Bestyrelsesmøde 18.02.2020

Dagsorden:
1. Økonomi
2. Fundraising, fonde, sponsorer, fondsansøgninger
3. Indkommet forslag fra Helle Fyllgraf om økonomisk støtte til deltagelse til stævner
4. Generalforsamling – to-do-liste
5. Årshjul
6. OL i Mindeparken (i stedet for open air)
7. Brydning
8. Satellitter – status
9. Fitnessrum – status
10. Kontor – status
11. Børneattester
12. Rengøring
13. Møde i husrådet

Tilstede:
Ingrid Falktoft Andersen
Rasmus Holm
Preben Schjødt
Metin Aydin, referent
Frida Schjødt, føl
Charlotte Sikora Degn
Kristine Friis

Afbud:
Jann Mossgård

Referat:
1. Økonomi
Årsregnskabet er klar til underskrift, vi laver et pænt overskud (ca. 58% over sidste års overskud).
Vi har fordoblet antal medlemmer i huset på tre år og desuden lavet en god omsætning på årets sommerlejr. Det går rigtig godt, og der er udsigt til fortsat fremgang – men vi skal også bruge fremgangen så LYS1 er fuldt- eller overfinansieret. Vi betragtes som de små i LYS1 sammenhæng.

2. Fundraising, fonde, sponsorer, fondsansøgninger
Preben laver liste over udstyrsbehov til fitnessrum og økonomi, og overbringer denne til Ingrid som søger fondsmidler.
Rasmus skaffer tilbud fra Jane og overbringer til Ingrid som søger fondsmidler.
Preben vil søge midler / materiale sponsorater fra virksomheder.
Overskud fra Sodavandssalg + fondsmidler søgt til stævnedeltagelse skal gå til stævnepulje som klubbens stævneaktive kan søge midler fra – stævnedeltagelse bidrager til fastholdelse og er værdifuldt for klubben. Kristine opretter konto i bogholderiet så vi har styr på hvor mange midler der er hensat hertil.
Metin foreslår at der laves et årligt lotteri hvor der sættes en bil på højkant, ansøgning ved spilmyndigheden nødvendig.
Første møde i erhvervsklubben er afholdt fredag 21./2. kl 07:00. Der var 10 personer til stede første gang. Runder vi 20 medlemmer og ydes der blot et beskedent sponsorat er der skaffet et væsentligt bidrag til klubben.

3. Indkommet forslag fra Helle Fyllgraf om økonomisk støtte til deltagelse til stævner
Imødekommes, se pkt. 2.

4. Generalforsamling – to-do-liste.
Metin laver indkaldelse, får styr på dato, opfordrer til at stille op til bestyrelsen, samt undersøger hvem der er på valg.
Årsregnskab er på plads. Budget er på plads som 5 års forecast.

5. Årshjul
Der er hængt årshjul op på opslagstavlen i klubben, som et supplement til bestyrelsens kollektive hukommelse ?

6. OL i Mindeparken (i stedet for open air)
Det besluttedes at satse på to heste – at bevare ”Open Air” som navn + ”Olympic” eller lign.
Preben tænker tanker om hvordan klubberne kan udfordres og sættes op mod hinanden.

7. Brydning
Thrott har vist interesse for at søsætte en satellit hos os, såvel har Aarhus Judoklub. De kan (til nød) benytte den lille sal, særligt ved mindre børn. Er en glidende bevægelse ind i et mere permanent forhold.

8. Satellitter – status
P.t. frekventerer ca. 20 personer Tranbjerg holdet, sidst var der 6 på Kolt-Hasselager holdet og kun 1 i Stavtrup (tilsyneladende grundet en misforståelse vedr. vinterferie). Vi holder øje med udviklingen og tager den til efterretning.

9. Fitnessrum – status
Preben har fået tilbud hjem. Se pkt. 2.

10. Kontor – status
Kontoret er indrettet i det gamle udstyrsrum. Der står skrammel langs væggene, billederne er Hans Eriks og dem skal vi passe på. Det forslås at de hænges op hvor plads findes.

11. Børneattester
Kristine hjemtager børneattester på de nye instruktører på satellitholdene.
Metin hjemtager børneattester på hjælpetrænerne på MON holdet.

12. Rengøring
Der har været ret beskidt i herreomklædningsrummet især – der er nogen der har valgt at barbere sig i bruseområdet. Det indskærpes at man kun tager bad i bruserummet. Metin har bedt rengøringen om at gøre lidt ekstra i omklædningsrum. Kalk kan evt. fjernes ved at vi tømmer nogle flasker eddike i de berørte områder.

13. Møde i husrådet
Der har været møde i husrådet ml. BJJ, boksning og taekwondo. Der er enighed om at der skal oppes på rengøring og samarbejde vedr. fundraisining,