Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Aarhus Syd Taekwondo 31. marts 2021

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Aarhus Syd Taekwondo 31. marts 2021

Tid og sted: 31.03.2020 kl. 19:00 online på TEAMS (link er fremsendt via MentoClub og SMS til klubbens medlemmer)

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage inden generalforsamlingen på kontakt@aarhus-syd-taekwondo.dk.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 4. Kassereren fremlægger regnskab og budget
 5. Fastlæggelse af kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelse og to bestyrelsessuppleanter.
 • Formand: Metin Aydin – ikke villig til genvalg – Da formanden normalt er på valg i lige år, vælges en ny formand for et år, hvorfor der også er formandsvalg igen næste år.
 • Kasser: Kristine Friis – på valg – villig til genvalg
 • Bestyrelsesmedlem: Ingrid Falktoft Andersen – på valg – ikke villig til genvalg, men vil gerne fortsætte som suppleant
 • Bestyrelsesmedlem: Rasmus Holm – på valg – ikke villig til genvalg
 • Bestyrelsesmedlem: Charlotte Sikora Degn – ikke på valg
 • Bestyrelsesmedlem: Helle Raskgaard – ikke på valg
 • Bestyrelsesmedlem: Preben Schjødt – ikke på valg
 • Suppleant 1: Benny Bjørnsholm – på valg – villig til genvalg
 • Suppleant 2: Helle Fyllgraf – på valg – ikke villig til genvalg

Vi opfordrer interesserede til at melde sig.

 1. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.
 • Første revisor: Johnny Troelsen – på valg – villig til genvalg
 • Anden revisor (vakant)
 • Første revisorsuppleant: Emil Knudsen – villig til genvalg
 • Anden revisor suppleant: Tobias Jessen – villig til genvalg
 1. Valg til udvalg efter behov.
 2. Evt.

Mon graduering

21 elever fra mon-holdet bestod graduering på årets sidste træningsdag.

Noah, Alexander, Philip og Anders – rødt bælte med tre sorte streger
Noah og Eva – rødt bælte med to sorte streger
Jonas og Harald – rødt bælte
Carl, Younez og Ibrahim – blåt bælte
Alfred og Michael – grønt bælte
Thea, Frida, William og Ashrita – orange bælte
Frida, Flora, Thilde og Kenyatta – gult bælte

Flot debut til ny taekwondoklub

af Camilla Olesen

Den helt nye taekwondoklub i sydbyen, Aarhus Syd Taekwondo Klub har fået en flot opstart. Ved et stævne var fire elever til stævne, og det endte med medaljer til dem alle sammen. Valdemar tog guld, Thøger fik sølv, og Josef og Albert fik bronzemedaljer.

Foruden stævnet har der netop været graduering i klubben, og her skulle de mindste børn, 4-8 år, til deres første prøve. Og det blev også en succes. Felicity, Noah, Alexander, Julie, Eva og Villads bestod alle og fik gult monbælte.

Medaljetagerne fra stævnet samt Victor, Frida, Sidsel og Maja fik det orange bælte, mens Maj bestod til blåt bælte og Mathias til blåt bælte med rød snip.

Foruden børnene lykkedes det også tre voksne at klare gradueringen flot. Her kæmpede John, Connie og Lene sig til orange bælte.

Bragt i lokalavisen

Ny taekwondoklub sætter nye standarder

Tyk, tynd, ung, gammel. Du er altid velkommen i Aarhus Syd Taekwondo. Den kun tre måneder gamle klub havde ved start en erklæret vision om at skabe rammer, der favner alle. Og ifølge dem selv er de så godt som i mål.

Skrevet af: Mie Schou

Karina Boeriis og Metin Aydin ville lave en taekwondoklub for hele familien. Derfor brød de ud af deres oprindelige klub og lavede Aarhus Syd Taekwondo, der har været i gang siden december sidste år. Der ligger allerede to taekwondoklubber i Højbjerg, men den nye klub har ikke mærket noget til konkurrencen.

De har nemlig udviklet specielle gradueringssystemer til de mindste, der fletter så meget leg ind i træningen, at børn i femårsalderen kan holde interessen. Der er også ’gråbæltetræning’ til de ældre, hvor gamle sortbælter, der ikke har trænet i flere år, kan få lov at børste støvet af cirkelsparkene. Der er også almindelige voksenhold, nybegynderhold og hold for de lidt mere øvede.
”Vi vil ramme så bredt som overhovedet muligt. Vi tænker i hele løsninger, og vi tænker i hele familier. Både mor, far og børn skal i klubben,” siger Karina Boeriis, der både er formand og træner i Aarhus Syd Taekwondo.

