Bestyrelsesmøde 04.08.2020

Deltager:
Metin (ref)
Charlotte
Preben (via telefon)
Helle (via telefon)
Ingrid
Frida (via telefon)
Rasmus
Kristine

Referat:

 1. Hjælpe-støttehold
  Vi etablerer ikke pt. et decideret støttehold men allokerer en hjælpetræner (hvor muligt) til de som har særligt behov.
 2. Sommerlejr
  Vi laver formel aftale med Skovby-Galten TKD om samarbejde.
  Vi anmoder DTaF om underskudsgaranti.
 3. Dobok til nye 1. dan
  Vi giver bælte og dobok til nye 1. danner fremover.
 4. Golf hygge
  Metin taler med Benny om det praktiske – vi bakker op og laver en hyggelig dag i golfklubben.
 5. Klubtøj
  Vi laver aftale med Intersport og får dragter hjem som vi kan prøve.
  Klub T-shirts bestilles hos Mickey.
 6. Yoga
  Fremover vil der være yoga om fredagen 17:00-18:00. Gratis for medlemmer, favør pris for pårørende og alm. Pris for alle andre. Praktik aftales med instruktøren, Metin er tovholder.
 7. Træning i andre klubber
  Vi vil arbejde for at man kan træne med i de andre klubber uden at skulle betale ekstra kontingent.
  Vi vil arrangere besøg hos de andre klubber så flere kan træne med.
 8. Arbejdsdag
  Aftalt til søndag 6./9. kl. 12:15
 9. Nyhedsbrev
  Udsendes snarest med input fra bestyrelsen.
 10. Evt
  Ved næste møde skal vi tale om selvforsvarshold. Metin kontakter Henrik Frost.