Bestyrelsesmøde d.2.2.2021

Til stede på Teams: Helle R, Ingrid, Preben, Rasmus, Kristine, Metin, Charlotte

Dagsordenspunkter:

Trivselsrunde – udenfor referat

Godkendelse af dagsorden og referat: Godkendt

Opsamling fra sidste møde: Dojang 3: Metin har forsøgt at fange Møller uden held. Metin mener, at der muligvis er krav om ekstern rådgivning, da lejemålet nok er erhvervsbygninger. Metin og Preben taler videre om mulighederne for at etablere et udendørs overdækket træningsareal.

Tættere relation til bokserne. Metin og Preben har været i kontakt med bokserne for at høre til deres ønsker. Bokserne vil gerne ’deres eget projekt’, så der er ikke ønske eller behov for en formel tættere tilknytning mellem vores to klubber.

Gave til medlemmer. T-shirts og bøger er bestilt. Der er aftalt afhentning af t-shirts hos Mickey i Risskov. Preben har kontakt til Fitness-gruppen, og der kommer muligvis et tilbud om at købe hjemmetræningsudstyr til en god pris.

Kontingent: Vi drøftede muligheden for differentieret kontingent til fx studerende, men bestyrelsen valgte ikke at gå videre med en yderligere differentiering af kontingenterne. Bestyrelsen har forståelse for, hvis medlemmerne melder sig (midlertidigt) ud under coronanedlukningen, og er utrolig taknemmelige for dem som vælger at fortsætte deres kontingentbetaling, da vi fortsat har de samme udgifter.

Vi drøftede om der var behov for at kommunikere mere åbent ud, at der er mulighed for kontingentfritagelse, hvis man indgår som fast træner eller hjælpetræner, men afventer, og ser hvad ønsket/behovet er fra medlemmerne.

Bestyrelsen efter generalforsamlingen: Hvem fortsætter (hvis de genvælges)? Preben, Helle, Charlotte og Kristine er åbne for genvalg. Ingrid ønsker at bidrage som suppleant. Metin trækker sig og Rasmus ønsker også at lægge sine kræfter i instruktørtjansen.

Tiltag for at bevare tilknytningen til klubben under coronanedlukningen: Helle er koordinator på torsdags-online-træningerne, og det planlægges uge-til-uge. Rasmus byder villigt ind som træner.

Får vi fat i de mindre børn – og kan vi tilbyde noget særligt til dem? Erfaringen er, at de ikke rigtigt bider på udendørstræningerne. Hvad med bål og skumfiduser/en konkurrence/kahoot/among-us-Århus-syd-turnering…. Vi lader det hænge som bobler…

Hærvejsmarch – ”nytårs-kur” – overnatning. Preben vil facilitere en klubtur i maj (hvor vi gætter på, at forsamlingsforbuddet er lempet)

Poverty-walk – Helle laver et forslag (pris, antal, skal klubben betale..)

Overdragelsesforretning: Igangværende aktiviteter som Metin, Ingrid og Rasmus skal overdrage: LYS1: Metin vil gerne fortsætte, og ønsker en makker som deltager i møder og læser korrespondance på lige fod.

Den nye bestyrelse finder hurtigt en ny makker til Metin (i eller udenfor bestyrelsen).

Rasmus læser og svarer på alle mail til klubben. Her skal også findes en ny .

Ingrid har bidraget med fundraising, og vil måske igen, hvis gejsten kommer.

Udendørs træning: Vi ønsker alle at komme i gang igen, og afventer melding fra regeringen ifh hvornår dette kan ske.

Sommerlejr: SL-hjemmesiden er opdateret på nær instruktører, og den præsenteres for forbundet i næste uge. Alle aftaler er til at komme ud af. Der er søgt alkoholbevilling + momsfritagelse.

Sabomnimmødet d.17.2.: Bestyrelsen er inviteret til at deltage på det kommende sabomnimmøde. Bestyrelsen drøfter dagsordenen. Hvad betyder fx forslaget om fysiske tests for klubben – bredde/elite – hvordan hænger det sammen med vores værdi om at være en rummelig klub. Hvad mener vi, når vi på vores hjemmeside skriver, at alle kan få det sorte bælte? Kan ALLE det, eller ”lover” vi for meget? Vil der være mulighed for differentierede fysiske tests fx ift fysiske eller aldersmæssige udfordringer?

E-boks – hvem læser den? Vi har fået rykkergebyr på leje af sattelitklubberne. Rasmus får (indtil vi finder ”en ny Rasmus”) fremover beskederne (Kristine retter det til). Charlotte får nem-id som er tilknyttet betalingskortet, og har fortsat ansvar for betaling af kurser og licenser. Kristine tjekker om der er trukket for CV.

 

Generalforsamling: Onsdag d.31.3. på Teams