Bestyrelsesmøde i Aarhus Syd Taekwondo Klub – Tang Soo Do 01.10.2019

Tilstede:
Jann Mosgaard
Ingrid Falkentoft Andersen
Metin Aydin
Preben Schjødt
Charlotte Sikora Degn
Rasmus Holm
Frida Schjødt (føl)

Dagsorden:
1) Valg af ordstyrer og referent
2) Godkendelse af seneste referat
3) 100 flere medlemmer
4) DGI kampagne
5) Instruktørkurser
6) Velkomstpakke til instruktører
7) Møde med Jan Jørgensen udsættes
8) Ungdomsmiljø om fredagen
9) Frivillig-fest
10) Kasserer
11) Børne attester
12) Evt.

Referat:

Dagsorden:
1) Valg af ordstyrer og referent
Metin blev valgt.
2) Godkendelse af seneste referat
Seneste referat blev godkendt.
3) 100 flere medlemmer
Metin fremlagde målsætning om yderligere 100 medlemmer i klubben via to indsatser:
Markedsføring
– Via Facebook, sættes i system med Helle Raskgaard som tovholder
– Lokalisering af en husfotograf (stillbilleder og film), hvem? Metin prikker.
– Løbende opsætning af flyers (blev nedstemt)
Nye hold (som satellitter til moderklubben)
– Lokalisering af gamle udøvere (udvikling af ildsjæle)
– “Genoptræning”
– Optag på instruktørkurser
Beslutning vedr. lokalisering af gamle udøvere:
Metin laver udkast til FB til kommentering i bestyrelsen.
Kim (voksen øvet) og Nikolaj (voksen begynder) kan måske medvirke til at udvikle strategier / brainstom etc. Plan søsættes efter bestyrelsens accept.
4) DGI kampagne
Charlotte orienterede om den aktuelle seniorkampagne med hverve-chokolade til nye medlemmer (tag-en-ven-med træning).
5) Instruktørkurser
Metin kontakter Tore vedr. intern instruktøruddannelse.
6) Velkomstpakke til instruktører
Sættes på standby indtil videre, idéen skal videreudvikles.
7) Møde med Jan Jørgensen udsættes
Ny dato findes, Metin kontakter.
8) Ungdomsmiljø om fredagen
Der er spontant opstået et ungdomsmiljø visse fredage hvor de unge selv låser sig ind, kæmper lidt, spiller hockey og spiser sammen. Bestyrelsen bifalder dette og vil gerne understøtte. Må ikke være ekskluderende og de unge skal selv styre det. Spilleregler: Nul alkohol, ryd op efter festivitas, kun klubmedlemmer.
Ved behov kan Metin kontaktes som en voksen livline hvis der er noget der brænder sammen. BJJ folket kan også bistå hvis der eks. dukker nogen op som ikke skal være der.
9) Frivillig-fest
11./10. sidste tilmeldinger skal ind nu – Preben er tovholder og henter/bringer maden frem. Der er behov for at stille borde og stole frem. Metin og Ingrid hjælper. Festudvalg?
10) Kasserer
Der skal findes en kasserer blandt klubbens voksne – vi skal lede blandt medlemmerne på voksen-øvet og voksen-begynder.
11) Børne attester
Metin kontakter Tore for at få status.
12) Evt.
Intet.