Bestyrelsesmøde 15.04.2020

Tilstede:
Charlotte
Rasmus
Preben
Frida (føl)
Metin (ref.)
Ingrid
Kristine

1) Film
Filmproduktionen er stagneret noget og bør bringes op i omdrejninger ogen da det er en af få tilbud vi har til vores medlemmer lige nu.
Det anbefales at der laves kortere træningsfilm samt ”explainers”. Der er blevet spurgt indenfor og udenfor klubben. Der er kun begrænset feedback.
Der er aktuelt ingen i bestyrelsen som kan påtage sig at være tovholder.

2) Efterårslejr
Preben er tovholder på et efterårsprojekt med en overnatning på Djursland i shelters for som minimum vores egen klub + evt Risskov og Aarhus TKD klubber. Preben præsenterer oplæg ved næste møde.

3) Efter Corona
Vi skal åbne for udendørs ”convenience træning” for alle så snart det kan lade sig gøre.
Instruktørgruppen skal tages i ed, det kommer til at kræve instruktørressourcer, da der skal være flere instruktører på ad gangen.
Vi starter med en træning, og tester konceptet af – hvis der er stort fremmøde kan vi skalere hurtigt.
Vejret er en udfordring – vi aflyser ved dårligt vejr senest 2 timer timer inden.
Lokation ml. badminton og svømmehal, Preben undersøger muligheden for at reservere området.
Metin kontakter Tore + instruktørgruppen.

Der er behov for intensiv markedsføring, Metin kontakter Helle og beder hende om hjælp. Vi skal trække alt det vi kan på baglandet.
Kontakt til DTaF for hjælp til markedsføring lokalt og nationalt.

4) Økonomi
Økonomien er presset som følge af udmeldinger (7%) og faldende lokale/aktivitetstilskud.
Vi skal gøre hvad vi kan for at holde på vores medlemmer og skabe nye indtægter hvor det er muligt.
Metin laver et udkast til ”Folkeaktier” og sender det til bestyrelsen.

5) næste online stævne
Bestyrelsen bakker op om online stævne i 2. eller 3. uge i juni. Ens pris for alle deltagere.

6) Fitnessrum
Fitnessrummet er fuldt bestykket – det sidste grej hentes i morgen torsdag 16./4.
Evt. mulighed for at benytte fitnessrummet (pårørende) for et mindre beløb.

7) Næste møde
5./5. kl. 19:30

8) Evt.
Intet.