Aarhus Syd Taekwondo - en rummelig taekwondo-klub

Vi er en ung og innovativ kampsports-klub med geografisk tilknytning til det sydlige Aarhus og opland. Kom og få en gratis prøvetime - hos os kan alle dyrke taekwondo.

HOME.PHP
02 mar 2018

Bestyrelsesmøde 01.03.2018

Dagsorden

1. Budget, v. Martin
2. Æresmedlemmer
3. Danfortræning
4. Selvforsvar for kvinder på engelsk
5. Red Barnet / Aarhus Kommune
6. evt.

Tilstede: Jann, Charlotte, Martin og Metin. Afbud fra Daniel og Tina.

Referat

1. Budget, v. Martin
Punktet blev til et mere generelt økonomipunkt, hvor flere emner drøftedes.
Martin præsenterede regnskabet for 2017 som viste et overskud på lidt over kr. 11.000.
Klubben har rigtig mange restancesager, særligt på MON holdet. Jann undersøger. Fremover vil Daniel udskrive medlemslister og det vil så være de enkelte trænere som skal holde rede på om der er medlemmer som træner gratis.

2. Æresmedlemmer
Der vil blive indstillet et antal personer til æresmedlemsskab af klubben til afstemning på generalforsamlingen i marts.

3. Danfortræning
Klubben afholder DTaF danfortræning 12.-13. maj. I den forbindelse har vi brug for hjælp fra frivillige som kan hjælpe med at stille mad frem til deltagerne, rydde af etc.
Kontakt Metin hvis du vil give en hånd nogle timer en af dagene.

4. Selvforsvar for kvinder på engelsk
Der afholdes et selvforsvarskursus for kvinder på engelsk lørdag 3./3. Metin er tovholder.

5. Red Barnet / Aarhus Kommune
Vi afholder en række træninger i samarbejde med Red Barnet og Aarhus Kommune. Vi har brug for instruktører nogle dage. Metin henvender sig til Tore med henblik på at få ham til at prikke nogle som måske vil kunne give et nap med.

6. evt.
Generalforsamlingen afholdes 22./3. efter træning 20:30.

08 jan 2018

Kup-graduering

INFO OM GRADUERING DEN 13. JANUAR:

Hej alle og godt nytår!

Her kommer programmet for dem som er indstillet til graduering.

Program:

9.30 – Klubben åbnes senest her

10.00-11.30 – Hold 1: Graduering for 10. + 9. kup (Se udøver listen nedenfor)

12.00-14.00 – Hold 2: Graduering for 8. + 6. + 5. kup (Se udøver listen nedenfor)

Graduering koster 50 kr., nyt bælte koster 50 kr., snip er gratis.

HUSK at I skal have varmet op inden gradueringen starter!

06 jan 2018

Fredagshygge, pasta kødsovs og extra graduering

Kære MON-børn

Fredag d. 12. januar kl. 17:00-19:00 laver vi lidt hygge i klubben, vi ser måske en animeret film, spiser lidt pasta og kødsauce, og tumler lidt rundt i salen, spiller stikbold osv. Og så bliver de som ikke blev gradueret i december grundet sygdom og fravær gradueret af Karina samtidigt. I skal tilmelde jer til graduering, og oplyse farven på bæltet som i skal gradueres til, længden og betale 50 kr. for nyt bælte og 50 kr. for gradueringen. Tilmelding til Metin.

Desuden kommer Niels Peter fra MRK Sport på besøg – han kan brodere jeres navn på jeres dobok / træningsdragt med en særlig symaskine som han har med denne dag. Det ser pivsmart ud med et navn på dragten og det gør det også lettere for trænerne at undgå at bytte rundt på navnene. Det koster 50,- kroner at få navn broderet på dragten. Medbring en seddel med navn + efternavn skrevet tydeligt og med blokbogstaver. (Går du på et andet hold, og vil du også gerne have dit navn broderet på dragten, så må du gerne komme forbi også).

Niels Peter medbringer også lidt forskelligt taekwondoudstyr som han sælger til interesserede.

Er der et par forældre som vil hjælpe med at producere kogt pasta og kødsauce?

Kontakt Metin på tlf. 30 299 822 eller E-mail ma@hhai.dk

Mvh.
Metin og Karina

03 jan 2018

Ekstra nytårstræning

Ekstra nytårstræning i morgen 4./1. kl. 19.00-20.30 ved Kyosa Nim Søren Tange Rasmussen.

Træningen er for alle – børn og voksne, begyndere og øvede.

Det vil være en bred træning og perfekt forberedelse til graduering.

02 jan 2018

Første træning i år

Der afholdes fællestræning i dag 02.01.2018 kl. 17.30-19.00. Træningen er for alle – både børn og voksne, begyndere og øvede.

