Nyhedsarkivet indeholder alle gemte nyheder.

Arbejdsdag

Lørdag 12. september kl. 12:00 (efter seniortræning) og et part timer frem arbejder vi lidt udendørs med at få skåret krattet ned ved cyklerne, sat et skilt op, rydde op i dojangerne, køkken, udstyrsrum, pudse spejler, fjerne årets nullermånd osv.

Kom og vær med – det plejer at være et par hyggelige timer.

Har du en grensaks, en skovl, spade og arbejdshandsker – så tag det med, could come in handy.

Vi ses!

 

Bestyrelsesmøde 1. september 2020

Deltagere:
Rasmus Holm
Ingrid Falktoft Andersen
Charlotte Sikora Degn
Metin Aydin (referent)
Kristine Friis
Embla Aagaard (føl/lytter)
Preben Schjødt (via telefon)
Helle Raskgaard (via telefon)

Referat:
1. Online teknik stævne
Vi er blevet spurgt om vi vil afholde teknikstævne online igen. Trods at det er et sjovt lille arrangement takker vi nej til at afvikle det gr. ressourcer.

2. Kurser i 2021
Der er to kurser i 2021. Disse vil ligge i weekender og gøre det vaskeligt at afholde de regulære træninger i det tidsrum de kurserne ville skulle foregå. Vi melder pas.

3. Kampsport / DGI
Foregår i uge 43. Helle undersøger hvad der skal til.

4. Hvor kommer den næste bestyrelse / formand fra.
Metin vælger at gå af som formand sommeren 2021.
Vi skal finde emner til en fremtidig bestyrelse så vi ikke pludselig står i en uheldig situation.
Charlotte og Preben indgår i arbejdsgruppe som skal undersøge “hvordan”.

5. Sl2021
Vi har fremsendt samarbejdsaftale til Skovby-Galten.
Vi har holdt møde med Ry hallerne.
Vi holder møde med DTaF i september.

6. Klubtøj
Er på vej – kommer medio september til afprøvning. Siges det…

7. Yoga
Det kører – Catrin er god og man får virkelig noget for pengene. Der er godt med “nye” udefra, så det er selvfinansierende pt.

8. Selvforsvar
Preben har undersøgt mulighederne i eget hus. Metin har kontaktet Henrik Frost.
Punktet skal drøftes ved næste møde.
Preben er tovholder.

9. Træner 1
Metin rykker Lars Arnum.

10. Skadesforebyggelse
Preben og Helle samarbejde om undersøgelse med tema skadesforebyggelse. Snakker med Tore,

11. Norlys
Kristine undersøger om puljen er noget det matcher nogle af vores initiativer.

12. Evt.
Nytårskur, bliver 23. januar 2021
Arbejdsdag, bliver 12. september 2020 12:00-14:00
Golddag bliver 21. september kl. 15:30

 

Yoga med Catrin

Bestyrelsesmøde 04.08.2020

Deltager:
Metin (ref)
Charlotte
Preben (via telefon)
Helle (via telefon)
Ingrid
Frida (via telefon)
Rasmus
Kristine

Referat:

 1. Hjælpe-støttehold
  Vi etablerer ikke pt. et decideret støttehold men allokerer en hjælpetræner (hvor muligt) til de som har særligt behov.
 2. Sommerlejr
  Vi laver formel aftale med Skovby-Galten TKD om samarbejde.
  Vi anmoder DTaF om underskudsgaranti.
 3. Dobok til nye 1. dan
  Vi giver bælte og dobok til nye 1. danner fremover.
 4. Golf hygge
  Metin taler med Benny om det praktiske – vi bakker op og laver en hyggelig dag i golfklubben.
 5. Klubtøj
  Vi laver aftale med Intersport og får dragter hjem som vi kan prøve.
  Klub T-shirts bestilles hos Mickey.
 6. Yoga
  Fremover vil der være yoga om fredagen 17:00-18:00. Gratis for medlemmer, favør pris for pårørende og alm. Pris for alle andre. Praktik aftales med instruktøren, Metin er tovholder.
 7. Træning i andre klubber
  Vi vil arbejde for at man kan træne med i de andre klubber uden at skulle betale ekstra kontingent.
  Vi vil arrangere besøg hos de andre klubber så flere kan træne med.
 8. Arbejdsdag
  Aftalt til søndag 6./9. kl. 12:15
 9. Nyhedsbrev
  Udsendes snarest med input fra bestyrelsen.
 10. Evt
  Ved næste møde skal vi tale om selvforsvarshold. Metin kontakter Henrik Frost.

