Aarhus Syd Taekwondo - en rummelig taekwondo-klub

Vi er en ung og innovativ kampsports-klub med geografisk tilknytning til det sydlige Aarhus og opland. Kom og få en gratis prøvetime - hos os kan alle dyrke taekwondo.

HOME.PHP
30 sep 2017

Reserve the date: Julefrokost 15./12.-2017

Skriv det allerede nu i julekalenderen: Voksen julefrokost i klubben arrangeret af Red Ladies fastsat til 15./12.-2017.

15 sep 2017

MON graduering 28./9. kl.17:00

Så er det tid til graduering på MON holdet igen.

Tilmelding senest 21./9. (af hensyn til bæltebestilling) – hent tilmeldingsblanket her Tilmelding Mon graduering 28-09-2017

Pris for graduering kr. 50,- betales samtidigt med køb af
bælter som koster kr. 50,- (i alt kr. 100,-).

Snipper er gratis.

Tilmeldingssedler afleveres til Metin Aydin eller Kristina Stefani

NB: Kontroller venligst at I har indbetalt kontingent for indeværende kvartal – kontingentet skal være betalt, såvel betaling for graduering og bælter for at kunne komme til graduering.

13 sep 2017

Bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde 12./9. 20:30

Referat

Tilstede: Daniel, Martin, Metin, Tina
Afbud: Jann (syg), Charlotte (syg)

1) Valg af referent
Metin blev valgt.

2) Ny lejekontrakt v. Metin
Vi har modtaget udkast til ny lejekontrakt. Der er dog nogle punkter heri som skal drøftes/forhandles med udlejer idet de afviger fra det aftalte. Dialogen med ejer pågår. Når færdig kontrakt foreligger skal den godkendes af bestyrelsen og Sport & Fritid før den underskrives.

3) Sammenlægning af klubber formelt og i praksis v. Martin
– Vedtægter skal fremsendes til Sport & Fritid
– Lejeontrakt skal fremsendes til Sport & Fritid
– Der skal underskrives på blanket vedr. MobilePay (Metin får underskrift af Jann og Charlotte).
– Metin kontakter Jan Jørgensen når de gamle klubber skal lukkes ned og en ny klub skal etableres i DTaF regi.
– Medlemmer skal registreres i DIF (Medlemstal.dk)

4) Medlemsregistrering, evt. digitalt, opfølgning på medlemmer, betaling v. Martin + Daniel
Den nye registrerings app er klar til brug. Daniel monterer tablet på væg ved indgang til dojang 1 hvor instruktører kan registrere de medlemmer som deltager i træningen, foretages i denne eller følgende uge.
Daniel og Metin for adgang til medlemssystemet – Daniel er tovholder og bliver den lokale “enforcer”.
Alle instruktører vil blive instrueret i brugen af systemet, og bliver vores “øjne” og garanti for at alle de som træner i klubben betaler rettidigt.
Martin opretter en autoreply mail ved indmeldelser som meddeler at indmeldte kan forvente at modtage opkrævning indenfor 2-3 uger.
Martin bestiller SIM kort som sendes direkte til Daniel.

5) Licens indbetalinger til forbundet v. Martin
Det er aktuelt svært at holde rede på hvem der har betalt licens i de to klubber. Martin har ikke adgang til Vibys indberetninger på DTaF’s hjemmeside. Metin kontakter Johnny herom.

6) Sortbæltegradueringer, åben diskussion
Sabum nim’erne tager i den kommende tid hul på en diskussion om gradueringer, herunder indstilling til 1. dan.
Punktet udsættes til bestyrelsen er samlet tilstede.

7) Økonomi v. Martin
Forecast for de næste 3 måneder er ikke udarbejdet. Metin foreslår at der udarbejdes et Google regneark som hele bestyrelsen har adgang til og som kan redigeres løbende i takt med at indtægter og udgifter påløber.

8) Evt.
Intet.

01 sep 2017

Parkering forbudt

Kære alle,
Vi må benytte P-arealet på grunden på hverdage fra kl. 16:00 og i weekenden hele døgnet. Fordi alle bygninger på matriklen nu er lejet ud, og der derfor kan være trængsel på arealet er det vigtigt at vi overholder disse regler.