24 dec 2017

Glædelig Jul!

Så holder vi Juleferie alle sammen – og vi ønsker jer alle nogle gode fridage og vi glæder os til at se jer igen i det nye år.

Herunder startdato for de forskellige hold:

Seniorer lørdag 6./1.-18 kl.10:30

Gråbælter søndag 7./1.-18 kl.10:30

Familier søndag 7./1.-18 kl.12:00

Børnehold begynder mandag 8./1.-18 kl.16:30

Børnehold øvet mandag 8./1.-18 kl.17:45

Børnehold MON tirsdag 9./1.-18 kl.17:00

Børnehold fortsætter tirsdag 9./1.-18 kl.17:45

Voksenhold begynder tirsdag 9./1.-18 kl.19:00

Voksenhold øvet tirsdag 9./1.-18 kl.19:00

Vi ses!

15 dec 2017

Bestyrelsesmøde 14./12.

Bestyrelsesmøde 14./12.-2017

Deltagere: Metin (ref.), Martin, Jann, Tina, Charlotte
Afbud: Daniel (syg)

Referat
1) Lejekontrakt
Uændret, vi betaler fortsat det samme beløb som i oktober hvor vi modtog seneste huslejeopkrævning. Møllers Møbelfabrik er taget på Juleferie og reagerer forventeligt ikke før i det nye år. Der betales fortsat to særskilte huslejer.

2) Sammenlægning
Er en formsag, men afventer afklaring vedr. lejekontrakt

3) Økonomi
Der er plus på kontoen og der indgår kontingent i januar.
Der er givet fuldmagt til Daniel og Metin til bankkontoen i Danske Bank og de kan ligesom Martin tilgå kontoen. Der er kommet nyt kontonummer (fremgår af hjemmesiden).
Vi har fået ny MobilePay løsning, nu med femcifret nummer.
Martin vil indkalde til et budgetmøde i det nye år således vi i fællesskab kan udarbejde et budget før generalforsamling. Dokumentet udarbejdes på baggrund af posterne i vores regnskab (tages fra Dinero) som et Excel regneark som deles online, f.eks. via DropBox. Jann undersøger om også han har adgang til bestyrelsesmappen.
Vi skal tale med Tore og bede ham om hjælp til at tage samtlige instruktører i ed omkring registrering af medlemmer, samt kontrol af betalende medlemmer. Vi går glip af en del penge jf. Martin. En løsningsmodel er, at der hyppigt laves en udskrift af holdlisterne og at der foretages navneopråb med det formål at fange dem der ikke er i protokollen. Det føles som et tilbageskridt, men det er en nødvendighed.

4) Nye lejere
Vi har aktuelt et hul i den månedlige lejeøkonomi på kr. 1700,- som vi skal have stoppet.
Der vil blive meldt ud nu, at der vil ske en huslejestigning på samlet 1700,- fordelt over alle lejere som følge heraf, medmindre der kan findes flere lejere til de ledige tider. Huslejestigningen vil alternativt træde i kraft 1./7.-2018. Dette kommunikeres ud til lejerne allerede nu, således de har mulighed for at finde alternative træningssteder hvis ikke de enten kan hjælpe med at finde lejere til de ledige tider eller vil betale en højere husleje.

5) Gulvkamp
Der er starter, muligvis, et hold som træner gulvkamp i det nye år (anslået marts). Der er fundet egnede træneremner som vil kunne løfte opgaven. Mandag og fredag (samt lørdag og søndag) er de dage som det vil kunne foregå på.

6) Graduering
– Vi vil bede sabumnim gruppen om, at orientere bestyrelsen samt klubben i øvrigt om de beslutninger der træffes i det forum (herunder eks. beslutninger vedr. graduering) således vedtagelserne er kendte.
– Vi vil bede sabumnim gruppen om, snarest at meddele de som ikke indstilles til graduering dette.
– Vi har tillid til at sabumnim gruppen varetager graduering/indstilling optimalt (og i øvrigt at det er deres kompetence).

Bestyrelsen anbefaler, at der på baggrund af et årshjul indeholdende alle årets gradueringer tillige angives dato for indstilling såvel dato/frist for elevens tilkendegivelse af ønske om graduering. Og at det på datoen for indstillingen meddeles eleven om denne kan gå op til graduering.

7) Økonomi for Lys1
Metin kontakter Johnny med mhb. på mandat til at disponere over ”båndlagte midler”. Johnny har bekræftet at midlerne kan benyttes til Lys1. Bestyrelsen skal være enig herom og træffe beslutning herom på et fuldt oplyst grundlag.
Der skal rejses yderligere midler til projektet, og det skal overvejes om husets medlejere (Arnis, Escrima, Kyusho) skal inddrages / kommittes og have ejerskab

8) Evt.
Intet