Nyhedsarkivet indeholder alle gemte nyheder.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 19. marts 2020

Hermed indkaldes klubbens medlemmer til ordinær generalforsamling i Aarhus Syd Taekwondo Klub – Tang Soo Do.

Dato:
19.03.2020

Klokkeslæt:
20:00

Forslag der ønsket behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage inden generalforsamlingen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

4. Kassereren fremlægger regnskab og budget

5. Fastlæggelse af kontingent

6. Behandling af indkomne forslag
– LYS1

7. Valg af bestyrelse og to bestyrelsessuppleanter. Formand på valg i lige år, kasserer i ulige år.
Grundet stor udskiftning i bestyrelsen har vi suppleret heftigt i bestyrelsen dette år – det betyder at der er hele 5 bestyrelsesmedlemmer der skal vælges i 2020 samt to suppleanter.
Kristine Friis (kasserer), på valg – villig til genvalg (skal formelt vælges for 1 år, indsuppleret)
Charlotte Sikora Degn (bestyrelsesmedlem), på valg – villig til genvalg (skal formelt vælges for 1 år, indsuppleret)
Metin Aydin (formand), på valg – villig til genvalg
Preben Schjødt (bestyrelsesmedlem) på valg – villig til genvalg (skal formelt vælges for 1 år, indsuppleret)
Rasmus Holm, ikke på valg
Ingrid F. Andersen, ikke på valg
Jann Mossgård (bestyrelsesmedlem), på valg – ikke villig til genvalg
Vi opfordrer interesserede til at melde sig på banen.

8. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.
Første revisor Johnny Troelsen (villig til genvalg)
Anden revisor (vakant), Jann Mossgård stiller op til posten
Første revisor suppleant Emil Knudsen (villig til genvalg)
Anden revisor suppleant Tobias Jessen (villig til genvalg)

9. Valg til udvalg efter behov.

10. Evt.

Bestyrelsesmøde 18.02.2020

Dagsorden:
1. Økonomi
2. Fundraising, fonde, sponsorer, fondsansøgninger
3. Indkommet forslag fra Helle Fyllgraf om økonomisk støtte til deltagelse til stævner
4. Generalforsamling – to-do-liste
5. Årshjul
6. OL i Mindeparken (i stedet for open air)
7. Brydning
8. Satellitter – status
9. Fitnessrum – status
10. Kontor – status
11. Børneattester
12. Rengøring
13. Møde i husrådet

Tilstede:
Ingrid Falktoft Andersen
Rasmus Holm
Preben Schjødt
Metin Aydin, referent
Frida Schjødt, føl
Charlotte Sikora Degn
Kristine Friis

Afbud:
Jann Mossgård

Referat:
1. Økonomi
Årsregnskabet er klar til underskrift, vi laver et pænt overskud (ca. 58% over sidste års overskud).
Vi har fordoblet antal medlemmer i huset på tre år og desuden lavet en god omsætning på årets sommerlejr. Det går rigtig godt, og der er udsigt til fortsat fremgang – men vi skal også bruge fremgangen så LYS1 er fuldt- eller overfinansieret. Vi betragtes som de små i LYS1 sammenhæng.

2. Fundraising, fonde, sponsorer, fondsansøgninger
Preben laver liste over udstyrsbehov til fitnessrum og økonomi, og overbringer denne til Ingrid som søger fondsmidler.
Rasmus skaffer tilbud fra Jane og overbringer til Ingrid som søger fondsmidler.
Preben vil søge midler / materiale sponsorater fra virksomheder.
Overskud fra Sodavandssalg + fondsmidler søgt til stævnedeltagelse skal gå til stævnepulje som klubbens stævneaktive kan søge midler fra – stævnedeltagelse bidrager til fastholdelse og er værdifuldt for klubben. Kristine opretter konto i bogholderiet så vi har styr på hvor mange midler der er hensat hertil.
Metin foreslår at der laves et årligt lotteri hvor der sættes en bil på højkant, ansøgning ved spilmyndigheden nødvendig.
Første møde i erhvervsklubben er afholdt fredag 21./2. kl 07:00. Der var 10 personer til stede første gang. Runder vi 20 medlemmer og ydes der blot et beskedent sponsorat er der skaffet et væsentligt bidrag til klubben.