Bestyrelsesmøde 07.07.2020

Deltagere:
Charlotte Sikora Degn
Preben Schjødt
Rasmus Holm
Metin Aydin, ref.
Kristine Friis
Ingrid Falktoft Andersen
Helle Raskgaard (via telefon)

Referat:
1. Godkendelse af seneste referat.
Referatet blev godkendt.

2. Klubtøj
Metin har bearbejdet designet fra Viby Klubdragterne og valget faldt på udgave 4 (af ialt 7 versioner). Rasmus Holm formidler nu til broderi.

3. Instruktører/hjælpere ved somemrskole
Klubben giver biograftur+guf til de frivillige.

4. Corona-støtte
Vi har modtaget økonomisk bistand fra bl.a. AURA.

5. Julefrokost
Er nu fastlagt ti 12./12. – formidles således flest mulige kan være med.

6. Hørvejsmarch
Preben er tovholder med wingmen i Metin og Nicolai. Kl. 10:00 mødes vi i Nr. Snede med afgang kl. 10:30.
Preben sørger for pavilloner + trækvogn. Nicolai er security chief og Metin lejrchef (i.e. sæt teltene op!).
Helle bearbejder Prebens skriv og sender til Metin for distribution.
Metin efterlyser chauffører morgen / aften.

TAEKWONDO SOMMERSKOLE UGE 28

Dyrk kampsport gratis sammen med andre børn og unge i sommerferien

Vi træner spark, slag, blokeringer, faldteknikker og meget andet.

Der er plads til både helt nye såvel børn der har prøvet det før.

Aldersgruppe ca. 8-14 år.

Medbring en madpakke (lægges på køl), drikkedunk, kondisko, løstsiddende tøj, håndklæde

Tag en ven med, og se om det er noget for dig, inden vi starter op igen efter sommerferien.

L.A. Rings Vej 54, 8270 Højbjerg
Mandag til og med torsdag 6.-9. juli kl. 10:00-16:00

Tilmelding: kontakt@aarhus-syd-taekwondo.dk

 

Træning i sommerferien

Nu er sommeren over os og derfor bliver det hele lidt anderledes, varmt og godt:

Sommertræning:

Fra uge 27 til og med uge 32 holder vi sommertræning ??

Der er ikke træning på de almindelige hold – i stedet for træner alle medlemmer sammen én gang om ugen – tirsdag kl. 18.00-19.30.

Det plejer at være rigtig sjovt og vores dygtige trænere tager hensyn til alder og niveau ??

Træningen på de almindelige hold genoptages fra uge 33

Taekwondo sommerskole

I uge 28 er der taekwondo sommerskole mandag 6./7. til og med torsdaf 9./7. i tidsrummet 10:00-16:00.

Det er målrettet børn i alderen ca. 8-14 år og vil både være for klubbens egne medlemmer såvel helt nye udefrakommende.

Hærvejsmarch

11. juli skal vi ud på vandretur med klubben – vi skal gå ca. 10 km på hærvejen og der vil være pauser, frokost, oplevelser og træning indalgt på ruten. Alle kan være med, også dem med korte ben og andre som ikke er vant til at gå så langt. Tempoet bliver overkommeligt.

Mere info følger på bl.a. vores Facebookside.

Vi ses til træning