Vi er en ung og innovativ kampsports-klub med geografisk tilknytning til det sydlige Aarhus og opland. Kom og få en gratis prøvetime - hos os kan alle dyrke taekwondo.
POST.PHP
13 sep 2017

Bestyrelsesmøde 12./9. 20:30

Referat

Tilstede: Daniel, Martin, Metin, Tina
Afbud: Jann (syg), Charlotte (syg)

1) Valg af referent
Metin blev valgt.

2) Ny lejekontrakt v. Metin
Vi har modtaget udkast til ny lejekontrakt. Der er dog nogle punkter heri som skal drøftes/forhandles med udlejer idet de afviger fra det aftalte. Dialogen med ejer pågår. Når færdig kontrakt foreligger skal den godkendes af bestyrelsen og Sport & Fritid før den underskrives.

3) Sammenlægning af klubber formelt og i praksis v. Martin
– Vedtægter skal fremsendes til Sport & Fritid
– Lejeontrakt skal fremsendes til Sport & Fritid
– Der skal underskrives på blanket vedr. MobilePay (Metin får underskrift af Jann og Charlotte).
– Metin kontakter Jan Jørgensen når de gamle klubber skal lukkes ned og en ny klub skal etableres i DTaF regi.
– Medlemmer skal registreres i DIF (Medlemstal.dk)

4) Medlemsregistrering, evt. digitalt, opfølgning på medlemmer, betaling v. Martin + Daniel
Den nye registrerings app er klar til brug. Daniel monterer tablet på væg ved indgang til dojang 1 hvor instruktører kan registrere de medlemmer som deltager i træningen, foretages i denne eller følgende uge.
Daniel og Metin for adgang til medlemssystemet – Daniel er tovholder og bliver den lokale “enforcer”.
Alle instruktører vil blive instrueret i brugen af systemet, og bliver vores “øjne” og garanti for at alle de som træner i klubben betaler rettidigt.
Martin opretter en autoreply mail ved indmeldelser som meddeler at indmeldte kan forvente at modtage opkrævning indenfor 2-3 uger.
Martin bestiller SIM kort som sendes direkte til Daniel.

5) Licens indbetalinger til forbundet v. Martin
Det er aktuelt svært at holde rede på hvem der har betalt licens i de to klubber. Martin har ikke adgang til Vibys indberetninger på DTaF’s hjemmeside. Metin kontakter Johnny herom.

6) Sortbæltegradueringer, åben diskussion
Sabum nim’erne tager i den kommende tid hul på en diskussion om gradueringer, herunder indstilling til 1. dan.
Punktet udsættes til bestyrelsen er samlet tilstede.

7) Økonomi v. Martin
Forecast for de næste 3 måneder er ikke udarbejdet. Metin foreslår at der udarbejdes et Google regneark som hele bestyrelsen har adgang til og som kan redigeres løbende i takt med at indtægter og udgifter påløber.

8) Evt.
Intet.