Aarhus Syd Taekwondo - en rummelig taekwondo-klub

Vi er en ung og innovativ kampsports-klub med geografisk tilknytning til det sydlige Aarhus og opland. Kom og få en gratis prøvetime - hos os kan alle dyrke taekwondo.

HOME.PHP
06 sep 2018

Bestyrelsesmøde 6./9.-2018

Dagsorden
1) Valg af ordstyrer og referent
2) Godkendelse af sidste referat
3) Økonomi v./Martin
4) Nyt IT system
5) DTaF licenser
6) Sortbæltehold
7) Ingrid + Karina
8) 1-2-træner
9) Sommerlejr
10) AAK
11) Annoncesalg
12) Fundraising
13) Evt.

Tilstede: Metin, Tina, Martin, Daniel
Afbud: Jann, Charlotte

Referat
1) Valg af ordstyrer og referent
Metin blev valgt.

2) Godkendelse af sidste referat
Referatet blev godkendt.

3) Økonomi v./Martin
Martin meddelte at vi havde haft en udfordring med en sen huslejeopkrævning som gjorde at vi skulle betale ca. 45.000,- på én gang, hvilket havde gjordt ondt i finanserne. Metin påpegede behovet for et 3 mdr.s forecast hvor den slags ville blive opdaget.
Martin meddelte endvidere at der er blevet betalt 6.000,- denne måned til instruktørkurser (hvor kun en mindre del refunderes, Martin sørger herfor).
Der er dog fortsat penge på banken og i næste måned opkræves igen kontingent og der indgår endvidere kommunal støtte.

4) Nyt IT system
Vi har været i dialog med Conventus om overgang til deres klubsystem. Metin har været i kontakt med Taekwondo team odense og Brande Taekwondo Klub som benytter Conventus. Der er blandende meninger om programmet. Metin har endvidere været i kontakt med en håndboldforening som vrager Conventus til fordel for et andet system.
Metin kontakter Conventus for afklaring vedr. konkrete funktioner (protokol) og endvidere Mentoclub (benyttes i Skanderborg og Aarhus TKD).

5) DTaF licenser
Der har været rod i licenserne til forbundet tidligere, men der er nu styr på det. Tore har fået adgang til forbundets database hvor han kan se hvem der er oprettet med licens. Når vi får et nyt klubsystem kan vi tillige give de gradueringsansvarlige adgang til systemet så de kan kontrollere hvem der har hvilke licenser.

6) Sortbæltehold
Peter har foreslået at der lejlighedsvis øves sortbælteteknikker i højere grad end nu. Tina foreslår at der rykkes rundt på holdene for at lave luft til et særskilt træningspas. Daniel foreslår at der f.eks. én gang månedligt gennemføres en sortbæltetræning hvor lavere graduerede evt. træner sammen med voksne begynder. Metin kontakter Tore på lørdag for at lufte idéen mens instruktørerne er samlede.

7) Ingrid + Karina
Ingrid og Karina går igang med at fundraise og søge fonde om støtte til instruktørkurser.

8) 1-2-træner
Vi afholdt sidste lørdag et fint kursus i DTaF regi – vi fik ros og smurt en masse kyllinge+bacon sandwiches. Det gav et økonomisk overskud og vi fik (igen) ros for afviklingen. Daniel nævner at det også har et element af teambuilding (for os) og derfor også er et aktiv.

9) Sommerlejr
Vi har sammen med Aarhus, Risskov og Skanderborg Taekwondo Klub ansøgt DTaF’s hovedbestyrelse om at arrangere sommerlejr 2019. Aktuelt er der undersøgelser igang vedr. lokaliteter i Aarhus (afsluttet), Skanderborg og Ry.

10) AAK
Aarhus Atlet Klub (boksning) har besigtiget vores lokaler og udtrykt interesse for at flytte ind i et nyt kampsportscenter ved Lys1 når det er opført. Det samme har Aarhus Aikikai Aikido Klub samt Aarhus Judo klub. Der er alene tale om en interessetilkendegivelse.

11) Annoncesalg
Udsættes til senere møde.

12) Fundraising
Udsættes til senere møde.

13) Evt.
Intet

02 sep 2018

Graduering

Der afholdes graduering lørdag den 8. september 2018 i tidsrummet 9.00-12.00. Klubben åbnes kl. 8.30.

Gradueringen er delt op i to hold:

 • Hold 1 9.00 – 10.00
  Gælder for:                   Alle der skal op til 10. kup (gul snip) – 8. kup (orange)

Opvarmning foregår i sal 2.

