Aarhus Syd Taekwondo - en rummelig taekwondo-klub

Vi er en ung og innovativ kampsports-klub med geografisk tilknytning til det sydlige Aarhus og opland. Kom og få en gratis prøvetime - hos os kan alle dyrke taekwondo.

HOME.PHP
05 feb 2019

Kampstævne

Den 6. april 2019 afholdes der kampstævne i Kolding taekwondo klub, HumaTidspunkt og sted fremsendes snarest.

HUMA VENSKABSSTÆVNE er et stævne for alle, hvor der både er konkurrence i kamp, teknik og fysiske færdigheder. Hele stævnet bliver afholdt i begynderniveau, altså fra 10. til 5. kup samt for monbørn. Der opdeles efter alder og bæltegrad, så alle får modstandere og bliver udfordret af udøvere på nogenlunde samme niveau

 Det bliver en super dag, hvor børnene r lov til at prøve meget forskelligt, og hvor ALLE udøvere bliver hilst farvel med en medalje og nogle endda med pokaler. Der er indkøbt 12 pokaler, hvor hver aldersgruppe har mulighed for at vinde 4 af dem. 

 Aldersgrupper:

MONBØRN (5-8 år)

BØRN (9-11 år)

Kadet (12-15 år)

 Discipliner /konkurrencer:

KAMP (Medbring udstyr – ikke nødvendigvis elektronisk)

TEKNIK

FYSISKE FÆRDIGHEDER (handlebane)

Monbørn fra Aarhus Syd kan ikke opstille i teknik.

Vi sørger for kampudstyr.

Alle deltagere i kamp skal selv medbringe en tandbeskytter

Vi forsøger at arrangere fælleskørsel, men opfordrer alle forældre, søskende og bedsteforældre til at tage med og heppe.

Kontakt Karina for yderligere info.

26 jan 2019

Bestyrelsesmøde 24./1.-2019

Deltagere:
Metin
Tina
Daniel
Jann (afbud)
Charlotte (afbud)
Martin (afbud)

Dagsorden
1. Valg af ordstyrer og referent
2. Godkendelse af sidste referat
3. Økonomi og 3. mdrs. forecast
4. MentoClub
5. Orientering vedr. LYS1
6. Generalforsamling
7. Tilbud fra fysioterapeut
8. Evt.

Referat

1. Valg af ordstyrer og referent
Metin blev valgt.

2. Godkendelse af sidste referat
Referatet blev godkendt.

3. Økonomi og 3. mdrs. forecast
Udsættes til næste gang.

4. MentoClub
Daniel er i færd med at rette holdopsætningen til – der er udfordringer med primærhold. Der er enkelte som har spurgt til muligheden for manuelle indbetalinger.
Afkrydsningen fungerer – instruktørerne orienteres.

5. Orientering vedr. LYS1
Jann og Metin har deltaget i stormøde vedr. LYS1 – budskabet fra kommunen er, at “toget kører” og at projektet gennemføres. For os betyder det bl.a. at vi skal sikre den indledende finansiering – og det er vi godt på vej med. Metin søger midler hos DGI/DIF.

6. Generalforsamlingen
Indkaldes senest 4./3. og afholdes 19./3.
Martin udfærdiger regnskab og budget til godkendelse.
Tre bestyrelsesmedlemmer er på valg, dertil skal vi have fundet 2 suppleanter. “Føl” ordningen blev drøftet igen.
Benny, Preben, Kristine, Rasmus Holm og Matthias blev nævnt som egnede kandidater.

7. Tilbud fra fysioterapeut
Drøftelsen heraf blev udsat til næste møde

8. Evt.
Daniel påtager sig at fremskaffe tilbud på klubdragter (nu skal det være!)

16 jan 2019

DU skal ikke være bekymret!!!

Vores nye medlemssystem sender mails med trusler om bål og brand. Tag det med et gran salt – systemet er nyt for os og “lige om lidt” er vi ovre udfordringerne.

Vi beklager ulejligheden. (Og glæder os til at se alle i træningssalen)

14 nov 2018

Bestyrelsesmøde 13./11.-18

Referat:

Deltagere:

Charlotte

Tina

Daniel

Metin (live fra Silkeborg Sygehus)

Martin (afbud)

Jann (afbud)


1. Valg af ordstyrer og referent

Metin blev valgt.


