Bestyrelsesmøde i Aarhus Syd Taekwondo Klub – Tang Soo Do 05.11.2019

Tilstede:
Metin Aydin
Charlotte Sikora Degn
Ingrid Falkentoft Andersen
Preben Schjødt
Rasmus Holm
Frida Schjødt (føl)
Afbud:
Jann Mossgård
Dagsorden:
1. Ekstra rengøring
2. Satellitter
3. Tid mellem træninger
4. Nytårskur
5. Ny hjemmeside
6. Orientering om tilbagebetaling af CV + DTaF licens
7. Fastholdelse
8. Pulje til motion & fællesskab
9. Evt.

Referat:
1. Ekstra rengøring
Der er kva de mange mennesker ekstra beskidt i dojang 1. Vi vil forsøge med mere rengøring af sal 1 yderligere én gang ugentligt.
2. Satellitter
Vi har besøgt forstæderne Beder og Malling, og i næste uge kommer turen til Mårslet og om 3 uger Tranbjerg. De første to stop medførte en deltagelse af respektivt 13 og 16 elever, det kan udbygges. Vi vurderer om der er mulighed for at etablere os – efter at vi har undersøgt hvilke instruktører som evt. kan stå for holdene. Metin tager en snak med Tore.
3. Tid mellem træninger
Der er tit trængsel i døren. Vi opfordrer instruktørerne til, at alle skal gennes ud rettidigt så næste hold kan komme til. Hvis ikke det virker har vi en ny situation.
4. Nytårskur
Vi afholder 3. januar et fyraftensmøde / nytårskur med “underholdning” i form af oplæg / afhandlinger, tips og tricks samt kaffe og kage m.v. Preben er tovholder.
5. Ny hjemmeside
Det skal undersøges om hjemmesiden kan få et nyt skin. Metin undersøger.
6. Orientering om tilbagebetaling af CV + DTaF licens
Metin sender en besked ud til klubbens medlemmer én gang til og anmoder om kontonummer så vi kan refundere det for meget betalte.
7. Fastholdelse
Metin rundsender hæfte fra DIF til læsning – skal vi have en trivselskoordinator. Det handler om fastholdelse, alle bedes gennemgå materialet og forholde sig til det,
8. Pulje til motion & fællesskab
Metin har holdt møde med Aarhus Kommune om en ansøgning. Der er muligvis penge at hente.
9. Evt.
Preben og Rasmus har været i Fit4Fight og se på klubtøj. Der var desværre kun et beskedent udvalg. Metin foreslår at udvalget besøger BudoXperten og Sportmaster.
Det skal indskærpes overfor for husets brugere at ventilationen skal bruges før vi fyrer for gråspurvene. Det er dyrt og det er miljømæssigt ej OK.