Indlæg af Charlotte Sikora Degn

Bestyrelsesmøde september

Bestyrelsesmøde d. D.2.9.2021 Helle, Kristine, Esben, Charlotte – Preben på telefon Nøgler: Vi siger ja tak til det tilbud Benny har skaffet Kontingentfritagelse: Vi tæller sammen i mentoclub HVOR mange det pt er kontingentfri, og laver et udspil til hvad bestyrelsen fastlægger som kriterier for fortsat at være det. Dette tages op på næstkommende generalforsamling. […]

Bestyrelsesmøde d.4.5.2021

Dagsorden   Møde Bestyrelsesmøde Dato 04/05/2021 Alle indkaldte personer Alle bestyrelsesmedlemmer og formand Fraværende     Dagsorden Referat Opfølgning/aftaler 1. Bank – Hvordan får vi styr på formalia?         Preben, Kristine og Charlotte snakker med banken   Preben, Esben og Helle skal medbringe gyldig legitimation og billed-ID ved næste mulighed 2. Invitation […]

Ekstra bestyrelsesmøde d.20.4.21

Ekstra-indkaldt bestyrelsesmøde med oprydning og rengøring i klubben d.20.4.21 Til stede: Preben, Esben, Benny, Helle, Kristine og Charlotte 1.Tidspunkter for træning: Ifølge de nyeste retningslinjer må børn samt voksne over 70 nu træne indendørs. Det besluttes, at MON-holdene indtil videre fortsætter udendørs ved Amtsgården, da det vurderes, at børnene har vænnet sig til stedet, og […]

Bestyrelsesmøde d.6.4.21

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d. 6/04-21 Til stede: Preben, Frida, Esben, Helle R, Ingrid, Rasmus, Benny, Kristine og Charlotte   Hvem kan overtage klubmailen efter Rasmus? Helle tager sig af klubmail Esben tager sig af klubtelefon Får lavet liste med navne og telefonnummer til de forskellige instruktører, så han kan dirigere henvendelser den rigtige vej […]

Bestyrelsesmøde d.2.3.21

Referat fra bestyrelsesmøde d.2.3.21 Til stede: Rasmus (ordstyrer) Charlotte (ref), Kristine, Helle R, Ingrid, Metin Referatet fra sidst godkendt Dojang 3 (udendørs) Preben har forslag om Tough Turf. Det er et kæmpearbejde – underlaget skal jævnes, piletræ og fliser fjernes. Der skal indhentes tilbud + vi kan søge kommunens pulje for ”tiltag som forøger klubbens […]

Bestyrelsesmøde d.2.2.2021

Til stede på Teams: Helle R, Ingrid, Preben, Rasmus, Kristine, Metin, Charlotte Dagsordenspunkter: Trivselsrunde – udenfor referat Godkendelse af dagsorden og referat: Godkendt Opsamling fra sidste møde: Dojang 3: Metin har forsøgt at fange Møller uden held. Metin mener, at der muligvis er krav om ekstern rådgivning, da lejemålet nok er erhvervsbygninger. Metin og Preben […]

Bestyrelsesmøde d.5.1.2021

Til stede på Teams: Ingrid, Helle, Preben, Rasmus, Metin, Kristine og Charlotte   Dagsorden: ”Dojang 3”: Vi drøfter ønsket om at etablere et overdækket udendørs træningsområde, og hvordan klubben – og måske lokalområdet evt ville kunne profitere af det. Der var interesse for, at det overdækkede træningsområde ville kunne bruges både til noget fitness (fx […]