3. Indkommet forslag fra Helle Fyllgraf om økonomisk støtte til deltagelse til stævner
Imødekommes, se pkt. 2.

4. Generalforsamling – to-do-liste.
Metin laver indkaldelse, får styr på dato, opfordrer til at stille op til bestyrelsen, samt undersøger hvem der er på valg.
Årsregnskab er på plads. Budget er på plads som 5 års forecast.

5. Årshjul
Der er hængt årshjul op på opslagstavlen i klubben, som et supplement til bestyrelsens kollektive hukommelse ?

6. OL i Mindeparken (i stedet for open air)
Det besluttedes at satse på to heste – at bevare ”Open Air” som navn + ”Olympic” eller lign.
Preben tænker tanker om hvordan klubberne kan udfordres og sættes op mod hinanden.

7. Brydning
Thrott har vist interesse for at søsætte en satellit hos os, såvel har Aarhus Judoklub. De kan (til nød) benytte den lille sal, særligt ved mindre børn. Er en glidende bevægelse ind i et mere permanent forhold.

8. Satellitter – status
P.t. frekventerer ca. 20 personer Tranbjerg holdet, sidst var der 6 på Kolt-Hasselager holdet og kun 1 i Stavtrup (tilsyneladende grundet en misforståelse vedr. vinterferie). Vi holder øje med udviklingen og tager den til efterretning.

9. Fitnessrum – status
Preben har fået tilbud hjem. Se pkt. 2.

10. Kontor – status
Kontoret er indrettet i det gamle udstyrsrum. Der står skrammel langs væggene, billederne er Hans Eriks og dem skal vi passe på. Det forslås at de hænges op hvor plads findes.

11. Børneattester
Kristine hjemtager børneattester på de nye instruktører på satellitholdene.
Metin hjemtager børneattester på hjælpetrænerne på MON holdet.

12. Rengøring
Der har været ret beskidt i herreomklædningsrummet især – der er nogen der har valgt at barbere sig i bruseområdet. Det indskærpes at man kun tager bad i bruserummet. Metin har bedt rengøringen om at gøre lidt ekstra i omklædningsrum. Kalk kan evt. fjernes ved at vi tømmer nogle flasker eddike i de berørte områder.

13. Møde i husrådet
Der har været møde i husrådet ml. BJJ, boksning og taekwondo. Der er enighed om at der skal oppes på rengøring og samarbejde vedr. fundraisining,

Nyhedsbrev Februar 2020

Vinterferie i uge 7

MON hold samt børn begynder + øvet holder vinterferie i hele uge 7.
Jeonsa Team holder fri 9. og 16. februar.
Hold øje med facebook for pludselige spontantræninger.

Fastelavn

23. februar i tidsrummet 12:30 til ca. 13:00 afholder vi tøndeslagning i klubben for børn begynder, børn øvet, familieholdet samt for deltagere på vores satellithold i Tranbjerg, Stavtrup og Kolt-Hasselager.

Der krones kattekonge og kattedronning, og der er en præmie til den bedst udklædte. Og så selvfølgelig slik, saftevand og kage til.

Er der forældre som har lyst til at hjælpe til og evt. bage kage? Giv Metin en hilsen på mail metin@aydin.dk eller SMS 30299822

MON graduering

27. februar er der MON graduering, vi starter kl. 17:00 præcist (!). Tilmelding til Metin, der uddeles sedler som bedes udfyldt og afleveret senest torsdag 20. februar (af hensyn til indkøb af bælter). Betaling foretages på selve dagen.

8. dan til Hans Erik

Hans Erik Steffensen blev formelt Kukkiwon certificeret 8. dan d. 30. januar 2020 og Aarhus Syd Taekwondo Klub har med ham samt Choi Kyoung An 9. dan de højest graduerede instruktører i Danmark.

Nyhedsbrev Januar 2020

Satellithold
Så har vi afholdt de første træninger på de 3 nye hold i Aarhus Sydlige opland, henholdsvis i Kolt-Hasselager, Tranbjerg og Stavtrup – og det går godt. Tilslutningen er stadig ustabil og derfor inviterer vi jer til, at deltage som gæster på holdet så der er fyldt fornuftigt op i rækkerne.
Spørg gerne hvis du er i tvivl om hvor det er henne.
I Stavtrup er det børn ca. 10-14 år, det samme gør sig gældende i Kolt-Hasselager og i Tranbjerg er det alle aldre + familier som kan være med.
Kom gerne! Mere info på hjemmesiden.
 
