Velkommen

Vi er en dynamisk og innovativ kampsportsklub med geografisk tilknytning til det sydlige Aarhus og opland. Vi er en fusion mellem den gamle Viby Taekwondo Klub og Aarhus Syd Taekwondo Klub og bygger således på årtiers traditioner såvel energi og pionerånd. Vi er tilknyttet stormester Choi Kyoung An 9. dan og interesseforeningen Chois Venner.

Vi er medlem af Dansk Taekwondo Forbund, Dansk Idræts Forbund, European Taekwondo Union samt World Taekwondo Federation.

Nyheder

Nyhedsmail juli/august

Kære alle, Facebook Kampagne Vi skyder vores hvervekampagne igang på Facebook nu og i de kommende uger. Det gør vi med små reklamer for særlige målgrupper. Vores medlemmer er de bedste ambassadører for klubben, og derfor vil vi gerne opfordre jer til at dele opslagene på jeres egne Facebooksider, så de også bliver set af […]

Bestyrelsesmøde 27.06.2019

Tid og sted: L.A. Rings Vej 54, 8270 HøjbjergTilstede:Charlotte Sikora Degn, indsuppleret for Daniel FilbertMetin AydinTina Kim SlothPreben Schjødt, suppleant Dagsorden:1. Valg af referent2. Godkendelse af seneste referat3. Økonomi4. Sommerfest5. Rosenvangsskolen6. Licenser7. Kasserer8. Evt. Referat:1. Valg af referentMetin blev valgt. 2. Godkendelse af seneste referatSeneste referat blev godkendt. 3. ØkonomiVores økonomi er god og sund […]

Ekstraordinær generalforsamling 27.06.2019

Referat1. Valg af dirigentPreben Schjødt blev valgt.Dirigenten noterede at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt varslet og indkaldt, og bad de deltagende om at gøre indsigelser hvis dette ikke var tilfældet. 2. Valg af referentMetin Aydin blev valgt. 3. Forslag om omdannelse af klubben fra “frivillig forening” til “almindelig forening”Preben Schjødt redegjorde for forskellen mellem de […]

Bestyrelsesmøde 28./5.-19

Referat fra bestyrelsesmøde 28./5.-19. Tilstede: Charlotte Sikora Degn Metin Aydin (referent) Rasmus Holm Ingrid F. Andersen Jann Mosgård Johnny E. Troelsen (gæst) Tina Kim Sloth Referat: 1. Valg af ordstyrer og referent Metin blev valgt 2. Godkendelse af sidste referat Referatet blev godkendt. 3. Økonomi Vi har en stabil økonomi, der er overskud på driftskontoen […]

Bestyrelsesmøde 30.04.2019

Deltagere:Rasmus HolmPreben Schjødt, supl.Tina Kim SlothDaniel FilbertJann MossgaardCharlotte Sikora DegnMetin Aydin, ref.Ingrid Falkentoft Andersen (afbud) Dagsorden (tilrettet)1. Valg af ordstyrer og referent2. Godkendelse af seneste referat3. Økonomi4. Husleje5. MentoClub6. Licenser7. Kurser8. Puslingehold9. Boksning husleje10. BJJ Summercamp11. Konfirmationer12. Udstyr / køkken / kontor13. Forårsrengøring14. Rengøringsfolk15. Sommerlejr16. Sommerfest17. Brochure18. Para-klub19. Hjemmeside i MentoClub20. Instagram Referat: 1. Valg […]

Graduering

Kup gradueringer

21.12.2019
22.03.2020
21.06.2020
27.09.2020
10.01.2021

Dan gradueringer

04.07.2020 Esbjerg
03.07.2021 Ry

Forudsætninger

Se gradueringsreglementet her.

Pensum

Se pensum her.