2. Godkendelse af sidste referat

Godkendt.


3. Økonomi + 3 mdrs. forecast v/ Martin

Udsat til næste møde.


4. Økonomi og medlemstal v. Martin

Der er penge på bogen til de kommende måneders husleje og det ser godt ud. Vi har et sted mellem 110-120 medlemmer. Martin er ifærd med at lokalisere hvem der evt. mangler DTaF licens.


5. Medlemssystem / MentoClub

Det besluttedes at vi påbegynder migrering til MentoClub forudsat der kan laves en aftale med MentoClub.

Enstemmigt.

Daniel starter op nu (deadline?), der skal samarbejdes med Martin.

Metin kontakter MentoClub for aftale.


6. Kontingentstruktur

Det besluttedes at opkrævninger fremover indeholder både CV og DTaF kontingent og licens således vi får en “flatrate” – for nemheds skyld. Kontingenter foreslåes hævet fra næste generalforsamling for at kompensere for udmelding / tilmelding i Q1-4.


7. Medlemskab IF Lyseng eller Idræts Samvirket.

Foreninger omkring Lyseng Idrætscenter har fælles talerør via IF Lyseng, samt mulighed for at søge midler via Idrætssamvirket.

Metin finder ud af hvad det koster inden der træffes beslutning.


8. Get2Sport

Vi har mulighed for at etablere en satellit – Orhan og Metin er drivere. 

Træning 1 gang ugentligt onsdage.

Bestyrelsen bakker op.


9. Lys1 møde 8./11.

TKD og BJJ var repræsenteret i møde med Lars Serup om udviklingen af ent samlet kampsportshus i LYS1. Mødet handlede om vores konkrete behov og hvilke funktioner som evt. kunne være en fælles delmængde som vi ikke er alene om at huslejefomansiere. Der kommer flere møder. 


10. Følordning

Charlotte prikker 2 som skal følge bestyrelsen i 6 mdr. og bistå med Social Media og opfølgning på projekter.


11. Skadedyr

WE Got him!!! Håber det var det for denne gang.


12. Jule-/nytårsfest

Der udtrykkes tristesse over at julefrokosten er udsat. Skal vi afholde noget i december?

Det besluttedes at afholde fest d.15./12. – fru Choi laver evt. mad. Johnny koordinerer. Rasmus Holm er evt. driver på projektet.


12. Familiekalender

Metin samler kalender til salg.

Bestyrelsens indiv. medlemmer opfordrer via Facebook til at sende billeder NU.


13. Pilates

Pilates stopper efter jul. Vi skal sælge flere tider, bestyrelsen går i tænkeboks. Metin laver opslag.


14. MON pensum

Metin har været til møde med Favrskov, Risskov og Aarhus vedr nyt MON pensum. Lover godt.


15. Opvisningshold

Mulighed for oprettelse af fælles opvisningshold med andre klubber.

Bestyrelsen bakker op.

16. Tilskud til DTDT kursus

Bestyrelsen vurderer at kurset kan være relevant men at vi fortsat kun fokuserer på DTaF instruktørkurserne 1-2-træner, træner 1A, 1B osv.

17. Evt. 

Intet.

07 okt 2018

Kamp og teknik genoprettes som hold

Er du glad for at gå taeguek/poomsae eller kunne du tænkte dig at blive bedre til det?

Synes du også det er sejt med flotte spark og kraftfulde teknikker?

Er du glad for at sparke på reaktion, hvor du rammer et mål?

Kunne du tænke dig at sparre med en makker og få en større forståelse for kamp?

Fra uge 43 efter efterårsferien genopstarter vi to nye hold i Aarhus Syd Taekwondo Klub. Velkommen tilbage til både teknik- og kamphold!

Første tekniktræning finder sted tirsdag d. 23/10 kl. 17:45 (krav for deltagelse til teknik: minimum 10 år og orange bælte), herefter ugentligt tirsdage.

Første kamptræning finder sted torsdag d. 25/10 kl. 17:45 (krav for deltagelse til kamp: minimum 12 år og gult bælte, man bestemmer desuden selv om man træner i træningstøj eller dobok), herefter ugentligt torsdage.