Fitnessrum
Vi lægger an til at lave et fitnessrum i det gamle køkken – og i den forbindelse har vi fundet ud af at fitnessudstyr er afsindig dyrt! Hvis du derfor ved hvor der står et squatrack, en OL vægtstang og 50 mm skiver eller lign. eller kender du en virksomhed som står parat med et sponsorat, så sig til. Preben Schjødt har en specifikation over hvilket udstyr vi er på udkig efter – prik ham inden han prikker dig ?
Alle klubbens medlemmer og pårørende må bruge rummet kvit og frit, børn under 15 år kun ifølge med en voksen.
 
Træner 1A kursus
På vej mod det sorte bælte skal alle elever igennem Træner 1A kursus – næste gang er i Risskov 14.-15. marts. Skynd dig og meld dig til hos din træner (som sender tilmeldingen videre til Charlotte). Alderskravet er ca. 15 år og prisen er kr. 1.500,- som klubben betaler for dig. Betragt det som en gave!
 
Træner til MON holdet
Vi leder fortsat efter en ekstra træner til MON holdet som kan tage en træning en gang hver eller hver anden uge – Metin har grundet arbejde kun i en overgangsperiode mulighed for at påtage sig begge ugentlige træninger. Vi håber der kan findes en eller to kandidater på voksen begynder og voksen øvet der vil bakke op.
 
Elektroniske kampveste
Vi har besluttet at anskaffe elektroniske kampveste – det er endnu dyrere end fitnessudstyr, og vi skal på jagt efter fondsmidler – ca. 30.000 kr. skal der skaffes. Er der nogen der har mod på og overskud til at gå ombord i at skrive fondsansøgninger så vi kan få finansieret det dyrebare grej? Hiv fat i Jane, så vil hun bringe en salgstale som kan omdannes til en ansøgning.
 
Calm & Power 2020
For et par år siden omdelte vi et oplag brochurer (Calm & Power) i Højbjerg hvor vi reklamerede for aktiviteterne hos os. Tryksagen kom ud til 3000 husstande og havde således en reklamemæssig værdi. Du kan se brochuren i klubben – hvis du kender en mekaniker (som du har betalt for reparationer til i årevis), en frisør (som altid mod betaling fikser dit og familiens hår), en lokal købmand, kioskejer eller anden selvstændig hvem du altid loyalt har handlet hos, så kender du måske også en som vil købe en annonce i tryksagen. 500 kr. for en halvside og 1000 kr. for en hel. (A5 format). Tal med Metin herom, så sender han en digital udgave af den sidste som kan bruges i din eftersøgning på annoncekroner til klubben.

MOGA: Yoga for mænd

Så er MOGA landet i klubben: Yoga, kun for mænd! Sanne Løfberg fra Viborg afholder tre gange ugentligt træningsforløb for hold med højest 14 personer dojang 2.

MOGA tilbydes følgende dage:

Mandag 17:45-18:45
Onsdag 16:45-17:45
Lørdag 14:00-16:00

Sanne underviser desuden i Inner Axis Yoga, og afvikler tre gange ugentligt træningsforløb for både mænd og kvinder, det foregår også i dojang 2:

Mandag kl. 16:45-17:45
Onsdag kl. 17:45-18:45
Lørdag kl. 12:00-14:00

Sanne skriver følgende om Inner Axis:

“På dette hold stopper vi op og trækker vejret sammen. Fokus er på dig og der hvor du er lige nu i dit liv. Alle øvelserne tilpasses den enkelte elevs niveau og udfordringer, så alle kan være med uanset erfaring.”

Mere infor på www.bodyguru.dk

 

Bestyrelsesmøde 07.01.2020

Dagsorden
1) Valg af ny kasserer
2) Overførsel af midler til “fondskonto” (Johnny) og overførsel af “fondskonto”
3) Ny lejer – Yoga (www.bodyguru.dk)
4) Udlån af dojang 2 til personlig træning
5) Udlån af dojang 1 til filmaften
6) Økonomi til fitnesslokale
7) Afholdelse af Træner 1A-kursus in house – og afholdelse af Træner 1B (6./11.-2021)
8) Elektroniske kampveste. Ansøgning modtaget fra kampholdet. Tillæg: Tilbud på kampveste fra BudoX
9) Evaluering af nytårskuren
10) Æresmedlemsskab
11) Indstilling til Dangraduering vs. fastholdelse af ældre + tiltrække andet end 20-årige gymnaster

Tilstede:
Jann Mossgård
Preben Schjødt
Frida Schjødt (føl)
Charlotte Sikora Degn
Rasmus Holm
Metin Aydin (referent)
Kristine Friis
Ingrid Falkentoft Andersen

