Aarhus Syd Taekwondo - en rummelig taekwondo-klub

Vi er en ung og innovativ kampsports-klub med geografisk tilknytning til det sydlige Aarhus og opland. Kom og få en gratis prøvetime - hos os kan alle dyrke taekwondo.

HOME.PHP
23 aug 2018

Fritidspas

Hvad er et fritidspas?

Et fritidspas er et gavekort fra Aarhus kommune på 1.000 til at betale kontingent i en forening, hvor dit barn gerne vil være medlem. Med et fritidspas kan børn og unge fra økonomiske trængte familier få lige mulighed for at deltage aktivt i foreningslivet. Husk at bruge fritidspasset ved tilmelding til svømning, fodbold, tegning, sang og musik, spejder, karate, eller noget helt andet. Tilbuddet gælder dog ikke private fritidsudbydere som Fitness.dk og visse danse- og rideskoler. Hvis du har modtaget fritidspas til ét eller flere af dine børn, men har andre børn i alderen 3-17 år, så kontakt Sport & Fritid for at få udstedt nye fritidspas. Har du spørgsmål til fritidspasset kan du skrive til Sport & Fritid på fritidspas@mkb.aarhus.dk eller kontakte dem på telefon 89 40 48 26.

Hvem kan få et fritidspas?
For at få et fritidspas må husstandens samlede indtægter ikke overstige 192.714 kr. om året. Det svarer til 90% økonomisk friplads i et pasnings- eller fritidstilbud. Som tommelfingerregel er fritidspasordningen primært til enlige forsørgere. De præcise rammer for tildeling af fritidspas kan ses på: https://aarhus.dk/borger/kultur-natur-og-idraet/foreninger-og-fritidsliv/fritidspas/

Hvordan får man et fritidspas?
• Ring til Sport & Fritid på tlf. 89 40 48 26 og opgiv eget eller barnets CPR-nummer eller…
• Ring til Sport & Fritid på tlf. 89 40 48 26 og opgiv eget eller barnets CPR-nummer eller…
• … Skriv til Malene Bønlykke Riis i Sport & Fritid på fritidspas@mkb.aarhus.dk og oplys eget eller barnets CPR-nummer eller…
• … Besøg Sport & Fritid i N. J. Fjords Gade 2, 8000 Aarhus C, og oplys eget eller barnets CPR-nummer
• Hvis Sport & Fritid vurderer at barnet kan få et fritidspas, får man det tilsendt med posten. Hvis man besøger Sport & Fritid, kan man få det i hånden med det samme.

OBS: Hvis man har modtaget et fritidspas til ét af sine børn, kan man også få det til sine andre børn i alderen 3 til 17 år. I så fald kontaktes Sport & Fritid som beskrevet ovenfor.

Hvordan bruger jeg mit fritidspas i Aarhus Syd Taekwondo Klub tang Soo Do?

• Du kontakter klubben via E-mail kontakt@aarhus-syd-taekwondo.dk, og aftaler hvor fritidspasset skal sendes til eller afleveres.
• Du kan aflevere fritidspasset hos træneren på dit barns hold

HUSK at vedlægge: hvilket hold tilmeldingen drejer sig om, E-mail, telefonnummer og bankkonto-oplysninger. Hvis disse ikke bliver vedlagt, kan vi ikke behandle fritidspasset.

12 aug 2018

Sæsonstart

Så er ferien definitivt slut for denne gang og alle hold er igang igen fra og med 13. august.

Vores hold er som følger:

Mandag+onsdag: Børn begyndere, ca. 9-14 årige, kl. 16:30-17:45. (Træner fremover i sal 1.)
Mandag+onsdag: Børn øvet, ca. 9-14 årige, kl. 17:45-19:00 (Træner i sal 2 som vanligt)
Tirsdag+torsdag: MON børn, ca. 5-9 årige, kl. 17:00-17:45 (Træner i sal 1 som vanligt)
Tirsdag+torsdag: Børn fortsætter, ca. 9-14 årige, kl. 17:45-19:00 (Træner i sal 1 om tirsdagen og sal 2 om torsdagen)
Tirsdag+torsdag: Voksne begyndere, kl. 19:00-20:30 (Træner i sal 2)
Tirsdag+torsdag: Voksne øvet, kl. 19:00-20:30 (Træner i sal 1)
Fredag i ulige uger: PowerBoxx, kl. 19:00-20:15 (træner i sal 1)
Lørdag: Seniorer, ca. 45-75 år kl. 10:30-12:00 (Træner i sal 1)
Søndag: Gråbælter, “Gamle sortbælter”, kl. 10:30-12:00 (Træner i sal 1)
Søndage i uliger uger: Familier, kl.12:00-13:15 (Træner i sal 1)

Kom frisk!

