Nyhedsarkivet indeholder alle gemte nyheder.

Bestyrelsesmøde d.2.2.2021

Til stede på Teams: Helle R, Ingrid, Preben, Rasmus, Kristine, Metin, Charlotte

Dagsordenspunkter:

Trivselsrunde – udenfor referat

Godkendelse af dagsorden og referat: Godkendt

Opsamling fra sidste møde: Dojang 3: Metin har forsøgt at fange Møller uden held. Metin mener, at der muligvis er krav om ekstern rådgivning, da lejemålet nok er erhvervsbygninger. Metin og Preben taler videre om mulighederne for at etablere et udendørs overdækket træningsareal.

Tættere relation til bokserne. Metin og Preben har været i kontakt med bokserne for at høre til deres ønsker. Bokserne vil gerne ’deres eget projekt’, så der er ikke ønske eller behov for en formel tættere tilknytning mellem vores to klubber.

Gave til medlemmer. T-shirts og bøger er bestilt. Der er aftalt afhentning af t-shirts hos Mickey i Risskov. Preben har kontakt til Fitness-gruppen, og der kommer muligvis et tilbud om at købe hjemmetræningsudstyr til en god pris.

Kontingent: Vi drøftede muligheden for differentieret kontingent til fx studerende, men bestyrelsen valgte ikke at gå videre med en yderligere differentiering af kontingenterne. Bestyrelsen har forståelse for, hvis medlemmerne melder sig (midlertidigt) ud under coronanedlukningen, og er utrolig taknemmelige for dem som vælger at fortsætte deres kontingentbetaling, da vi fortsat har de samme udgifter.

Vi drøftede om der var behov for at kommunikere mere åbent ud, at der er mulighed for kontingentfritagelse, hvis man indgår som fast træner eller hjælpetræner, men afventer, og ser hvad ønsket/behovet er fra medlemmerne.

Bestyrelsen efter generalforsamlingen: Hvem fortsætter (hvis de genvælges)? Preben, Helle, Charlotte og Kristine er åbne for genvalg. Ingrid ønsker at bidrage som suppleant. Metin trækker sig og Rasmus ønsker også at lægge sine kræfter i instruktørtjansen.

Tiltag for at bevare tilknytningen til klubben under coronanedlukningen: Helle er koordinator på torsdags-online-træningerne, og det planlægges uge-til-uge. Rasmus byder villigt ind som træner.

Får vi fat i de mindre børn – og kan vi tilbyde noget særligt til dem? Erfaringen er, at de ikke rigtigt bider på udendørstræningerne. Hvad med bål og skumfiduser/en konkurrence/kahoot/among-us-Århus-syd-turnering…. Vi lader det hænge som bobler…

Hærvejsmarch – ”nytårs-kur” – overnatning. Preben vil facilitere en klubtur i maj (hvor vi gætter på, at forsamlingsforbuddet er lempet)

Poverty-walk – Helle laver et forslag (pris, antal, skal klubben betale..)

Overdragelsesforretning: Igangværende aktiviteter som Metin, Ingrid og Rasmus skal overdrage: LYS1: Metin vil gerne fortsætte, og ønsker en makker som deltager i møder og læser korrespondance på lige fod.

Den nye bestyrelse finder hurtigt en ny makker til Metin (i eller udenfor bestyrelsen).

Rasmus læser og svarer på alle mail til klubben. Her skal også findes en ny .

Ingrid har bidraget med fundraising, og vil måske igen, hvis gejsten kommer.

Udendørs træning: Vi ønsker alle at komme i gang igen, og afventer melding fra regeringen ifh hvornår dette kan ske.

Sommerlejr: SL-hjemmesiden er opdateret på nær instruktører, og den præsenteres for forbundet i næste uge. Alle aftaler er til at komme ud af. Der er søgt alkoholbevilling + momsfritagelse.

Sabomnimmødet d.17.2.: Bestyrelsen er inviteret til at deltage på det kommende sabomnimmøde. Bestyrelsen drøfter dagsordenen. Hvad betyder fx forslaget om fysiske tests for klubben – bredde/elite – hvordan hænger det sammen med vores værdi om at være en rummelig klub. Hvad mener vi, når vi på vores hjemmeside skriver, at alle kan få det sorte bælte? Kan ALLE det, eller ”lover” vi for meget? Vil der være mulighed for differentierede fysiske tests fx ift fysiske eller aldersmæssige udfordringer?

E-boks – hvem læser den? Vi har fået rykkergebyr på leje af sattelitklubberne. Rasmus får (indtil vi finder ”en ny Rasmus”) fremover beskederne (Kristine retter det til). Charlotte får nem-id som er tilknyttet betalingskortet, og har fortsat ansvar for betaling af kurser og licenser. Kristine tjekker om der er trukket for CV.

