Er taekwondo kun for vilde drenge?
Nej det er det ikke.
Vi oplever, at de lidt forsigtige børn gennem træningen har mulighed for at folde sig ud og gøre alt det, de ellers blot ville iagttage fra sidelinjen. Og de mere vilde børn, får mulighed for at brænde energi af indenfor de rammer vi sætter op, og udvikler selvdisciplin, kontrol og ultimativt ro.

Dermed kan både de “stille” og de “vilde” få succesoplevelser med taekwondo.

Og så er det vores oplevelse, at dette ikke kun gør sig gældende for børn, men også voksne.

Hvorved adskiller taekwondo sig fra karate?
Same same, but different.
Der findes både flere forskellige former for karate og flere forskellige former for taekwondo, så et helt entydigt svar kan ikke gives. Én forskel er dog brugen af spark som fylder meget i taekwondo, og er både kraftfuldt, æstetisk og spektakulært. Søg på “360° kick”, “540° kick”, “720° kick” eller “Triple kick” på YouTube, så ved du hvad der menes med det.
Dette fokus på spark betyder også noget for afstanden mellem udøvere. Taekwondo kæmpere vil oftest søge at være på “benslængde” afstand, både for at kunne tildele og undgå spark, mens boksere holder sig på “armslængde” afstand, og grapplere helt tæt. Udover spark træner vi selvfølgelig også slag og nedtagninger.

Hvad betyder taekwondo?
Direkte oversat betyder “Tae” “Kwon” “Do” håndens og fodens vej. Hvor “Tae” og “Kwon” er fysiske aspekter af sporten er “Do” mental. Når vi træner taekwondo søger vi således både at udvikle os fysisk og mentalt.

Hvordan slår og sparker man hurtigere?
Ved at være afslappet når teknikken udføres og benytte kroppens rotation, således det ikke kun er en arm eller et ben der bevæger sig, men hele kroppen.

Hvad er den mest kraftfulde og effektive taekwondo teknik?
Forskellige teknikker kan bruges til forskellige ting. Et spark kan være hårdt og ødelæggende, men kræver måske samme energi at udføre som fem slag. Og prikker du en overfaldsmand i øjnene har du brugt stort set ingen energi på at gøre ham ukampdygtig – det er effektivitet. De mest kraftfulde teknikker er de hvor vi kan accelerere mest masse ind i en modstander (Newtons 2. lov F=m*a). Cirkulære spark hvor meget af kroppens masse kan bringes hurtigt i bevægelse er de mest kraftfulde og kan gøre stor skade. Eksempelvis er baldeung dollyo chagi (cirkelspark) potentielt meget kraftfuldt og kan let brække ribben. Et andet kraftfuldt spark er dwit chagi (hestespark) som udføres ved at kroppen roteres og det bagerste ben sendes fremad mod modstanderen.