Nyhedsarkivet indeholder alle gemte nyheder.

Bestyrelsesmøde 06.06.2020

Deltagere:
Preben
Kristine
Metin (referent)
Helle

Referat

1) Rengøring

Salene gøres rent nu, bokserne stiller sig beredt til at gøre rent, klubben gøres rent ugentligt med Klorin og Rodalon.

René gør rent i sal 1.

2) Udstyr

Vi gør udstyr rent når vi bruger det, med sprit. Metin handler forstøvere og papir.
Begrænsninger i træningen (begrænset kontakt, undgå ”nærkamp”, kihap etc.)
Kommunikation til trænerne (Metin).

3) Udmelding

Presse, markedsføring ”lige straks”
FB markedsføring
TIK TOK ? Hvem?
Gameification (go-card gavekort)

Helle laver tekstoplæg til ekstern markedsføring: Fokus på det ”sjove”, men også ”tryg træning”
+ intern forespørgsel om ude/indetræning

Stikord: Corona kilo, super effektiv

Bestyrelsesmøde 02.06.2020

Deltagere:

Metin
Charlotte
Ingrid
Rasmus
Kristine
Helle
Preben (afbud)

Dagsorden:

1. Valg af referent
Metin blev valgt.

2. Godkendelse af sidste referat
Godkendt.

3. Open Air / eget arrangement / sommerskole
Tranbjerg, Stavtrup, Kolt Hasselager:
Gratis indtil udgangen af september.
Opvisningshold, mini demo.
(Rasmus, Mahias, Helmig?, Metin, Fenja, Frigg?)

4. Eget arrangement:
Lokalt ved klubben (tematræning, grill, andet) i stedet for Open Air.

5. Sommerskole:
Børn underholdes og passes på i ”arbejdstid” f.eks. 10-15:00. DTaF er med på støtte.
Træning, læring af færdigheder som man ikke kan i forvejen (rullefald, vejrmøller, flikflak, nye taegeuk, sprog osv.)
Vandpistoler, frokost.
6.-10. juli (børn formiddag/eftermiddag) opdelt små og store.(voksne eftermiddag/aften 1 træning)

6. Hærvejsmarch:
Preben er ikke tilstede / udsættes til online møde.

7. Diplom All Danish Poomsae:
Helle Raskgaard napper opgaven.

8. Gamle dan aspiranter:
Et tilbud til aldrende danaspiranter.

9. Evt.:
Velkommen til Helle og Kristine, og pænt farvel til Jann
Kommende møder 17-18:30 fremover (foreløbigt)

Bestyrelsesmøde 10.05.2020

Deltagere:
Metin (referent)
Ingrid
Preben
Rasmus
Charlotte
Frida (føl)

Referat:

1) Valg af referent og ordstyrer
Metin

2) Godkendelse af sidste referat
Godkendt.

3) Udendørstræning
– reparere plæne
OK, dato fastsættes.

– overdækning
Udføres ikke.

– sprit
Træneren henter sprit indenfor og doserer.

4) Markedsføring m.v.
Udsættes til behandling i adhoc udvalg (17./5.)

5) Fundraising taskforce
Udsættes til behandling i adhoc udvalg (17./5.)

6) Hærvejsmarch
Preben udvikler koncept som indebærer kørsel til Nørre Snede. Og afhentning i den anden ende.
27/6: Fest
4/7: Hærvejsmarch <> Open Air
11/7: Hærvejsmarch <> Open Air
18/7: Open Air
25/7: Open Air

7) Generalforsamling
Kandidater opfordres til at melde sig til bestyrelsen.
Kristine skal formelt vælges ind.
Frida er fortsat føl.

8) Klubtøj
Rasmus har sendt et oplæg til en syerske.
T-shirt opgave sendes til Mickey.

9) Arbejdsdag og andre fastholdelsesprojekter
Voksen begynder – Preben spørger på holdet, 19./5. arbejdsdag (½-1 time)
Seniorholdet – Ingrid spørger på holdet, lørdag d. 23./5. arbejdsdag (½-1 time)
Voksen øvet – Charlotte spørger på holdet, 21./5. arbejdsdag (½-1 time)

10) Evt.
Der er politisk kontakt til kulturudvalget vedr. timeregistrering i Corona tid.

Bestyrelsesmøde 04.05.2020

Tilstede:
Preben Schiødt
Frida Schiødt
Charlotte Sikora Degn
Ingrid Falktoft Andersen
Rasmus Holm
Kristine Friis
Metin Aydin (referent)

1) COVID19 relateret
Vi respekterer DIF anvisninger, medlejere af klubbens lokale har ansvar for deres egne klubber.
Afventer 10. maj, evt. åbning for større forsamlinger.
Overdækning af haven, ikke aktuelt pt.

2) Kontingent
Udsættes.

3) Rengøring
Rengøring iværksættes inden opstart.

4) Donationer
Godt gået Ingrid! Penge til kampveste og airtrack. Rasmus kontakter Jane og sørger for bestilling.
Penge opkræves fra boksning og BJJ til fitness udstyr, vi har handlet for ca. 15.000,- men opkræver kun 4.000,- fra hver klub.

