Velkommen

Vi er en dynamisk og innovativ kampsportsklub med geografisk tilknytning til det sydlige Aarhus og opland. Vi er en fusion mellem den gamle Viby Taekwondo Klub og Aarhus Syd Taekwondo Klub og bygger således på årtiers traditioner såvel energi og pionerånd. Vi er tilknyttet stormester Choi Kyoung An 9. dan og interesseforeningen Chois Venner.

Vi er medlem af Dansk Taekwondo Forbund, Dansk Idræts Forbund, European Taekwondo Union samt World Taekwondo Federation.

Nyheder

Træning i sommerferien

Nu er sommeren over os og derfor bliver det hele lidt anderledes, varmt og godt: Sommertræning: Fra uge 27 til og med uge 32 holder vi sommertræning  Der er ikke træning på de almindelige hold – i stedet for træner alle medlemmer sammen én gang om ugen – tirsdag kl. 18.00-19.30. Det plejer at være […]

Bestyrelsesmøde 06.06.2020

Deltagere: Preben Kristine Metin (referent) Helle Referat 1) Rengøring Salene gøres rent nu, bokserne stiller sig beredt til at gøre rent, klubben gøres rent ugentligt med Klorin og Rodalon. René gør rent i sal 1. 2) Udstyr Vi gør udstyr rent når vi bruger det, med sprit. Metin handler forstøvere og papir. Begrænsninger i træningen […]

Bestyrelsesmøde 02.06.2020

Deltagere: Metin Charlotte Ingrid Rasmus Kristine Helle Preben (afbud) Dagsorden: 1. Valg af referent Metin blev valgt. 2. Godkendelse af sidste referat Godkendt. 3. Open Air / eget arrangement / sommerskole Tranbjerg, Stavtrup, Kolt Hasselager: Gratis indtil udgangen af september. Opvisningshold, mini demo. (Rasmus, Mahias, Helmig?, Metin, Fenja, Frigg?) 4. Eget arrangement: Lokalt ved klubben […]

Ordinær generalforsamling 2020

Antal deltagere 17 medlemmer Referat 1. Valg af dirigent Charlotte Sikora Degn blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Valg af referent Metin blev valgt som referent. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Det er kun lidt over et år siden vi sidst var samlet til generalforsamling, og når […]

Bestyrelsesmøde 10.05.2020

Deltagere: Metin (referent) Ingrid Preben Rasmus Charlotte Frida (føl) Referat: 1) Valg af referent og ordstyrer Metin 2) Godkendelse af sidste referat Godkendt. 3) Udendørstræning – reparere plæne OK, dato fastsættes. – overdækning Udføres ikke. – sprit Træneren henter sprit indenfor og doserer. 4) Markedsføring m.v. Udsættes til behandling i adhoc udvalg (17./5.) 5) Fundraising […]

Graduering

Kup gradueringer

21.12.2019
22.03.2020
21.06.2020
27.09.2020
10.01.2021

Dan gradueringer

04.07.2020 Esbjerg
03.07.2021 Ry

Forudsætninger

Se gradueringsreglementet her.

Pensum

Se pensum her.

Quiz

Prøv at quizze her.

Vores partnere