09 aug 2018

Bestyrelsesmøde 9./8.

Dagsorden
1) Valg af ordstyrer og referent
2) Godkendelse af seneste referat
3) Økonomi
4) Dialogmøde i DTaF
5) Bevægelsesdag 22./9.
6) “1-2-træner”
7) DTaF Danfortræning
8) DTaF Dangraduering
9) Dangraduering i Aarhus Syd
10) Telt til sommerlejr
11) Klubmærker
12) Klubdragt
13) Loppemarked
14) Sommerfest
15) Sommerrengøring
16) Evt.

REFERAT
1) Valg af ordstyrer og referent
Metin blev valgt.

2) Godkendelse af seneste referat
Referatet blev godkendt.

3) Økonomi
Der er penge på driftskontoen og der indgår snarest tilskud fra Aarhus Kommune, så alt i alt ser økonomien fornuftig ud.

4) Dialogmøde i DTaF
Tina berettede om et meget inspirerende møde som blev ledet af udviklingskonsulent Kasper Bolmgren fra DTaF. Mødet havde især to ben, ét omhandlende hvad der kan gøres i forbindelse med fastholdelse, og et andet omhandlende flere aktiviteter for bredden.
Vedr. “Fastholdelse” præsenteredes nogle kort og analysemodeller der kunne føre til handling og implementering (Tina printer ud og medbringer ved næste møde).
Vedr. breddeaktiviteter drøftedes (på bestyrelsesmødet) aktiviteter for bredden som ikke indebærer konkurrence, eksempelvis fællestræninger (påske, vinter) og seminarer.

5) Bevægelsesdag 22./9.
Der var enighed om at vi ikke har interesse i at deltage i bevægelsesdagen, grundet ressourcer samt det forhold at det afholdes i midtbyen og derfor primært vil være af interesse for en midtby klub.

6) “1-2-træner”
Vi afholder 1. september hjælpetrænerkursus. Kurset er overbooket og vi har selv elever med. Vi eftersøger en tovholder.

7) DTaF Danfortræning
13.-14. oktober afholder vi Danfortræning for DTaF. Vi har en skabelon fra sidste gang og vi fik meget ros for arrangementet. Vi eftersøger en tovholder, som kan stå for fordeling af opgaver.

8) DTaF Dangraduering
10. november afholder vi Dangraduering for DTaF. Vi eftersøger en tovholder, som kan stå for fordeling af opgaver (som formodes at være få).

9) Dangraduering i Aarhus Syd
Tina har et udestående for køb af champagne på 350,- fra sommerlejren. Klubben kompenserer.
Fremover begaver vi de der gradueres til 1. dan med et bælte med navn. Tina koordinerer og sørger for bestilling.
Vi overvejer hvordan vi kan sætte pris på de som består til 4. dan – Metin drøfter med Johnny.

10) Telt til sommerlejr
Vi har besluttet at klubben fremover finansierer eller medvirker til finansiering af telt, enten lejet eller købt.

11) Klubmærker
Johnny drøfter klubmærker i sabumnim gruppen. Der er historie som har værdi der er knyttet til det gamle mærke.

12) Klubdragt
Der er enighed om at vi skal have en klubdragt. Dragten skal være egnet til brug til hverdag/alm. brug (neutral) såvel til sommerlejr og begivenheder af den art.
Der er enighed om at dragten skal være af høj kvalitet.
Daniel er på opgaven og undersøger muligheder.

13) Loppemarked
Vi afholder loppemarked 15./9. Børn sælger deres egne ting (og beholder pengene) og voksne sælger de ting som klubben har fået samlet sammen til fordel for klubben.

14) Sommerfest
Der afholdes sommerfest 18./8. kl. 18:00. Det bliver et “low-key” arrangement med en grill, medbragt mad og drikke. Rasmus Helmig, Rasmus Holm og Søren Holm bliver spurgt om de vil stå for det nødvendige.

15) Sommerrengøring
Der afholdes sommerengøring 18./8. kl. 15:00. Rengøring, vedligeholdelse og havearbejde. Preben, Benny og Henning bliver spurgt om at være tovholdere.

16) Evt.

07 jul 2018

SÅRT!

Kære Meral, Daniel, Rasmus, Mathias, Søren, Karina og Rasmus

På vegne af klubben, bestyrelsen og alle trænere, ønskes I STORT tillykke med jeres nye Dangrader.

Det er meget flot og i stor grad velfortjent.

01 jul 2018

Træning i sommerferien

Selvom klubben følger skolernes feriekalender betyder det ikke at der ikke vil blive trænet – det hele er bare lidt anderledes end det plejer at være.