 • Hold 2 10.30 –12.00
  Gælder for:                   Alle der skal op til 7. kup (grøn) – 2. kup (rød med to sorte snipper)

NB: Opvarmning foregår i klublokalet, da seniorholdet træner i sal 2.

Teoriprøve: Ved graduering til rødt bælte og højere skal der laves en teoriprøve som øvelse frem mod graduering til sort bælte. Denne laves imens hold 1 er i gang med deres graduering. Skal du op til rødt eller højere, skal du derfor være klar ved gradueringen senest kl. 9.00.

Betaling foregår af to omgange:

1) For graduering (50 kr.): Inden graduering

2) For bælter (50 kr., snip gratis): Efter graduering

Vi har ikke byttepenge, men der kan betales med MobilePay

Følgende er indstillet til graduering:

Hold 1:

 • Børn begyndere: Bertil Arvidsson, Michele Andersen, Mathias Gilford, Mai Mogensen, Karla Eriksen
 • Voksne begyndere: Maria Berggren, Cecilie Andersen, Kristine Friis, Anders Hermansen, Rikke Rasmussen

Hold 2:

 • Børn begyndere: Toke Jonassen, Storm Langelund Jensen, Hjalte Wehner Jensen, Frida Schjødt, Selena Gecse, Villads Riise
 • Juniorhold: Helena Woodward
 • Børn øvede: Mads Vessel, Liam Carton
 • Voksne øvede: Benny Bjørnsholm, Lene Tulstrup, Helle Raskgaard
23 aug 2018

Fritidspas

Hvad er et fritidspas?

Et fritidspas er et gavekort fra Aarhus kommune på 1.000 til at betale kontingent i en forening, hvor dit barn gerne vil være medlem. Med et fritidspas kan børn og unge fra økonomiske trængte familier få lige mulighed for at deltage aktivt i foreningslivet. Husk at bruge fritidspasset ved tilmelding til svømning, fodbold, tegning, sang og musik, spejder, karate, eller noget helt andet. Tilbuddet gælder dog ikke private fritidsudbydere som Fitness.dk og visse danse- og rideskoler. Hvis du har modtaget fritidspas til ét eller flere af dine børn, men har andre børn i alderen 3-17 år, så kontakt Sport & Fritid for at få udstedt nye fritidspas. Har du spørgsmål til fritidspasset kan du skrive til Sport & Fritid på fritidspas@mkb.aarhus.dk eller kontakte dem på telefon 89 40 48 26.

Hvem kan få et fritidspas?
For at få et fritidspas må husstandens samlede indtægter ikke overstige 192.714 kr. om året. Det svarer til 90% økonomisk friplads i et pasnings- eller fritidstilbud. Som tommelfingerregel er fritidspasordningen primært til enlige forsørgere. De præcise rammer for tildeling af fritidspas kan ses på: https://aarhus.dk/borger/kultur-natur-og-idraet/foreninger-og-fritidsliv/fritidspas/

Hvordan får man et fritidspas?
• Ring til Sport & Fritid på tlf. 89 40 48 26 og opgiv eget eller barnets CPR-nummer eller…
• Ring til Sport & Fritid på tlf. 89 40 48 26 og opgiv eget eller barnets CPR-nummer eller…
• … Skriv til Malene Bønlykke Riis i Sport & Fritid på fritidspas@mkb.aarhus.dk og oplys eget eller barnets CPR-nummer eller…
• … Besøg Sport & Fritid i N. J. Fjords Gade 2, 8000 Aarhus C, og oplys eget eller barnets CPR-nummer
• Hvis Sport & Fritid vurderer at barnet kan få et fritidspas, får man det tilsendt med posten. Hvis man besøger Sport & Fritid, kan man få det i hånden med det samme.

OBS: Hvis man har modtaget et fritidspas til ét af sine børn, kan man også få det til sine andre børn i alderen 3 til 17 år. I så fald kontaktes Sport & Fritid som beskrevet ovenfor.

Hvordan bruger jeg mit fritidspas i Aarhus Syd Taekwondo Klub tang Soo Do?

• Du kontakter klubben via E-mail kontakt@aarhus-syd-taekwondo.dk, og aftaler hvor fritidspasset skal sendes til eller afleveres.
• Du kan aflevere fritidspasset hos træneren på dit barns hold

HUSK at vedlægge: hvilket hold tilmeldingen drejer sig om, E-mail, telefonnummer og bankkonto-oplysninger. Hvis disse ikke bliver vedlagt, kan vi ikke behandle fritidspasset.

12 aug 2018

Sæsonstart

Så er ferien definitivt slut for denne gang og alle hold er igang igen fra og med 13. august.