5) Graduering
Bolden sendes videre til sabumnim gruppen.

6) Generalforsamling

Torsdag 28. maj 20:30, enten fysisk eller online. Indkaldelse udsendes snarest.

7) Evt.

Bestyrelsesmøde 21.04.2020

Tilstede:
Metin Aydin, ref
Rasmus Holm
Charlotte Sikora Degn
Ingrid Falktoft Andersen
Kristine Friis

Dagsorden:

1) Genåbning

Udendørs, 10 personers, 2 meters afstand, Håndvask eller sprit

– De enkelte trænere/hold (hhv. børn begynder, børn øvet, voksen øvet, familietræning, MON hold står for planlægning (hold med flere end 10 personer)). Træning foregår ikke i dobok, men joggingtøj eller lign. + sko.
– Tidsler skal fjernes.
– Plakat med sundhedsstyrelsens anbefalinger sættes op.
– Fra 27./4.
– Tryg træning
– Ingen redskaber, ingen kontakt
– Benyt MentoClub til præcis kommunikation til den enkelte gruppe
– Kun 1 ugentlig træning for de hold der har mere end 10 personer

2) Markedsføring

– FB markedsføring, afventer et par uger eller mere, der skal være plads på holdet
– Instagram, træninger deles #trygtræning #AarhusSydTaekwondo
– Pressemeddelelse, det særlige vi gør
– Pangtilbud, gratis indtil august for nye medlemmer

 

3) Evt.
– Medaljer til klubstævne
– Medaljer til Online stævne

Bestyrelsesmøde 15.04.2020

Tilstede:
Charlotte
Rasmus
Preben
Frida (føl)
Metin (ref.)
Ingrid
Kristine

1) Film
Filmproduktionen er stagneret noget og bør bringes op i omdrejninger ogen da det er en af få tilbud vi har til vores medlemmer lige nu.
Det anbefales at der laves kortere træningsfilm samt ”explainers”. Der er blevet spurgt indenfor og udenfor klubben. Der er kun begrænset feedback.
Der er aktuelt ingen i bestyrelsen som kan påtage sig at være tovholder.

2) Efterårslejr
Preben er tovholder på et efterårsprojekt med en overnatning på Djursland i shelters for som minimum vores egen klub + evt Risskov og Aarhus TKD klubber. Preben præsenterer oplæg ved næste møde.

3) Efter Corona
Vi skal åbne for udendørs ”convenience træning” for alle så snart det kan lade sig gøre.
Instruktørgruppen skal tages i ed, det kommer til at kræve instruktørressourcer, da der skal være flere instruktører på ad gangen.
Vi starter med en træning, og tester konceptet af – hvis der er stort fremmøde kan vi skalere hurtigt.
Vejret er en udfordring – vi aflyser ved dårligt vejr senest 2 timer timer inden.
Lokation ml. badminton og svømmehal, Preben undersøger muligheden for at reservere området.
Metin kontakter Tore + instruktørgruppen.

Der er behov for intensiv markedsføring, Metin kontakter Helle og beder hende om hjælp. Vi skal trække alt det vi kan på baglandet.
Kontakt til DTaF for hjælp til markedsføring lokalt og nationalt.

4) Økonomi
Økonomien er presset som følge af udmeldinger (7%) og faldende lokale/aktivitetstilskud.
Vi skal gøre hvad vi kan for at holde på vores medlemmer og skabe nye indtægter hvor det er muligt.
Metin laver et udkast til ”Folkeaktier” og sender det til bestyrelsen.

5) næste online stævne
Bestyrelsen bakker op om online stævne i 2. eller 3. uge i juni. Ens pris for alle deltagere.

6) Fitnessrum
Fitnessrummet er fuldt bestykket – det sidste grej hentes i morgen torsdag 16./4.
Evt. mulighed for at benytte fitnessrummet (pårørende) for et mindre beløb.

7) Næste møde
5./5. kl. 19:30

8) Evt.
Intet.

 

Bestyrelsesmøde 07.04.2020

Adhoc inkaldt bestyrelsesmøde

Deltagere:
Kristine Friis
Preben Schjødt
Charlotte Sikora Degn
Rasmus Holm
Metin Aydin (referent).

 

Referat:

 1. SL21/22
  Esbjerg har forespurgt på SL21.
  Vi tilbyder dem SL22, meddelelse sendes CC til DTaF fmd.
 2. Træning fra 14. april? 11. maj? (udendørs træning)
  DIF og DGI opfordrer til at al indendørs- og udendørs aktivitet udsættes til efter 10. maj. Vi retter os herefter.
  Vi opfinder alternative aktiviteter som kan klares online. Murstens competition, planke, explainers (der kan blive til challenges), challenges (aktivering) m.v. (Mursten, rullefald, hvor mange skridt har du gået i dag, post din udfordring) – hele instruktørgruppen. Vi beder om hjælp.
 3. Generalsekretær
  Vi stiller forslag om en lønnet deltids generalsekretær i forbundet som ansættes af bestyrelsen.
 1. Udmeldinger
  Vi har mistet 5% af vores medlemmer ift. fra 3 uger siden.
 1. Evt.
  Intet