Nyhedsarkivet indeholder alle gemte nyheder.

105.669 besøgende på et år

Trafikken på klubbens hjemmeside er i fortsat vækst og vi er nu oppe på 105.669 besøgende på 365 dage svarende til 8.805 gæster hver måned. Det er vildt mange! En del af dem vil vise sig at være søgerobotter / crawlers som er ude at se sig omkring på nettet, men mange er formentlig mennesker af kød og blod. Det vidner vores medlemstal også om idet vi nu er oppe på 140 medlemmer – det er flere år siden, at vi har været så mange. Og det på trods af Corona restriktionerne som vanskeliggør vores træning. Det lover derfor godt når vi endelig er ude på den anden side af Covid19 pandemien.

Efterårsferie

Så holder vi fri – børneholdene i hvert fald.

Voksne træner som vanligt tirsdag + torsdag 19:00-20:30, seniorerne lørdag 10:30-12:00 og Gråbælterne søndag 10:30-12:00.

Børnene er retur igen fra mandag 19./10.

God ferie!

 

Bestyrelsesmøde 06.10.2020

Sted:
L.A. Rings Vej 54, 8270 Højbjerg

Deltagere:
Preben Schjødt
Metin Aydin, ref.
Charlotte Sikora (fedt navn) Degn
Rasmus Holm
Helle Raskgaard
Ingrid Falktoft Andersen
Kristine Friis

Dagsorden:

 1. Onsdagsrengøring
 2.  Status på træningstøj og -prøvestørrelser
 3. Opdatering af sabumnimbilledvæggen – var der nogen der greb dén?
 4. Aflysning af julefrokost?
 5. Nye vinduer i Dojang 2: Hvad blev aftalt? Tidsperspektiv?
 6. Deltagelse på DTaF-repræsentantskabsmøde
 7. Mulighed for ½børnekontingent? (Henvendelse fra en far – messenger 30.9.)
 8. Omklædningsrum
 9. Opholdsrum
 10. Beslutningsgrundlag
 11. Kampsport for alle: er vi med – eller ikke?
 12. Arbejdsbeskrivelser/stillingsbeskrivelser til bestyrelse
 13. Formandsskifte
 14. CORONA – herunder:
  14.1. Retningslinjer – sikring af god kommunikation om disse til vores lejere. Status på effekten af sidst udsendte retningslinjer. Henvendelse fra Tore ang. Vores håndtering af Corona.
  14.2. Resultat af prøvehandling med mundbindstræning – spørgeskema + kommentar fra Tore
  14.2. Dør/fundraiser/andre indgangsmåder
  14.3. Ekstraordinært bestyrelsesmøde vedr graduering af ”udfordrede personer” – har vi hørt fra sabumnimgruppen?

Referat:

 1. Onsdagsrengøring
  Vi fastholder den nuværende ordning.
 2.  Status på træningstøj og -prøvestørrelser
  Intersport skal rykkes igen (Metin)
 3. Opdatering af sabumnimbilledvæggen – var der nogen der greb dén?
  Vi finder en høj handyman der kan hænge Emil, René og Peter op (Preben)
 4. Aflysning af julefrokost?
  Vi afventer udviklingen og aflyser evt. i november.
 5. Nye vinduer i Dojang 2: Hvad blev aftalt? Tidsperspektiv?
  Metin har været i dialog med bygningsejer som gerne vil købe vinduer og har spurgt om vi kan stå for entreprisen. Metin har søgt midler via en pulje og får svar i december.
 6. Deltagelse på DTaF-repræsentantskabsmøde
  Charlotte deltager på vegne af Aarhus Syd TKD. Transport og forplejning er på klubbens regning.
 7. Mulighed for ½børnekontingent? (Henvendelse fra en far – messenger 30.9.)
  Vi fastholder den nuværende ordning – vores IT system kan ikke uden besvær håndtere en særordning.
 8. Omklædningsrum
  Vi genåbner omklædningsrummene, forudsat “sidste mand” fra hvert hold desinficerer rummet (sprøjte) og spritter kontaktpunkter af. Der vil blive stillet spritflasker ud i omklædningsrummene. Der må kun være 3 i herreomklædning og 1 i dameomklædning og der må ikke opstå kø. (Metin)
 9. Opholdsrum
  Opholdsrummet ryddes op – den lilla sofa køres på lossepladsen og stolene stripses sammen i rækker, og der spændes minebånd om stolene der indikerer at der skal være to stole mellem hver siddeplads der må bruges. (Metin)
 10. Kampsport for alle: er vi med – eller ikke?
  DGI har i uge 43 et initiativ der skal få flere ud i kampsportsklubberne. Der udfærdiges en tekst til brug for DGI (Helle)
 11. Arbejdsbeskrivelser/stillingsbeskrivelser til bestyrelse
  Metin har udarbejdet overordnede arbejdsbeskrivelser, Preben har kommenteret på dem og rundsender til bestyrelsen.
 12. Formandsskifte
  Kandidater bør prikkes i god tid inden.
  Der skal snarest meldes ud at der er et formandsskifte på vej.
  Metin laver et tekstoplæg til bestyrelsen.
 13. CORONA – herunder:
  14.1. Retningslinjer – sikring af god kommunikation om disse til vores lejere. Status på effekten af sidst udsendte retningslinjer. Henvendelse fra Tore ang. Vores håndtering af Corona.
  – Der nedsættes arbejdsgruppe som kan lave oplæg til bestyrelsen for de reviderede retningslinjer omhandlende hvordan træninger ideelt IKKE gribes an. Arbejdsgruppen består af Rasmus, Helle, Kristine og Preben.
  – Allerede nu har vi en holdning til: Mundbind (klubben køber til benyttelse af dem der vil), der skal være plads til at trække vejret og få en tår vand under træning.
  Vi afventer arbejdsgruppens udarbejdelse af retningslinjer.
  14.2. Resultat af prøvehandling med mundbindstræning – spørgeskema + kommentar fra Tore
  Udsat til næste møde.
  14.2. Dør/fundraiser/andre indgangsmåder
  Udsat til næste møde.
  14.3. Ekstraordinært bestyrelsesmøde vedr graduering af ”udfordrede personer” – har vi hørt fra sabumnimgruppen?
  Udsat til næste møde.

