Velkommen

Vi er en dynamisk og innovativ kampsportsklub med geografisk tilknytning til det sydlige Aarhus og opland. Vi er en fusion mellem den gamle Viby Taekwondo Klub og Aarhus Syd Taekwondo Klub og bygger således på årtiers traditioner såvel energi og pionerånd. Vi er tilknyttet stormester Choi Kyoung An 9. dan og interesseforeningen Chois Venner.

Vi er medlem af Dansk Taekwondo Forbund, Dansk Idræts Forbund, European Taekwondo Union samt World Taekwondo Federation.

Nyheder

Corona / Covid19 update

Kære alle, Ingen træning i klubben de næste to uger Helt ekstraordinært suspenderes al træning i klubben de næste 14 dage, gældende fra og med 12.03.2020 til og med 25.03.2020 som konsekvens af Corona epidemien som aktuelt udvikler sig. Beslutningen har ikke været nem at træffe, for der er rigtig mange som gerne vil træne, […]

Hygiejne og forholdsregler

Kære alle, Vi vælger, at følge Sundhedsstyrelsens generelle anbefaling om, at undlade (unødige) håndtryk og omfavnelser. Der er ikke aktuelt noget der indikerer, at vores medlemmer skulle være særligt udsatte for smitte med coronavirus gennem håndtryk i dojangen, og beslutningen er alene truffet for at imødegå en udbredt bekymring for at pådrage sig smitte. Husk […]

Bestyrelsesmøde 03.03.2020

Dagsorden: 1. Generalforsamling 2. MON holdet 3. Træner 1A 4. Evt. Tilstede: Ingrid Falktoft Andersen Rasmus Holm Preben Schjødt Metin Aydin, referent Charlotte Sikora Degn Kristine Friis Afbud: Jann Mossgård Referat: 1. Generalforsamling Martin præsenterer regnskab 2019. Metin fremlægger budget. Metin fremlægger bestyrelsens beretning. Vi skal have fundet emner til bestyrelsen – mindst én plads […]

Nyhedsbrev Marts 2020

Her følger nyhedsbrevet for marts måned med nogle opmærksomhedspunkter af relevans for klubben og medlemmerne. Hygiejne I den kommende tid vil vi sætte håndsprit op til hånddesinfektion – det er ikke et led i et Corona-hysteri, men blot af hensyn til almindelig god hygiejne. Vi vasker gulvet i den store sal i klorin og vi […]

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 19. marts 2020

Hermed indkaldes klubbens medlemmer til ordinær generalforsamling i Aarhus Syd Taekwondo Klub – Tang Soo Do. Dato: 19.03.2020 Klokkeslæt: 20:00 Forslag der ønsket behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage inden generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 4. Kassereren fremlægger […]

Graduering

Kup gradueringer

21.12.2019
22.03.2020
21.06.2020
27.09.2020
10.01.2021

Dan gradueringer

04.07.2020 Esbjerg
03.07.2021 Ry

Forudsætninger

Se gradueringsreglementet her.

Pensum

Se pensum her.

Quiz

Prøv at quizze her.

Vores partnere