Ekstra bestyrelsesmøde d.20.4.21

Ekstra-indkaldt bestyrelsesmøde med oprydning og rengøring i klubben d.20.4.21

Til stede: Preben, Esben, Benny, Helle, Kristine og Charlotte

1.Tidspunkter for træning: Ifølge de nyeste retningslinjer må børn samt voksne over 70 nu træne indendørs. Det besluttes, at MON-holdene indtil videre fortsætter udendørs ved Amtsgården, da det vurderes, at børnene har vænnet sig til stedet, og betyder, at instruktørerne får mulighed for at nå deres egen træning.

Børn-begynder (man+ons 16.30-17-30) og børn-øver (man+ons 17.45-19) kan begynde at træne indendørs i dojangen.

2.Parkering: Der mangler skiltning vedr. de nye parkeringsregler. Esben har fået til opgave (og bliver introduceret til det af Metin), at kontakte alle klubbens medlemmer, der ønsker mulighed for at parkere i forbindelse med træning, så de kan registreres korrekt.

3.Coronaregler: Corona-retningslinjer i forbindelse med, at børn-øvet og børn-begynder nu må træne indendørs vil være lig dem vi fulgte i 2.halvår af 2020: Mundbind skal bæres når man færdes i fællesarealer af alle over 12 år. Ophold i kondirum og køkken ikke tilladt. Forældre må ikke færdes indenfor i klubben. Elever venter udenfor klubben til de hentes ind af deres træner. Der trænes for åbne vinduer, og der luftes grundigt ud mellem de to børnetræninger. Omklædning må benyttes.

Der er sendt besked via Mentoclub til alle klubbens medlemmer om, hvordan corona-retningslinjerne er i Århus Syd

For alle træninger – også de hold som fortsat træner ude – gælder, at der må trænes med skinker, men ikke de sorte puder.

4.Licenser: Der er ikke købt licenser, da der skal oprettes et nyt dankort til brug. Charlotte har opgaven med at bestille licenser, og har møde med Danske Bank for at få lov til at få et kort. Det er et problem at vi ikke har licenser, og der kan ikke gradueres, hvis eleverne ikke har gyldig licens.

5.Udlejning af dojang: Udlejning af dojang må ikke berøre hverken vores egne hold, eller vores lejeres hold. Der lejes ikke ud til ”Ungdomsgilder”. Udlejning vil altid komme an på en konkret vurdering, og henvendelser vil blive drøftet af bestyrelsen.

6.Rengøring: Vi skal have genaktiveret vores rengøringshold. Preben beder Metin om at kontakte dem. Benny tilbyder at lave en ”anti-corona-pumpe”, så alt kan desinficeres hurtigt og effektivt – også mellem de to børnetræninger.

7.Sommerlejr: Der arbejdes hen imod at gennemføre sommerlejren, og Preben har stort fokus på, at den kun kan gennemføres, hvis alt er forsvarligt. Han ønsker, at når der kommunikeres om sommerlejren, så gøres det med en ”disclaimer” om at der KAN være risiko for aflysning, hvis corona-situationen tilskriver det. Preben ønsker også en deadline for, hvornår der senest tages stilling til en evt aflysning. Bestyrelsen bakker op om disclaimer og fastsættelse af deadline for evt aflysning, og bakker derudover op om, at der arbejdes frem mod at gennemføre lejren. Vi har en stor opgave med at finde frivillige.

8.Sattelithold: Vores hal-bookinger på sattelitholdene i Tranbjerg og Stavtrup sættes på pause (Metin er stadig kontaktperson på den post, og Preben kontakter ham). Bestyrelsen ønsker en evaluering af holdene for at vurdere om de skal fortsætte. Det skal undersøges hvordan trænerne er finansierede, og giver det stadig mening at have dem?