Bestyrelsesmøde d.2.3.21

Referat fra bestyrelsesmøde d.2.3.21

Til stede: Rasmus (ordstyrer) Charlotte (ref), Kristine, Helle R, Ingrid, Metin

Referatet fra sidst godkendt

Dojang 3 (udendørs) Preben har forslag om Tough Turf. Det er et kæmpearbejde – underlaget skal jævnes, piletræ og fliser fjernes. Der skal indhentes tilbud + vi kan søge kommunens pulje for ”tiltag som forøger klubbens kapacitet”

Klubdragt: Overdele er nu i klubben og kan prøves

Graduering: Nogle medlemmer har måske stadig en forventning om en forårsgraduering. Hvis Tore stadig vil gennemføre en april-graduering med fuld kontakt, så skal der hurtigst muligt dannes makkerpar, og ellers må vi som bestyrelse insistere på, at coronaretningslinjerne overholdes. Rasmus kontakter Tore og drøfter rammerne.

Sommerlejr Preben er i gang med at indtænke corona-forholdsregler i sommerlejren (fx ingen udenlandske deltagere, coronapas..) – men vi kan jo også ”bare” følge de regler som er til den tid. Det kan være fint, at forberede stramme(re) tiltag, og så bringe dem i anvendelse, hvis myndighederne bestemmer det.

Generalforsamling Helle laver indkaldelse på Teams (vi genbruger en formulering fra sidst) – Det er et tilbagevendende problem, at vi ikke ved hvem der er på valg (lige/ulige år). Kristine er på valg og modtager genvalg. Metin og Rasmus trækker sig, Ingrid ønsker at være suppleant. Helle og Charlotte er ikke på valg Der skal en formand for 1 år (denne gang – da vi er i ulige år)

Kassereren skal lave et regnskab, og det foreslås, at den nye bestyrelse laver et budget at styre ud fra, eller at Kristine til hvert møde kommer med friske tal)

Børneattester Hvor længe holder de? Et år – eller? Det er kun lovpligtigt at hente børneattest én gang, derefter bestemmer vi selv hvor ofte vi indhenter. Er det bestyrelsens eller cheftrænerens opgave at indhente? Det ER bestyrelsens. Kristine tjekker op på hvem vi mangler fra