Referat:

1) Valg af ny kasserer
Kristine Friis blev valgt til posten.
Arbejdsopgaver:
– NemID
– Koder til Foreningsportalen
– Indberetning til CFR (Senest 31./1.), (Kristine+Metin)
– Indberetning af aktivitetsregnskab (Kristine)
– Indberetning af regnskab til kommunen (Kristine)
– Holde styr på Fritidspas (Metin)
– Holde styr på fakturering (Dele-affaldscontainer, andet?) (Kristine)
– Betale regninger / overføre for udlæg (Kristine)
– Tilmelding til teknikstævner (Rasmus)
– Tilmelding til kampstævner (Jane)
– Tilmelding til kurser (Charlotte)
– Bestilling af licenser+CV (Charlotte)
– Udfærdige årsregnskab (Kristine)
– Udfærdige årsbudget (Kristine+Metin)
– Kristine skal have login til MentoClub

2) Overførsel af midler til “fondskonto” (Johnny) og overførsel af “fondskonto” til bestyrelsen.
Det blev besluttet at overføre midler fra driftskontoen til “fondskontoen” op til det nødvendige beløb, for at kunne opfylde vores økonomiske forpligtelse til Lys1 anlægsøkonomien.
Det blev endvidere besluttet at “fondskontoen” fremover administreres af den samlede bestyrelse, evt. ved formand og kasserer i forening.
En enstemmig bestyrelse var for et lejemål i Lys1 – dette kommunikeres til Fonden Lyseng Idrætscenter inden fondsrådsmødet i februar.
3) Ny lejer – Yoga (www.bodyguru.dk)
Det besluttedes, at lade januar måned være huslejefri, således vi kan støtte Sanne med at få hendes initiativ op i omdrejninger. I februar og marts er huslejen ½ for hende.
Med hende i hus er lokalerne “fyldt op”. Der er kun tider tilbage fredag, lørdag og søndag.
4) Udlån af dojang 2 til personlig træning
Det besluttedes, at give et hold mulighed for at benytte dojang 2 til personlig træning vederlagsfrit. Vi har en sandsæk til overs som kan hænges op og de medbringer selv handsker og andet grej. Dette hold er ikke i konkurrence med andre tilbud i huset. Vi giver tilladelsen for 6 måneder af gangen – dette med henblik på, at kunne sikre plads i huset hvis der pludselig står en situation hvor vi kan få en potentiel lejer indenfor i samme tidsrum.

5) Udlån af dojang 1 til filmaften
Lene Tulstrup vil gerne låne dojang 1 til filmaften for en 7. klasse. Dette imødekommes.
6) Økonomi til fitnesslokale
Gulvkamp og bokserne er interesserede i styrketræningsrum, såvel er en mindre andel taekwondoudøvere. Bestyrelsen bevilliger 4000,- til indretning med en forventning om, at de andre klubber lægger et tilsvarende beløb.
Preben finder priser på udstyr og Ingrid søger yderligere fondsmidler for at nå i mål med initiativet.
Nana vil sælge sine træningsmåtter, bestyrelsen er indstillet på at købe, endvidere rettes henvendelse til skanderborg taekwondoklub der måske har gamle måtter til salg.
7) Afholdelse af Træner 1A-kursus in house – og afholdelse af Træner 1B (6./11.-2021)
Det blev besluttet at vi skal sende flest mulige på instruktørkurser. Det er dem der skal løfte træningerne, og dem kan der ikke blive for mange af.
Vi har også mulighed for, at afholde instruktørkurser i eget hus hvis der er mange nok – vi skal være OBS på kandidater.
Endvidere byder vi ind på at afholde Træner 1B 06.11.2021.
8) Elektroniske kampveste. Ansøgning modtaget fra kampholdet. Tillæg: Tilbud på kampveste fra BudoX
Bestyrelsen vil arbejde for at rejse penge til at købe elektroniske kampveste – dette ved at søge fondsmidler.
Der var enighed om, at vi skal benytte os af muligheden for at lave fælles klubarrangementer ud af stævner, således det i højere grad kan blive en del af klubkulturen.
9) Evaluering af nytårskuren
Der er roser fra alle sider til nytårskuren, alle var glade, også kæmperne som fik nogen på snotten! Det var hyggeligt, godt at mødes på tværs af klubber, og det var et tilnærmelsesvist gratis arrangement i penge.
Det er noget vi kan gøre igen, evt. et arrangement ved sæsonstart som et stunt der kan skaffe medlemmer, evt. et åbent arrangement for udefrakommende.
10) Æresmedlemsskab
Der vil blive uddelt et æresmedlemsskab i forbindelse med generalforsamlingen, Metin tjekker op på tidligere referater.
11) Indstilling til Dangraduering vs. fastholdelse af ældre + tiltrække andet end 20-årige gymnaster
Det besluttedes at lave et internt bestyrelsesudvalg der skal drøfte hvordan vi ser muligheden for handicap og senior dan-gradueringer. Arbejdspapiret vendes i bestyrelsen.
Der er enighed om, at det er sabumnimgruppens kompetence at indstille til dan gradueringer. Jann, Metin og Rasmus deltager.