I ferieperioden som strækker sig fra 30. juni til 12. august 2018 trænes der som følger:

Tirsdagstræninger:
Hver tirsdag fra 3. juli til og med 7. august
Træningssted: L.A. Rings Vej 54, 8270 Højbjerg
Tidsrum: 17:00-18:30
Henvender sig til alle klubbens medlemmer uanset alder og bæltefarver. Træningen vil blive differentieret/tilpasset den enkeltes alder og niveau.

Power-boxx:
Hver torsdag fra 5. juli til og med 9. august (Se ”Aarhus Syd Taekwondo Klubs venners” Facebookside for last-minute-updates)
Træningssted: L.A. Rings Vej 54, 8270 Højbjerg
Tidsrum: 19:00-20:30
Pover-boxx er tiltænkt dem der gerne vil prøve motionsboksning – det er styrketræning, cardiotræning, masser af sved men ingen blå mærker. Henvender sig til voksne ny-begyndere som gerne vil i form og prøve kræfter med boksning på sandsæk.

Seniorholdet:
Hver lørdag fra 7. juli til og med 11. august
Træningssted: L.A. Rings Vej 54, 8270 Højbjerg
Tidsrum: 10:30-12:00

Gråbælterne:
Hver søndag fra 1. juli til og med 12. august (Se Facebookgruppen for ”Gråbælterne 2.0” for last-minute-updates)
Træningssted: L.A. Rings Vej 54, 8270 Højbjerg
Tidsrum: 10:30-12:00

Sommerferie-taekwondo:
Lørdag 7. juli, 14. juli, 21. juli
Træningssted: L.A. Rings Vej 54, 8270 Højbjerg
Tidsrum: 12:00-15:00 (inkl. pause)
Henvender sig til børn ca. 6-12 år og er et gratis tilbud for alle interesserede som kunne tænke sig at prøve kræfter med kampsport. Undervisningen cirkler om hop, spring, slag, spark, faldteknikker, disciplin og leg. Taekwondo danner faste rammer om fysiske udfoldelser, og giver ”vilde børn” mulighed for succesoplevelser og selvkontrol, og lærer ”stille børn” at gå linen ud, og er god skoleforberedelse.
Sommerferietaekwondo udbydes i samarbejde med Aarhus Kommune.
Træning kan foregå i almindeligt løstsiddende tøj som T-shirt + joggingbukser eller shorts. Medbring gerne en drikkedunk med vand til pauserne.

Sommerferie-taekwondo / Open Air:
28. juli, 4. august, 11. August
Træningssted: Mindeparken ved legepladsen
Tidsrum: 12:00-15:00 (inkl. pauser)
Henvender sig til alle aldersgrupper ca. 6-70 år og er et gratis tilbud for alle interesserede som kunne tænke sig at prøve kræfter med kampsport. I små korte træningspas træner vi på skift Aikido, Arnis, Hapkido, Systema, Ashihara Karate, Taekwondo, Kyusho.
Sommerferietaekwondo udbydes i samarbejde med Aarhus Kommune
Træning kan foregå i almindeligt løstsiddende tøj som T-shirt + joggingbukser eller shorts. Medbring gerne en drikkedunk med vand til pauserne.

21 jun 2018

Bestyrelsesmøde 21.06.2018

Referat

Tilstede:
Metin, Charlotte, Tina

1. Valg af ordstyrer og referent
Metin blev valgt.

2. Godkendelse af seneste referat
Referatet blev godkendt.

3. Økonomi og 3 mdrs. forecast
Udsat til næste møde.

4. LYS 1
Metin orienterede om det afholdte møde (med deltagelse af Arnis og Kyusho), herunder at der især havde været fokus på økonomien. De andre klubber har ikke mulighed for at medvirke hvis økonomien er større end den nuværende – men det har vi jo heller ikke og derfor er det afgørende at realisere et projekt som alle kan være med til.
Metin orienterede endvidere om interesse fra judo klubben samt Aarhus Aikikai.

5. Klubmærker
Klubmærket skal fornys / bestilles så de nye medlemmer kan få et på deres dragter. Sabumnimmerne har fået forelagt 4 udgaver af et nyt klubmærke, men er ikke enige om hvilket design der skal benyttes. Derfor er også bestyrelsen inddraget. I udgangspunktet er der flertal for udgave 2 og 4 (som udsendt). Men der er stemmelighed. Metin foreslå en bearbejdning og genudsendelse til sabumnimmerne. Dette blev vedtaget.

6. Konfirmation
Det besluttedes at vores frivillige instruktører og bestyrelsesmedlemmer kan leje vores inventar og låne dojangen til konfirmation, forudsat der ikke skal foretages aflysninger. Det vil sige at det i praksis kun kan foregå i lige uger (for at undgå aflysninger på familieholdet) om søndagen. Prisen blev fastlagt til kr. 2000,-
Prisen for andre er tidligere blevet meddelt til at være kr. 4.000,-
Der er ikke blevet truffet beslutning om udlån af dojangen til andre formål.

