Bestyrelsesmøde 27.06.2019

Tid og sted: L.A. Rings Vej 54, 8270 Højbjerg
Tilstede:
Charlotte Sikora Degn, indsuppleret for Daniel Filbert
Metin Aydin
Tina Kim Sloth
Preben Schjødt, suppleant

Dagsorden:
1. Valg af referent
2. Godkendelse af seneste referat
3. Økonomi
4. Sommerfest
5. Rosenvangsskolen
6. Licenser
7. Kasserer
8. Evt.

Referat:
1. Valg af referent
Metin blev valgt.

2. Godkendelse af seneste referat
Seneste referat blev godkendt.

3. Økonomi
Vores økonomi er god og sund – MentoClub gør en forskel. Og så har vi pt. ekstra mange penge på kontoen fra Sommerlejrindtægterne.

4. Sommerfest
Afholdes 28.06.2019 – Rasmus & Rasmus er tovholdere.

5. Rosenvangsskolen
Vi er igen i år blevet tilbudt en plads i skolens idræts-arrangement efter sommeferien.
Det er vores vurdering at ressourcer og udbytte ikke står mål med hinanden hvorfor vi takker nej.

6. Licenser
Det er besluttet at bestyrelsesmedlemmer og trænere (som i forvejen er kontingentfri) også skal have betalt DTaF licens og CV kontingent.

7. Kasserer
Martin har besluttet at indtræde som kasserer igen. Både Martin og Metin skal have adgang til kontoen i Danske Bank.8. Evt.
a) Preben har behov for dialog om udnyttelsen af vores kombinerede kontor og udstyrsrum – Benny blev foreslået som oplagt sparringspartner.
b) Kyusho kan ikke ses at have betalt i MentoClub, det skyldes at de overfører penge udenom systemet (netbank). Vi beder dem sende kvitteringer til Tina.
c) Sommerlejren kører og kommer til at give et pænt overskud. Vi kan altid bruge flere frivillige og deltagere.