling i Aarhus Syd Taekwondo Klub.

Referat

1) Valg af dirigent
Metin blev enstemmigt valgt.

2) Valg af referent
Metin blev enstemmigt valgt.

3) Fastsættelse af kontingent
Kontingentet blev hævet med kr. 50,- for alle medlemmer, således børne og voksenhold fremover koster kr. 300,- i kvartalet i kontingent og gråbælter og familiehold kr. 200 i kvartalet i kontingent.

4) Evt.
Karina Pedersen orienterede om nødvendigheden af Hawaii outfit til sommerfesten.

Metin Aydin
27.06.2014