Vores hold er som følger:

Mandag+onsdag: Børn begyndere, ca. 9-14 årige, kl. 16:30-17:45. (Træner fremover i sal 1.)
Mandag+onsdag: Børn øvet, ca. 9-14 årige, kl. 17:45-19:00 (Træner i sal 2 som vanligt)
Tirsdag+torsdag: MON børn, ca. 5-9 årige, kl. 17:00-17:45 (Træner i sal 1 som vanligt)
Tirsdag+torsdag: Børn fortsætter, ca. 9-14 årige, kl. 17:45-19:00 (Træner i sal 1 om tirsdagen og sal 2 om torsdagen)
Tirsdag+torsdag: Voksne begyndere, kl. 19:00-20:30 (Træner i sal 2)
Tirsdag+torsdag: Voksne øvet, kl. 19:00-20:30 (Træner i sal 1)
Fredag i ulige uger: PowerBoxx, kl. 19:00-20:15 (træner i sal 1)
Lørdag: Seniorer, ca. 45-75 år kl. 10:30-12:00 (Træner i sal 1)
Søndag: Gråbælter, “Gamle sortbælter”, kl. 10:30-12:00 (Træner i sal 1)
Søndage i uliger uger: Familier, kl.12:00-13:15 (Træner i sal 1)

Kom frisk!

09 aug 2018

Bestyrelsesmøde 9./8.

Dagsorden
1) Valg af ordstyrer og referent
2) Godkendelse af seneste referat
3) Økonomi
4) Dialogmøde i DTaF
5) Bevægelsesdag 22./9.
6) “1-2-træner”
7) DTaF Danfortræning
8) DTaF Dangraduering
9) Dangraduering i Aarhus Syd
10) Telt til sommerlejr
11) Klubmærker
12) Klubdragt
13) Loppemarked
14) Sommerfest
15) Sommerrengøring
16) Evt.

REFERAT
1) Valg af ordstyrer og referent
Metin blev valgt.

2) Godkendelse af seneste referat
Referatet blev godkendt.

3) Økonomi
Der er penge på driftskontoen og der indgår snarest tilskud fra Aarhus Kommune, så alt i alt ser økonomien fornuftig ud.

4) Dialogmøde i DTaF
Tina berettede om et meget inspirerende møde som blev ledet af udviklingskonsulent Kasper Bolmgren fra DTaF. Mødet havde især to ben, ét omhandlende hvad der kan gøres i forbindelse med fastholdelse, og et andet omhandlende flere aktiviteter for bredden.
Vedr. “Fastholdelse” præsenteredes nogle kort og analysemodeller der kunne føre til handling og implementering (Tina printer ud og medbringer ved næste møde).
Vedr. breddeaktiviteter drøftedes (på bestyrelsesmødet) aktiviteter for bredden som ikke indebærer konkurrence, eksempelvis fællestræninger (påske, vinter) og seminarer.

5) Bevægelsesdag 22./9.
Der var enighed om at vi ikke har interesse i at deltage i bevægelsesdagen, grundet ressourcer samt det forhold at det afholdes i midtbyen og derfor primært vil være af interesse for en midtby klub.

6) “1-2-træner”
Vi afholder 1. september hjælpetrænerkursus. Kurset er overbooket og vi har selv elever med. Vi eftersøger en tovholder.

7) DTaF Danfortræning
13.-14. oktober afholder vi Danfortræning for DTaF. Vi har en skabelon fra sidste gang og vi fik meget ros for arrangementet. Vi eftersøger en tovholder, som kan stå for fordeling af opgaver.

8) DTaF Dangraduering
10. november afholder vi Dangraduering for DTaF. Vi eftersøger en tovholder, som kan stå for fordeling af opgaver (som formodes at være få).

9) Dangraduering i Aarhus Syd
Tina har et udestående for køb af champagne på 350,- fra sommerlejren. Klubben kompenserer.
Fremover begaver vi de der gradueres til 1. dan med et bælte med navn. Tina koordinerer og sørger for bestilling.
Vi overvejer hvordan vi kan sætte pris på de som består til 4. dan – Metin drøfter med Johnny.

10) Telt til sommerlejr
Vi har besluttet at klubben fremover finansierer eller medvirker til finansiering af telt, enten lejet eller købt.

11) Klubmærker
Johnny drøfter klubmærker i sabumnim gruppen. Der er historie som har værdi der er knyttet til det gamle mærke.