Vi laver et eksperiment

Onsdag 30. september og torsdag 1. oktober laver vi et eksperiment i træningssalen hvor instruktøren på det respektive hold opfordrer alle medlemmerne til at træne med mundbind. Det betyder ikke at træningerne fremover skal foregå med mundbind, men vi vil vide hvordan det opleves. Det er frivilligt om deltagerne på det enkelte hold vil tage mundbindet på, men vi opfordrer kraftigt til at alle prøver det.

Efter træningen vil vi gerne bede deltagerne om, at besvare et kort spørgeskema, hvormed vi er bedre klædt på til at kunne træffe beslutninger inden for den nærmeste fremtid, skulle vi komme i en situation hvor skrappere tiltag bliver nødvendige.

Spørgeskemaet findes her https://da.surveymonkey.com/r/Q2FQXXF

Har du ikke prøvet at træne med mundbind må du gerne udfylde det alligevel.

Nye Corona initiativer

Arbejdsdag

Lørdag 12. september kl. 12:00 (efter seniortræning) og et part timer frem arbejder vi lidt udendørs med at få skåret krattet ned ved cyklerne, sat et skilt op, rydde op i dojangerne, køkken, udstyrsrum, pudse spejler, fjerne årets nullermånd osv.

Kom og vær med – det plejer at være et par hyggelige timer.

Har du en grensaks, en skovl, spade og arbejdshandsker – så tag det med, could come in handy.

Vi ses!

 

Bestyrelsesmøde 1. september 2020

Deltagere:
Rasmus Holm
Ingrid Falktoft Andersen
Charlotte Sikora Degn
Metin Aydin (referent)
Kristine Friis
Embla Aagaard (føl/lytter)
Preben Schjødt (via telefon)
Helle Raskgaard (via telefon)

Referat:
1. Online teknik stævne
Vi er blevet spurgt om vi vil afholde teknikstævne online igen. Trods at det er et sjovt lille arrangement takker vi nej til at afvikle det gr. ressourcer.

2. Kurser i 2021
Der er to kurser i 2021. Disse vil ligge i weekender og gøre det vaskeligt at afholde de regulære træninger i det tidsrum de kurserne ville skulle foregå. Vi melder pas.

3. Kampsport / DGI
Foregår i uge 43. Helle undersøger hvad der skal til.

4. Hvor kommer den næste bestyrelse / formand fra.
Metin vælger at gå af som formand sommeren 2021.
Vi skal finde emner til en fremtidig bestyrelse så vi ikke pludselig står i en uheldig situation.
Charlotte og Preben indgår i arbejdsgruppe som skal undersøge “hvordan”.

5. Sl2021
Vi har fremsendt samarbejdsaftale til Skovby-Galten.
Vi har holdt møde med Ry hallerne.
Vi holder møde med DTaF i september.

6. Klubtøj
Er på vej – kommer medio september til afprøvning. Siges det…

7. Yoga
Det kører – Catrin er god og man får virkelig noget for pengene. Der er godt med “nye” udefra, så det er selvfinansierende pt.

8. Selvforsvar
Preben har undersøgt mulighederne i eget hus. Metin har kontaktet Henrik Frost.
Punktet skal drøftes ved næste møde.
Preben er tovholder.

9. Træner 1
Metin rykker Lars Arnum.

10. Skadesforebyggelse
Preben og Helle samarbejde om undersøgelse med tema skadesforebyggelse. Snakker med Tore,

11. Norlys
Kristine undersøger om puljen er noget det matcher nogle af vores initiativer.

12. Evt.
Nytårskur, bliver 23. januar 2021
Arbejdsdag, bliver 12. september 2020 12:00-14:00
Golddag bliver 21. september kl. 15:30