 

07 okt 2018

“Børnehold, fortsætter” smelter sammen med “Børn, begynder” og “Børn, øvet”

Efter uge 43 skal de børn som har trænet på “Børnehold, fortsætter” tirsdag og torsdag i tidsrummet 17:45-19:00 til istedet at træne på holdene  “Børn, begynder” og “Børn, øvet” (begge mandag+onsdag) afhængigt af alder og niveau. Hvis du er i tvivl om hvilket hold du skal træne på, spørg da din træner eller kontakt klubben på E-mail.

Baggrunden herfor er, at indholdet på “Børnehold, fortsætter” har udviklet sig til at være meget lig det på de to hold der træner mandag og onsdag, og det giver derfor ikke megen mening, at opretholde tirsdag-torsdags holdet.

Se tiderne på hjemmesiden under “Hold”.

06 okt 2018

Instruktør – er det dig?

Aarhus Syd Taekwondo Klub – Tang Soo Do har som sit overordnede formål at udbrede kendskabet til taekwondo og opøve medlemmerne heri. For at kunne indfri denne ambition er det vigtigt for os, at vi til stadighed har flest mulige veluddannede instruktører, både hjælpeinstruktører som godt kan være børn med en god indgangsvinkel til andre evt. mindre børn, og unge/voksne som instruktører og som ikke behøver at have sort bælte, men som har en god indstilling og vilje til at undervise, evt. i samarbejde med en anden instruktør.

Derfor opfordrer vi alle til, at melde sig til de instruktørkurser som Dansk Taekwondo Forbund jævnligt udbyder, så vores bestående instruktører kan få opkvalificeret sig yderligere og kommende instruktører og hjælpetrænere kan blive klædt ordentligt på.

Men er der ikke instruktører nok?

Jo, til de hold der allerede er igang og besat med instruktører, men vi vil gerne udvikle yderligere tiltag for i endnu højere grad at kunne vække appel hos interesserede, og måske helt nye målgrupper. Der er ingen der siger, at hold kun kan målrettes mod de traditionelle målgrupper som er børn i alderen 6-10 år, 10-14 år og 15+ år – i klubben har vi tradition for at gå andre veje og opretter gerne hold for andre end “de sædvanlige” hvis der er interesse for det. Således kan man sagtens forestille sig at der oprettes hold for:

– børn og unge med fysiske handicaps
– udsatte børn
– voldsramte
– flygtninge
– selvforsvar for piger
– fysisk træning for overvægtige
– virksomhedsledere
– assertionstræning for “introverte revisorer” (bare for at tage en stereotyp)
– “husmødre”
– deprimerede
– osv.

Hvis du har et forhold til en særlig målgruppe og har holdninger eller måske faglige forudsætninger for at kunne påtage dig en instruktøropgave, og lyst til at medvirke, så bakker vi op hvis du “rækker hånden op” – med sparring, instruktørkurser og finansiering ved behov.

Der et “1-2-træner”-kursus i Vejle d. 26. januar 2019. Kurset er målrettet børn og unge som gerne vil være hjælpeinstruktører og altså ikke stå som primær instruktør på et hold. Klubben betaler for kurset hvis det har interesse.

Der er endvidere et “Træner 1A”-kursus i Risskov d. 9. marts 2019. Kurset er målrettet unge (over 15 år) og voksne som gerne vil have både teori og praktik på plads i forhold til at kunne lede en træningslektion. Klubben betaler for kurset hvis det har interesse. Kurset er obligatorisk for de som skal gradueres til 1. dan. Der er ikke et bæltekrav.

Jeg vil egentlig godt, men jeg har kun gult bælte…

Det er ikke en begrænsning, at du “kun” har gult bælte: Hvis du har lyst og overskud til at instruere så kan du sagtens lave en spændende træning, også for klubkammerater der har et højere bælte end du. Det kræver blot at du forbereder din træning hjemmefra. Præcis som alle andre instruktører i klubben.

Henvend dig på E-mail kontakt@aarhus-syd-taekwondo.dk hvis det er noget for dig – eller hvis du blot har spørgsmål.