7. Data
I forbindelse med persondataforordningens ikrafttræden i maj er alt ikke helt som det plejer at være – vi skal nu overholde nogle nye retningslinjer for opbevaring af persondata. Metin har talt med Martin om det nuværende system og Martin er på sagen.
Jørgen Kold (Højbjerg Foreningsfitness) vil gerne besøge os efter sommerferien og gennemgå det system de anvender. Besøget afstemmes med Daniel således han kan deltage.

8. Sommerrengøring
Fastlagt til d. 18. august kl. 15:00, afsluttes med sommerfest.

9. Loppemarked
Fastlagt til d. 15. september 15:00-17:00. Børn må medbringe deres egne effekter, sælge dem og beholde fortjenesten. Vi skal forinden anmode forældre og pårørende om at forære klubben diverse effekter som klubben kan sælge (og beholde fortjensten på), samt sælge kager og kaffe. Loppemarkedet forsøges rigget til så det får karakter af “festival” og gøres “familieegnet”.

10. Sommerfest
Afholdes fra kl. 18:00 18. august og målrettes voksne. Forinden skal der findes tovholdere til afviklingen.

11. Fællestelt på sommerlejren
Sommerlejren koster mange penge, og det kniber derfor med at få finansieret et fællestelt. Klubben betaler for et fællestelt og laver en fundraiser så pengene kan samles ind på anden vis.

12. Boksehold – “PowerBoxx”
Preben vil gerne lave noget ekstra træning henover sommerferien – han er gl. fitnessinstruktør og har bokset i AAK. Han foreslår indkøbt boksegrej (sandsække, handsker etc.) og så vil han stå for træningen henover sommerferien. Bestyrelsen synes at det er et fint initiativ, men passer pt. på pengene – bestyrelsen vil indkøbe tre brugte sandsække og lade deltagerne købe egne handsker og bind.

13. Evt.
Intet.

12 jun 2018

Opdaterede retningslinjer for kup og dangraduering i Aarhus Syd Taekwondo Klub

Kupgraduering:
• Man skal være medlem af Aarhus Syd Taekwondoklub, før man kan indstilles til graduering.
• Man skal have betalt kontingent til Aarhus Syd Taekwondoklub, Chois Venner og Dansk Taekwondoforbund, før man kan indstilles til graduering.
• Man skal indstilles af sin instruktør senest en måned før gradueringen.
• Man skal minimum have 20 registrerede træninger mellem hver graduering hvad angår graduering fra 10. kup til 5. kup.
• Det er den enkelte elevs eget ansvar at registrere de enkelte træninger på tablet ved Dojang 1.
• Man skal minimum have 24 registrerede træninger mellem hver graduering hvad angår graduering fra 4. kup til 1. kup.
• Det er den enkelte elevs eget ansvar at registrere de enkelte træninger på tablet ved Dojang 1.
• an skal have dobog med klubmærke på, når man er til graduering.

Dangraduering:
• Det er altid den samlede Sabeom Nim gruppe, der indstiller til Dangraduering.
• Man skal ytre ønske om indstilling til Dangraduering, til et medlem af Sabeom Nim gruppen, senest et år før gradueringen. Indstillingen til Dangraduering skal sendes fra klubben omtrent et halvt år før selve gradueringen.
• Hvis man ønsker indstilling til graduering til 4. Dan og højere, skal ønsket om indstilling til graduering fremsættes senest halvandet år før gradueringen. Årsagen til dette er, at der skal laves Danopgave, hvor dispositionen skal godkendes ca. ni måneder før gradueringen.
• Klubbens elever går op til Dangraduering under Chois Venner. Såfremt man tidligere har været til Dangraduering under en anden mester i et andet regi (eksempelvis DTaF), kan man gå til Dangraduering hos denne mester igen. Indstillingen til Dangraduering skal dog altid ske igennem Sabeom Nim gruppen.
• I forbindelse med indstilling til Dangraduering og i tiden frem mod Dangraduering forventes en ekstraordinær træningsindsats – såvel i som udenfor dojangen. Den enkelte udøver vil blive bedt om en detaljeret træningsplan hvad angår taekwondo, styrketræning og konditionstræning.
• Den enkelte udøver vil blive tilbudt hjælp frem mod Dangradueringen, dette kan ske ved personlige samtaler, personlig træning eller lignende.
• Det er den enkelte udøvers ansvar at sikre, at han/hun har de rette kurser, at tidsfrister overholdes, at relevant udstyr medbringes til Danfortræning og Dangraduering med mere. Sabeom Nim gruppen vil vejlede ved behov.