Vi er en ung og innovativ kampsports-klub med geografisk tilknytning til det sydlige Aarhus og opland. Kom og få en gratis prøvetime - hos os kan alle dyrke taekwondo.
POST.PHP
01 sep 2017

Kære alle,
Vi må benytte P-arealet på grunden på hverdage fra kl. 16:00 og i weekenden hele døgnet. Fordi alle bygninger på matriklen nu er lejet ud, og der derfor kan være trængsel på arealet er det vigtigt at vi overholder disse regler.

Der vil blive opsat et ”Privat parkering” skilt ved indkørslen på grunden som skal sikre, at kun de der har et ærinde hos os parkerer her.

Tilsvarende skal det meddeles, at vi ikke har tilladelse til at holde på tandplejernes P-plads L.A. Rings Vej 56 eller på boligforeningens P-plads L.A. Rings Vej 52.

Hvis vores P-plads er fuld er der kun selve L.A. Rings Vej tilbage at holde på.