Mor til taekwondo, ungerne i lektiecafé

Hun og næstformand Metin Aydin har flere projekter i støbeskeen. Blandt andet et dobbelthold, hvor Karina Boeriis har børnene til taekwondo, mens en anden træner har forældrene til aerobic ved siden af. Og det får flere medlemmer til.
Også andre af klubbens aktiviteter er populære. Der er familieholdet, som er fællestræning for hele familien, og lektiecaféordningen, der gør, at mor og far kan træne i det ene rum, mens børnene får hjælp til morgendagens lektier i et andet.

”Jamen, folk kan jo lide den måde, vi gør tingene på her. Familieholdene gør jo for eksempel, at både forældre og børn lærer hinanden at kende på kryds og tværs. Træningen bliver mere end træning, det bliver ens liv på en helt anden måde,” siger Karina Boeriis.
Men selvom klubben fisker efter medlemmer, er det ikke det vigtigste. Karina Boeriis kræver ikke en kommende europamester i sin klub. Hun kræver, at trænerne og medlemmerne skal have det godt med det, de gør. Og hun mener, at klubben til fulde lever op til den målsætning.

Bragt i sydoesten.mediajungle.dk og bringes her med forfatterens tilladelse.

Det umulige tager kun en anelse længere

Men Sheila overlevede, og sidste år fik hun sort bælte i taekwondo efter godt 7 års træning.

”Det var det hårdeste jeg nogensinde har været igennem fysisk. Men jeg gjorde det. Jeg har aldrig sagt til mig selv eller min træner, at jeg ikke kan gøre det uden først at have forsøgt det. Det er bare sådan jeg er, siger Sheila Radziewicz som er den yngste af tre søstre i sin familie.

”Da jeg var barn sagde min mor altid til mig, at det umulige tager kun en anelse længere for at anspore mig til at kæmpe videre. Og jeg har kæmpet lige siden.”, fortsætter Sheila som i dag arbejder med rådgivning af mennesker der har været udsat for overgreb.

Sheila har været igennem utallige operationer og som barn bar hun benskinner og gik med gangstativ, og når hun bevægede sig rundt på skolen kunne alle høre hende inden hun kom rundt om et hjørne. I barneårene og de tidlige teenageår var det ikke let, at være anderledes, når det man allerhelst ville var at være som alle andre. I dag har hun ikke bare lært at leve med at være anderledes, hun trives også med det, og det gør andre også. For som hun siger: ”Jeg har meget forskellige venner, og til mine fester er det en meget sammensat flok mennesker der er til stede, og det er altid spændende.”

På andre måder er hun helt gennemsnitlig, og hun går som mange piger op i både tasker og sko. ”Jeg har mange sko”, siger hun og griner. Og snørebåndende? Dem binder hun med læberne og en hånd.

”Jeg har lært at klare mig selv. Jeg er udstyret med den krop jeg nu engang har og jeg vil allerhelst undvære andres hjælp”, siger Sheila som ser sit liv som et puslespil af vilkår, muligheder og løsninger der kan bringe hende derhen hvor hun vil.

Nogle har kigget skævt til hende og undret sig over hvordan hun har kunnet opnå det sorte bælte når hun end ikke ville kunne binde det med hendes hænder der er på størrelse med et spædbarns og sidder på hendes skuldre. Men for Sheila handler det hele om, ikke at måle sig i forhold til andre, men i forhold til sig selv, og siger: ”Hver gang jeg er gået op til en graduering og har opnået et nyt bælte, er jeg blevet bedre og er nået længere end jeg var sidst. Der er selvfølgelig mange ting jeg ikke kan, helt åbenlyst er der noget jeg aldrig vil kunne gøre med mine hænder. Men der er andre ting jeg kan som almindelige mennesker ikke kan. Jeg er meget fleksibel og kan for eksempel bøje mine ben den gale vej og rotere mine fødder indad og bagud, og det benytter jeg mig af i dojangen. Og det er der ingen andre der kan.”

Hvor mange opfatter taekwondo som en overvejende fysisk disciplin, handler det for Sheila om både krop, sind og sjæl, og siger: ”Da jeg startede med at træne, var det primært fordi jeg havde en ven som dyrkede sporten og det så sjovt ud. Nu er det ikke ”kun” for sjov; fysisk har jeg også udviklet mig enormt gennem sporten, og da jeg studerede brugte jeg taekwondo som afstressning. Det har hjulpet mig meget.”

Sheila er i dag en rollemodel i dojangen hvor hun træner. Og hver gang nogen siger; ”jeg kan ikke” henter instruktøren Sheila frem fra rækkerne og spørger, ”fortæl mig lige igen, hvad det er du mener du ikke kan?”.

Sheila har sin egen hjemmeside hvor hele hendes historie kan læses, besøg den på www.sheilaradziewicz.com

Af Metin Aydin

(Tidligere bragt på Lyseng Taekwondo Klubs hjemmeside)