Bestyrelsesmøde 06.10.2020

Sted:
L.A. Rings Vej 54, 8270 Højbjerg

Deltagere:
Preben Schjødt
Metin Aydin, ref.
Charlotte Sikora (fedt navn) Degn
Rasmus Holm
Helle Raskgaard
Ingrid Falktoft Andersen
Kristine Friis

Dagsorden:

 1. Onsdagsrengøring
 2.  Status på træningstøj og -prøvestørrelser
 3. Opdatering af sabumnimbilledvæggen – var der nogen der greb dén?
 4. Aflysning af julefrokost?
 5. Nye vinduer i Dojang 2: Hvad blev aftalt? Tidsperspektiv?
 6. Deltagelse på DTaF-repræsentantskabsmøde
 7. Mulighed for ½børnekontingent? (Henvendelse fra en far – messenger 30.9.)
 8. Omklædningsrum
 9. Opholdsrum
 10. Beslutningsgrundlag
 11. Kampsport for alle: er vi med – eller ikke?
 12. Arbejdsbeskrivelser/stillingsbeskrivelser til bestyrelse
 13. Formandsskifte
 14. CORONA – herunder:
  14.1. Retningslinjer – sikring af god kommunikation om disse til vores lejere. Status på effekten af sidst udsendte retningslinjer. Henvendelse fra Tore ang. Vores håndtering af Corona.
  14.2. Resultat af prøvehandling med mundbindstræning – spørgeskema + kommentar fra Tore
  14.2. Dør/fundraiser/andre indgangsmåder
  14.3. Ekstraordinært bestyrelsesmøde vedr graduering af ”udfordrede personer” – har vi hørt fra sabumnimgruppen?

Referat:

 1. Onsdagsrengøring
  Vi fastholder den nuværende ordning.
 2.  Status på træningstøj og -prøvestørrelser
  Intersport skal rykkes igen (Metin)
 3. Opdatering af sabumnimbilledvæggen – var der nogen der greb dén?
  Vi finder en høj handyman der kan hænge Emil, René og Peter op (Preben)
 4. Aflysning af julefrokost?
  Vi afventer udviklingen og aflyser evt. i november.
 5. Nye vinduer i Dojang 2: Hvad blev aftalt? Tidsperspektiv?
  Metin har været i dialog med bygningsejer som gerne vil købe vinduer og har spurgt om vi kan stå for entreprisen. Metin har søgt midler via en pulje og får svar i december.
 6. Deltagelse på DTaF-repræsentantskabsmøde
  Charlotte deltager på vegne af Aarhus Syd TKD. Transport og forplejning er på klubbens regning.
 7. Mulighed for ½børnekontingent? (Henvendelse fra en far – messenger 30.9.)
  Vi fastholder den nuværende ordning – vores IT system kan ikke uden besvær håndtere en særordning.
 8. Omklædningsrum
  Vi genåbner omklædningsrummene, forudsat “sidste mand” fra hvert hold desinficerer rummet (sprøjte) og spritter kontaktpunkter af. Der vil blive stillet spritflasker ud i omklædningsrummene. Der må kun være 3 i herreomklædning og 1 i dameomklædning og der må ikke opstå kø. (Metin)
 9. Opholdsrum
  Opholdsrummet ryddes op – den lilla sofa køres på lossepladsen og stolene stripses sammen i rækker, og der spændes minebånd om stolene der indikerer at der skal være to stole mellem hver siddeplads der må bruges. (Metin)
 10. Kampsport for alle: er vi med – eller ikke?
  DGI har i uge 43 et initiativ der skal få flere ud i kampsportsklubberne. Der udfærdiges en tekst til brug for DGI (Helle)
 11. Arbejdsbeskrivelser/stillingsbeskrivelser til bestyrelse
  Metin har udarbejdet overordnede arbejdsbeskrivelser, Preben har kommenteret på dem og rundsender til bestyrelsen.
 12. Formandsskifte
  Kandidater bør prikkes i god tid inden.
  Der skal snarest meldes ud at der er et formandsskifte på vej.
  Metin laver et tekstoplæg til bestyrelsen.
 13. CORONA – herunder:
  14.1. Retningslinjer – sikring af god kommunikation om disse til vores lejere. Status på effekten af sidst udsendte retningslinjer. Henvendelse fra Tore ang. Vores håndtering af Corona.
  – Der nedsættes arbejdsgruppe som kan lave oplæg til bestyrelsen for de reviderede retningslinjer omhandlende hvordan træninger ideelt IKKE gribes an. Arbejdsgruppen består af Rasmus, Helle, Kristine og Preben.
  – Allerede nu har vi en holdning til: Mundbind (klubben køber til benyttelse af dem der vil), der skal være plads til at trække vejret og få en tår vand under træning.
  Vi afventer arbejdsgruppens udarbejdelse af retningslinjer.
  14.2. Resultat af prøvehandling med mundbindstræning – spørgeskema + kommentar fra Tore
  Udsat til næste møde.
  14.2. Dør/fundraiser/andre indgangsmåder
  Udsat til næste møde.
  14.3. Ekstraordinært bestyrelsesmøde vedr graduering af ”udfordrede personer” – har vi hørt fra sabumnimgruppen?
  Udsat til næste møde.