 

Generalforsamling: Onsdag d.31.3. på Teams

 

Bestyrelsesmøde d.5.1.2021

Til stede på Teams: Ingrid, Helle, Preben, Rasmus, Metin, Kristine og Charlotte

 

Dagsorden:

”Dojang 3”: Vi drøfter ønsket om at etablere et overdækket udendørs træningsområde, og hvordan klubben – og måske lokalområdet evt ville kunne profitere af det. Der var interesse for, at det overdækkede træningsområde ville kunne bruges både til noget fitness (fx sandsæk, pull-up-bar, battleropes), og også et ønske om at der var mulighed for, at mindre grupper ville kunne træne taekwondo. For at det ville kunne bruges til træning, kræver det, at der etableres et velegnet underlag, og vi drøfter muligheden for ”gummifliser”. Realistisk må vi nok forvente, at det kommer til at koste mindst 100.000kr, så det er en forudsætning, at finansieringen kan ske via fonde.

Bestyrelsen beslutter at: Metin laver en tegning af den udendørs halvtags-konstruktion som placeres parallelt med dojang 1, forespørger hos udlejer om vi kan få en aftale om, at vi ikke behøver at retablere den ujævne græsplæne ved udflytning, samt søger byggetilladelse. Metin og Ingrid vil søge midler til etableringen – Metin skriver ansøgning og Ingrid vil komme med forslag til hvor der kan søges.

Tættere relation til bokserne: Vores venner i bokseklubben har mistet mange medlemmer under coronanedlukningen, og Preben havde nogle forslag til hvordan vi kunne hjælpe bokserne. Bestyrelsen er enige om, at vi rigtig gerne vil hjælpe bokserne, og at det er vigtigt at inddrage dem i hvordan hjælpen kunne se ud. Metin vil indkalde til Teamsmøde med 3-4 fra Taekwondoklubben og 3-4 fra bokseklubben for at starte drøftelserne.

Gave til medlemmerne: Vi vil i bestyrelsen rigtig gerne takke klubbens medlemmer for deres loyalitet i denne tid, og inden jul blev der lovet en gave til alle når vi åbnede igen. Bestyrelsen vil gerne give alle medlemmer en Århus-syd t-shirt + nogle godter til de små og Metin og Ingrids bog om Taekwondoens vej til Danmark til ”de store”.

Når vi engang åbner rigtigt igen, vil vi række ud til de medlemmer der er stoppet, og håbe, at de har lyst til at vende tilbage.

Corona: Desværre gør dagens pressemøde, at vi end ikke kan tilbyde den ellers annoncerede udendørstræning, og der skulle være sendt besked til alle som først fik besked om opstart af træning – at vi altså desværre må aflyse det. I stedet vil vi tilbyde en ugentlig Facebook-live-træning. Metin tager den første, og Helle laver en kalender med de følgende torsdage. Vi skønner, at det ikke vil være muligt at filme fra klubben, da vi skal holde helt lukket.

Preben har været i dialog med Tore ift om online-træninger vil kunne” tælle” som træninger op til en graduering. Dette er ikke tilfældet, men dem som vælger at deltage, i onlinetræning vil alt andet lige være bedre når vi starter igen, end dem som ikke har trænet.

 

 

 

105.669 besøgende på et år

Trafikken på klubbens hjemmeside er i fortsat vækst og vi er nu oppe på 105.669 besøgende på 365 dage svarende til 8.805 gæster hver måned. Det er vildt mange! En del af dem vil vise sig at være søgerobotter / crawlers som er ude at se sig omkring på nettet, men mange er formentlig mennesker af kød og blod. Det vidner vores medlemstal også om idet vi nu er oppe på 140 medlemmer – det er flere år siden, at vi har været så mange. Og det på trods af Corona restriktionerne som vanskeliggør vores træning. Det lover derfor godt når vi endelig er ude på den anden side af Covid19 pandemien.

Efterårsferie

Så holder vi fri – børneholdene i hvert fald.

Voksne træner som vanligt tirsdag + torsdag 19:00-20:30, seniorerne lørdag 10:30-12:00 og Gråbælterne søndag 10:30-12:00.

Børnene er retur igen fra mandag 19./10.

God ferie!

 

Bestyrelsesmøde 06.10.2020

Sted:
L.A. Rings Vej 54, 8270 Højbjerg

Deltagere:
Preben Schjødt
Metin Aydin, ref.
Charlotte Sikora (fedt navn) Degn
Rasmus Holm
Helle Raskgaard
Ingrid Falktoft Andersen
Kristine Friis

Dagsorden:

 1. Onsdagsrengøring
 2.  Status på træningstøj og -prøvestørrelser
 3. Opdatering af sabumnimbilledvæggen – var der nogen der greb dén?
 4. Aflysning af julefrokost?
 5. Nye vinduer i Dojang 2: Hvad blev aftalt? Tidsperspektiv?
 6. Deltagelse på DTaF-repræsentantskabsmøde
 7. Mulighed for ½børnekontingent? (Henvendelse fra en far – messenger 30.9.)
 8. Omklædningsrum
 9. Opholdsrum
 10. Beslutningsgrundlag
 11. Kampsport for alle: er vi med – eller ikke?
 12. Arbejdsbeskrivelser/stillingsbeskrivelser til bestyrelse
 13. Formandsskifte
 14. CORONA – herunder:
  14.1. Retningslinjer – sikring af god kommunikation om disse til vores lejere. Status på effekten af sidst udsendte retningslinjer. Henvendelse fra Tore ang. Vores håndtering af Corona.
  14.2. Resultat af prøvehandling med mundbindstræning – spørgeskema + kommentar fra Tore
  14.2. Dør/fundraiser/andre indgangsmåder
  14.3. Ekstraordinært bestyrelsesmøde vedr graduering af ”udfordrede personer” – har vi hørt fra sabumnimgruppen?