Nyhedsbrev december 2019

Nominering til årets medlem
Vi indstifter en ny tradition: Vi kårer årets medlem!
Årets medlem er sandsynligvis et medlem som på den ene eller anden vis har gjort det særlig godt. Det kan være træningsmæssige resultater, medaljer høstet ved stævner, frivilligt arbejde eller et usædvanligt godt og smittende humør.
Og du kan være med til at pege på hvem det skal være – send din nominering og en kort begrundelse til kontakt@aarhus-syd-taekwondo.dk inden 22./12. Så finder bestyrelsen en vinder blandt de indkomne nomineringer.

Nytårskur 3. januar 2020
Vi åbner vi op for et nyt træningsår på en anden måde end vi plejer – vi holder nytårskur i klubben!
Kl. 16:45 åbner vi dørene og byder indenfor (vi er vært ved en lille snack, en sodavand eller bobler)
Kl. 17:00 åbner stormester Choi Kyong Anh træningsåret i Aarhus Syd Taekwondo Klub
Kl. 17:05 bringer Metin Aydin en skåltale samt et tilbageblik og et kig på året 2020 og længere frem
Kl. 17:20 holder Hans Erik Steffensen et oplæg om hans 8. dan afhandling og hans tur til Korea
Kl. 17:55 offentliggøres årets medlem
Kl. 18:00 (ca.) pause, fri mingle og snacks
Kl. 18:15-18:35 afvikling af to boksekampe af 3×2 min – du har plads ved ringside!
Kl. 19:40-19:50 afvikling af en taekwondokamp af 3×2 min – du har plads ved ringside (men vi flytter stolene længere væk af hensyn til vildfarne ben)!
Kl. 20:00-21:00 tak for i aften med flere snacks og bobler

Børn er selvfølgelig mere end velkomne, og når voksensnakken bliver for meget kan de løbe ind i den lille sal og tumle med bolde og hvad der ellers findes.

Tovholdere:
Frida Schjødt er på madholdet
Preben ”Robin” Schjødt er indkøber
Max Nielsen er på stole-holdet

Har du ikke meldt dig til endnu? Gør det her:
https://www.facebook.com/events/819123921863810

Instruktørkursus 1A
Så er der “lige straks” instruktør 1A kursus i Risskov, og vi forventer at sende en stor flok afsted igen og vi opfordrer alle der er fyldt 15 år til at deltage.

Det er spændende, sjovt og klubben betaler for fornøjelsen – og så skal du bruge kurset når du skal gradueres til sort bælte, så det er ikke bare “for sjov”.

Tilmeldingsfrist 14. januar – kontakt din træner snarest hvis du vil med denne gang.

Kurset afvikles i Risskov Taekwondo Klub 14.-15. marts 2020

1-2 træner 25. januar
1-2-Træner er et (hjælpe)trænerkursus, som gør den nye træner i stand til at organisere, igangsætte og korrigere udvalgte øvelser inden for Taekwondo

Kurset er bygget op om 2 moduler á 4 timer, hvor det første modul fokuserer på trænerrolle, kommunikation og tilpasning af træningen til målgruppen. Det andet modul introducerer konkrete øvelser fra Taekwondoen.

Kurset er både for den engagerede junioratlet og forældrene på sidelinjen.

Tilmeldingsfrist 25. december 2019 – kontakt din træner snarest hvis du vil med denne gang.

Så er der juleferie

Efter de sidste træninger 19. december holder vi Juleferie som varer helt ind til uge 2 (NB: Graduering 21. december).
Fra og med 6. januar er klubben i fuld gang igen på alle hold.

Glædelig Jul og godt nytår!!!