Bestyrelsesmøde d.5.1.2021

Til stede på Teams: Ingrid, Helle, Preben, Rasmus, Metin, Kristine og Charlotte

 

Dagsorden:

”Dojang 3”: Vi drøfter ønsket om at etablere et overdækket udendørs træningsområde, og hvordan klubben – og måske lokalområdet evt ville kunne profitere af det. Der var interesse for, at det overdækkede træningsområde ville kunne bruges både til noget fitness (fx sandsæk, pull-up-bar, battleropes), og også et ønske om at der var mulighed for, at mindre grupper ville kunne træne taekwondo. For at det ville kunne bruges til træning, kræver det, at der etableres et velegnet underlag, og vi drøfter muligheden for ”gummifliser”. Realistisk må vi nok forvente, at det kommer til at koste mindst 100.000kr, så det er en forudsætning, at finansieringen kan ske via fonde.

Bestyrelsen beslutter at: Metin laver en tegning af den udendørs halvtags-konstruktion som placeres parallelt med dojang 1, forespørger hos udlejer om vi kan få en aftale om, at vi ikke behøver at retablere den ujævne græsplæne ved udflytning, samt søger byggetilladelse. Metin og Ingrid vil søge midler til etableringen – Metin skriver ansøgning og Ingrid vil komme med forslag til hvor der kan søges.

Tættere relation til bokserne: Vores venner i bokseklubben har mistet mange medlemmer under coronanedlukningen, og Preben havde nogle forslag til hvordan vi kunne hjælpe bokserne. Bestyrelsen er enige om, at vi rigtig gerne vil hjælpe bokserne, og at det er vigtigt at inddrage dem i hvordan hjælpen kunne se ud. Metin vil indkalde til Teamsmøde med 3-4 fra Taekwondoklubben og 3-4 fra bokseklubben for at starte drøftelserne.

Gave til medlemmerne: Vi vil i bestyrelsen rigtig gerne takke klubbens medlemmer for deres loyalitet i denne tid, og inden jul blev der lovet en gave til alle når vi åbnede igen. Bestyrelsen vil gerne give alle medlemmer en Århus-syd t-shirt + nogle godter til de små og Metin og Ingrids bog om Taekwondoens vej til Danmark til ”de store”.

Når vi engang åbner rigtigt igen, vil vi række ud til de medlemmer der er stoppet, og håbe, at de har lyst til at vende tilbage.

Corona: Desværre gør dagens pressemøde, at vi end ikke kan tilbyde den ellers annoncerede udendørstræning, og der skulle være sendt besked til alle som først fik besked om opstart af træning – at vi altså desværre må aflyse det. I stedet vil vi tilbyde en ugentlig Facebook-live-træning. Metin tager den første, og Helle laver en kalender med de følgende torsdage. Vi skønner, at det ikke vil være muligt at filme fra klubben, da vi skal holde helt lukket.

Preben har været i dialog med Tore ift om online-træninger vil kunne” tælle” som træninger op til en graduering. Dette er ikke tilfældet, men dem som vælger at deltage, i onlinetræning vil alt andet lige være bedre når vi starter igen, end dem som ikke har trænet.