Der vil blive opsat et ”Privat parkering” skilt ved indkørslen på grunden som skal sikre, at kun de der har et ærinde hos os parkerer her.

Tilsvarende skal det meddeles, at vi ikke har tilladelse til at holde på tandplejernes P-plads L.A. Rings Vej 56 eller på boligforeningens P-plads L.A. Rings Vej 52.

Hvis vores P-plads er fuld er der kun selve L.A. Rings Vej tilbage at holde på.

02 aug 2017

Sæsonstart nu!

Så starter vi op med træningen efter en lang sommerferie. Vi håber alle er klar til endnu en dejlig sæson hvor vi får trænet styrke, cardio, smidighed, hosinsul, poomse, taegeuk, kyokpa, gyeorugi og grundteknikker.

Vi starter én uge før skolernes sommerferie slutter og første træningsdag er således 7. august 2017. Bemærk de nye tider for holdende som træner mandag/onsdag.

Tiderne for de regulære hold er således:

Børnehold, begynder (MON børn), ca. 5-9 år
Træner tirsdag og torsdag kl. 17:00-17:45

Børnehold, fortsætter, ca. 9-14 år
Træner tirsdag og torsdag kl. 17:45-19:00

Børnehold, begynder, ca. 9-14 år
Træner mandag og onsdag kl. 16:30-17:45 (bemærk ændrede tider)

Børnehold, øvet, ca. 9-14 år
Træner mandag og onsdag kl. 17:45-19:00 (bemærk ændrede tider)

Familiehold, familier med børn ca. 5-13 år
Træner hver anden søndag (ulige uger) kl. 12:00-13:15

Voksenhold, begynder, fra ca. 15 år
Træner tirsdag og torsdag kl. 19:00-20:30

Voksenhold, øvede, fra ca. 15 år
Træner tirsdag og torsdag kl. 19:00-20:30

Seniorer, ca. 50-80 år
Træner lørdag kl. 10:30-12:00

Gråbælter, “gamle” sortbælter
Træner søndag kl. 10:30-12:00

Vi glæder os til at se jer alle igen!

NB: Hvis du endnu ikke har set vores Facebook-kampagner, så klik på nedenstående links. Vi håber på at alle vores medlemmer og pårørende vil dele opslagene på deres egen Facebook væg således flest mulige bliver eksponeret for budskaberne og at vi derigennem opnår medlemstilgang. Herigennem kan vi grundet øgede kontingentindtægter lave endnu mere kvalitet for klubbens medlemmer, ved at få råd til at afholde endnu flere arrangementer, sende vores instruktører på flere kurser, købe nyt udstyr osv.

Klik på opslagene herunder og DEL (så er du rar!).

Seniors
Girls
Kids

16 jul 2017

Klubben har fået husmassør!

Ashraf højformat2Syriske Ashraf Alsaadi er flygtning fra Damaskus og har siden april haft klinik i taekwondoklubben, det er der en del af vores medlemmer der allerede har gjort brug af. Priserne er attraktive: ½ time for kr. 160 og 1 time for 280. Ashraf er desuden uddannet fysioterapeut, så han har lidt ekstra færdigheder med i bagagen til de ømme muskler og led.

Nu har han udvidet sine åbningstider, se herunder:

Tir 16:00-21:00
Tor 16:00-21:00
Lør 12:00-16:00
Søn 10:00-20:00

Endvidere er han også begyndt at køre hjem til folk privat (Aarhus), prisen herfor er kr. 380 for en time.

Se mere på www.ashrafs.dk

22 jun 2017

Sommerferie

Vi afholder sommertræning for alle klubbens elever, såvel børn som voksne, begyndere og øvede. Alle kan være med.

Træningstiden er tirsdage kl. 19.00-20.30 fra uge 26 til og med uge 31. Der vil være forskellige instruktører.

Den almindelige træning begynder igen i uge 32

Der er traditionen tro Open Air fællestræning i Mindeparken i sommerferien med deltagelse af mange forskellige klubber, alle kan være med.

Hold i øvrigt øje med Facebook for evt. særtræninger der måtte blive planlagt.

God sommer!