Bestyrelsesmøde d.4.5.2021

Dagsorden

 

Møde Bestyrelsesmøde
Dato 04/05/2021
Alle indkaldte personer Alle bestyrelsesmedlemmer og formand
Fraværende

 

 

Dagsorden Referat Opfølgning/aftaler
1. Bank – Hvordan får vi styr på formalia?

 

 

 

 

Preben, Kristine og Charlotte snakker med banken

 

Preben, Esben og Helle skal medbringe gyldig legitimation og billed-ID ved næste mulighed

2. Invitation til dialogmøde med kommunen – 18.5./5.5. – Hvem ved hvad dette drejer sig om? Charlotte har tilbudt at deltage i mødet onsdag d. 05/05-21 og meddeler til bestyrelsen

 

 

 

 

 
3 Specialsport-Camp? Hvem ved hvad dette drejer sig om?

 

   
4. Hvem har nøgler til klubben?

 

Der er opbakning i bestyrelsen om, at vi ikke sætter nye låse i dørene.

Bestyrelsen har øget opmærksomhed på antal nøgler, og vi har lavet betragtninger ang. Tryghed, rengøring og ansvar hos dem, der har nøgler til klubben

 
5. Genåbning

 

 

Der venter en træls opgave for medlemmer, da de skal fremvise negativ coronapas

 

Vi kan lave det samme indendørs, som vi gør udendørs nu (behørig afstand mm.)

 

Max 25 personer

 

Forslag fra Preben: Del voksenholdet op i to à vælg mellem to forskellige temaer (hvert hold har et tema)

 

 

Klubben åbnes torsdag d. 06/05

Instruktører har pt. Ansvaret for at tjekke coronapas (Preben hjælper på torsdag)

Konkrete regler ifm. genåbning
Mundbind alle steder indendørs undtagen i dojang

Vinduer skal være åbne under træning

Coronapas for alle på voksenhold (også hvis man er under 18)

Andre aftaler

Preben får udmelding fra Tore ifm. Genåbning

Preben kontakter de andre lejere af klubben for at få meldt klare retningslinjer ud

6. Rengøring   Frida videresender Bennys video til rengøringsholdet

Preben sørger for rengøringsmidler

7. Arbejdsdag  

 

 
8. Sommerlejr

 

 

 

Evt.

Bestyrelsen bakker formanden op i, at sommerlejren kun bør gennemføres, hvis det er forsvarligt ift. COVID-19.

 

 

Ønske om mere klubkultur rundt om stævner (kamp og teknik).

Der skal meldes tydeligt ud om stævnemuligheder, gerne skrives stævnereferater efterfølgende som tidligere i Viby Taekwondo Klub.

 

 

 

Esben tager fat i Rasmus ifm. Teknikstævner (post corona)