Indlæg af Metin Lindved Aydin

Bestyrelsesmøde 04.08.2020

Deltager: Metin (ref) Charlotte Preben (via telefon) Helle (via telefon) Ingrid Frida (via telefon) Rasmus Kristine Referat: Hjælpe-støttehold Vi etablerer ikke pt. et decideret støttehold men allokerer en hjælpetræner (hvor muligt) til de som har særligt behov. Sommerlejr Vi laver formel aftale med Skovby-Galten TKD om samarbejde. Vi anmoder DTaF om underskudsgaranti. Dobok til nye […]

Bestyrelsesmøde 07.07.2020

Deltagere: Charlotte Sikora Degn Preben Schjødt Rasmus Holm Metin Aydin, ref. Kristine Friis Ingrid Falktoft Andersen Helle Raskgaard (via telefon) Referat: 1. Godkendelse af seneste referat. Referatet blev godkendt. 2. Klubtøj Metin har bearbejdet designet fra Viby Klubdragterne og valget faldt på udgave 4 (af ialt 7 versioner). Rasmus Holm formidler nu til broderi. 3. […]

TAEKWONDO SOMMERSKOLE UGE 28

Dyrk kampsport gratis sammen med andre børn og unge i sommerferien Vi træner spark, slag, blokeringer, faldteknikker og meget andet. Der er plads til både helt nye såvel børn der har prøvet det før. Aldersgruppe ca. 8-14 år. Medbring en madpakke (lægges på køl), drikkedunk, kondisko, løstsiddende tøj, håndklæde Tag en ven med, og se […]

Træning i sommerferien

Nu er sommeren over os og derfor bliver det hele lidt anderledes, varmt og godt: Sommertræning: Fra uge 27 til og med uge 32 holder vi sommertræning  Der er ikke træning på de almindelige hold – i stedet for træner alle medlemmer sammen én gang om ugen – tirsdag kl. 18.00-19.30. Det plejer at være […]

Bestyrelsesmøde 06.06.2020

Deltagere: Preben Kristine Metin (referent) Helle Referat 1) Rengøring Salene gøres rent nu, bokserne stiller sig beredt til at gøre rent, klubben gøres rent ugentligt med Klorin og Rodalon. René gør rent i sal 1. 2) Udstyr Vi gør udstyr rent når vi bruger det, med sprit. Metin handler forstøvere og papir. Begrænsninger i træningen […]

Bestyrelsesmøde 02.06.2020

Deltagere: Metin Charlotte Ingrid Rasmus Kristine Helle Preben (afbud) Dagsorden: 1. Valg af referent Metin blev valgt. 2. Godkendelse af sidste referat Godkendt. 3. Open Air / eget arrangement / sommerskole Tranbjerg, Stavtrup, Kolt Hasselager: Gratis indtil udgangen af september. Opvisningshold, mini demo. (Rasmus, Mahias, Helmig?, Metin, Fenja, Frigg?) 4. Eget arrangement: Lokalt ved klubben […]

Ordinær generalforsamling 2020

Antal deltagere 17 medlemmer Referat 1. Valg af dirigent Charlotte Sikora Degn blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Valg af referent Metin blev valgt som referent. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Det er kun lidt over et år siden vi sidst var samlet til generalforsamling, og når […]