12) Klubdragt
Der er enighed om at vi skal have en klubdragt. Dragten skal være egnet til brug til hverdag/alm. brug (neutral) såvel til sommerlejr og begivenheder af den art.
Der er enighed om at dragten skal være af høj kvalitet.
Daniel er på opgaven og undersøger muligheder.

13) Loppemarked
Vi afholder loppemarked 15./9. Børn sælger deres egne ting (og beholder pengene) og voksne sælger de ting som klubben har fået samlet sammen til fordel for klubben.

14) Sommerfest
Der afholdes sommerfest 18./8. kl. 18:00. Det bliver et “low-key” arrangement med en grill, medbragt mad og drikke. Rasmus Helmig, Rasmus Holm og Søren Holm bliver spurgt om de vil stå for det nødvendige.

15) Sommerrengøring
Der afholdes sommerengøring 18./8. kl. 15:00. Rengøring, vedligeholdelse og havearbejde. Preben, Benny og Henning bliver spurgt om at være tovholdere.

16) Evt.

07 jul 2018

SÅRT!

Kære Meral, Daniel, Rasmus, Mathias, Søren, Karina og Rasmus

På vegne af klubben, bestyrelsen og alle trænere, ønskes I STORT tillykke med jeres nye Dangrader.

Det er meget flot og i stor grad velfortjent.

01 jul 2018

Træning i sommerferien

Selvom klubben følger skolernes feriekalender betyder det ikke at der ikke vil blive trænet – det hele er bare lidt anderledes end det plejer at være.

I ferieperioden som strækker sig fra 30. juni til 12. august 2018 trænes der som følger:

Tirsdagstræninger:
Hver tirsdag fra 3. juli til og med 7. august
Træningssted: L.A. Rings Vej 54, 8270 Højbjerg
Tidsrum: 17:00-18:30
Henvender sig til alle klubbens medlemmer uanset alder og bæltefarver. Træningen vil blive differentieret/tilpasset den enkeltes alder og niveau.

Power-boxx:
Hver torsdag fra 5. juli til og med 9. august (Se ”Aarhus Syd Taekwondo Klubs venners” Facebookside for last-minute-updates)
Træningssted: L.A. Rings Vej 54, 8270 Højbjerg
Tidsrum: 19:00-20:30
Pover-boxx er tiltænkt dem der gerne vil prøve motionsboksning – det er styrketræning, cardiotræning, masser af sved men ingen blå mærker. Henvender sig til voksne ny-begyndere som gerne vil i form og prøve kræfter med boksning på sandsæk.

Seniorholdet:
Hver lørdag fra 7. juli til og med 11. august
Træningssted: L.A. Rings Vej 54, 8270 Højbjerg
Tidsrum: 10:30-12:00

Gråbælterne:
Hver søndag fra 1. juli til og med 12. august (Se Facebookgruppen for ”Gråbælterne 2.0” for last-minute-updates)
Træningssted: L.A. Rings Vej 54, 8270 Højbjerg
Tidsrum: 10:30-12:00

Sommerferie-taekwondo:
Lørdag 7. juli, 14. juli, 21. juli
Træningssted: L.A. Rings Vej 54, 8270 Højbjerg
Tidsrum: 12:00-15:00 (inkl. pause)
Henvender sig til børn ca. 6-12 år og er et gratis tilbud for alle interesserede som kunne tænke sig at prøve kræfter med kampsport. Undervisningen cirkler om hop, spring, slag, spark, faldteknikker, disciplin og leg. Taekwondo danner faste rammer om fysiske udfoldelser, og giver ”vilde børn” mulighed for succesoplevelser og selvkontrol, og lærer ”stille børn” at gå linen ud, og er god skoleforberedelse.
Sommerferietaekwondo udbydes i samarbejde med Aarhus Kommune.
Træning kan foregå i almindeligt løstsiddende tøj som T-shirt + joggingbukser eller shorts. Medbring gerne en drikkedunk med vand til pauserne.

Sommerferie-taekwondo / Open Air:
28. juli, 4. august, 11. August
Træningssted: Mindeparken ved legepladsen
Tidsrum: 12:00-15:00 (inkl. pauser)
Henvender sig til alle aldersgrupper ca. 6-70 år og er et gratis tilbud for alle interesserede som kunne tænke sig at prøve kræfter med kampsport. I små korte træningspas træner vi på skift Aikido, Arnis, Hapkido, Systema, Ashihara Karate, Taekwondo, Kyusho.
Sommerferietaekwondo udbydes i samarbejde med Aarhus Kommune
Træning kan foregå i almindeligt løstsiddende tøj som T-shirt + joggingbukser eller shorts. Medbring gerne en drikkedunk med vand til pauserne.