Referat:

 1. Onsdagsrengøring
  Vi fastholder den nuværende ordning.
 2.  Status på træningstøj og -prøvestørrelser
  Intersport skal rykkes igen (Metin)
 3. Opdatering af sabumnimbilledvæggen – var der nogen der greb dén?
  Vi finder en høj handyman der kan hænge Emil, René og Peter op (Preben)
 4. Aflysning af julefrokost?
  Vi afventer udviklingen og aflyser evt. i november.
 5. Nye vinduer i Dojang 2: Hvad blev aftalt? Tidsperspektiv?
  Metin har været i dialog med bygningsejer som gerne vil købe vinduer og har spurgt om vi kan stå for entreprisen. Metin har søgt midler via en pulje og får svar i december.
 6. Deltagelse på DTaF-repræsentantskabsmøde
  Charlotte deltager på vegne af Aarhus Syd TKD. Transport og forplejning er på klubbens regning.
 7. Mulighed for ½børnekontingent? (Henvendelse fra en far – messenger 30.9.)
  Vi fastholder den nuværende ordning – vores IT system kan ikke uden besvær håndtere en særordning.
 8. Omklædningsrum
  Vi genåbner omklædningsrummene, forudsat “sidste mand” fra hvert hold desinficerer rummet (sprøjte) og spritter kontaktpunkter af. Der vil blive stillet spritflasker ud i omklædningsrummene. Der må kun være 3 i herreomklædning og 1 i dameomklædning og der må ikke opstå kø. (Metin)
 9. Opholdsrum
  Opholdsrummet ryddes op – den lilla sofa køres på lossepladsen og stolene stripses sammen i rækker, og der spændes minebånd om stolene der indikerer at der skal være to stole mellem hver siddeplads der må bruges. (Metin)
 10. Kampsport for alle: er vi med – eller ikke?
  DGI har i uge 43 et initiativ der skal få flere ud i kampsportsklubberne. Der udfærdiges en tekst til brug for DGI (Helle)
 11. Arbejdsbeskrivelser/stillingsbeskrivelser til bestyrelse
  Metin har udarbejdet overordnede arbejdsbeskrivelser, Preben har kommenteret på dem og rundsender til bestyrelsen.
 12. Formandsskifte
  Kandidater bør prikkes i god tid inden.
  Der skal snarest meldes ud at der er et formandsskifte på vej.
  Metin laver et tekstoplæg til bestyrelsen.
 13. CORONA – herunder:
  14.1. Retningslinjer – sikring af god kommunikation om disse til vores lejere. Status på effekten af sidst udsendte retningslinjer. Henvendelse fra Tore ang. Vores håndtering af Corona.
  – Der nedsættes arbejdsgruppe som kan lave oplæg til bestyrelsen for de reviderede retningslinjer omhandlende hvordan træninger ideelt IKKE gribes an. Arbejdsgruppen består af Rasmus, Helle, Kristine og Preben.
  – Allerede nu har vi en holdning til: Mundbind (klubben køber til benyttelse af dem der vil), der skal være plads til at trække vejret og få en tår vand under træning.
  Vi afventer arbejdsgruppens udarbejdelse af retningslinjer.
  14.2. Resultat af prøvehandling med mundbindstræning – spørgeskema + kommentar fra Tore
  Udsat til næste møde.
  14.2. Dør/fundraiser/andre indgangsmåder
  Udsat til næste møde.
  14.3. Ekstraordinært bestyrelsesmøde vedr graduering af ”udfordrede personer” – har vi hørt fra sabumnimgruppen?
  Udsat til næste møde.

Vi laver et eksperiment

Onsdag 30. september og torsdag 1. oktober laver vi et eksperiment i træningssalen hvor instruktøren på det respektive hold opfordrer alle medlemmerne til at træne med mundbind. Det betyder ikke at træningerne fremover skal foregå med mundbind, men vi vil vide hvordan det opleves. Det er frivilligt om deltagerne på det enkelte hold vil tage mundbindet på, men vi opfordrer kraftigt til at alle prøver det.

Efter træningen vil vi gerne bede deltagerne om, at besvare et kort spørgeskema, hvormed vi er bedre klædt på til at kunne træffe beslutninger inden for den nærmeste fremtid, skulle vi komme i en situation hvor skrappere tiltag bliver nødvendige.

Spørgeskemaet findes her https://da.surveymonkey.com/r/Q2FQXXF

Har du ikke prøvet at træne med mundbind må du gerne udfylde det alligevel.

Nye Corona initiativer