Nyhedsarkivet indeholder alle gemte nyheder.

Bestyrelsesmøde 03.03.2020

Dagsorden:
1. Generalforsamling
2. MON holdet
3. Træner 1A
4. Evt.

Tilstede:
Ingrid Falktoft Andersen
Rasmus Holm
Preben Schjødt
Metin Aydin, referent
Charlotte Sikora Degn
Kristine Friis

Afbud:
Jann Mossgård

Referat:
1. Generalforsamling

Martin præsenterer regnskab 2019.
Metin fremlægger budget.
Metin fremlægger bestyrelsens beretning.
Vi skal have fundet emner til bestyrelsen – mindst én plads er vakant efter Jann Mossgård, og to suppleantpladser. Emil og Tobias vil gerne være revisor suppleanter og Johnny Revisor.

2. MON holdet

MON holdet mangler en fast træner om tirsdagen, Tore og Metin har forsøgt at få folk til at committe sig til én træning pr. måned. Det er ikke lykkedes, og eftersøgningen fortsætter derfor. Metin har ikke længere mulighed for at påtage sig træningen om tirsdagen. Der bør uddannes flere instruktører. Metin kontakter mulige emner. Lønnede instruktører blev drøftet som en mulighed men ikke vedtaget.

4. Træner 1A
Der er lige straks træner 1A i Risskov. Flere af vores nye trænere nåede ikke at blive tilmeldt og vi har derfor mulighed for at afholde kursus i eget hus 18.-19. april. Blev vedtaget. Vi har 10 pladser (eller flere), flest mulige skal tilmeldes så vi kan udvide staben.

5. Evt.
Metin fremviste klubdragt prototype med broderi foran og bagpå. Pris for overdel 300,- Pris for T-shirts 85,- (ved “samlet” køb)
Rasmus kontakter sin moster med henblik på at få fat i broderi-filen “fra sidst”.

Nyhedsbrev Marts 2020

Her følger nyhedsbrevet for marts måned med nogle opmærksomhedspunkter af relevans for klubben og medlemmerne.

Hygiejne

I den kommende tid vil vi sætte håndsprit op til hånddesinfektion – det er ikke et led i et Corona-hysteri, men blot af hensyn til almindelig god hygiejne. Vi vasker gulvet i den store sal i klorin og vi sprayer gulvet i den lille sal med Rodalon én gang ugentligt – og det gør vi fordi vi kommer rigtig tæt på hinanden når vi træner og det derfor er væsentligt med hygiejniske forhold.

Fodvorter

Fodvorter smitter og skal behandles. Har man fodvorter kan man godt træne med, men det skal foregå i strømper/sko. Benyt badesko/sandaler i bruserum. Så er der ingen problemer og vi undgår smitte.

Rengøring

Når du har drukket af et glas eller brugt bestik, så vask det op og tør det af. Vi har ikke personale til at gøre det. Har du brugt noget udstyr af den ene eller anden art, så stil det på plads og ryd op efter dig, ellers er der andre der kommer til det. Og i bruse-/omklædningsrum – lad lige være med at barbere dig og efterlade en jungle i afløbet, men gør det hjemmefra. NB: Kun et drengeproblem! Og sørg i øvrigt for at lukke døren ud til omklædningsrummet så ingen behøver at se din bare ?

Graduering

Der er graduering d. 22./3. – de som skal op er blevet eller bliver indstillet af deres træner og får besked direkte. Vi laver dog også en event via MentoClub som man skal melde sig til når man besked fra systemet.

Aktivitetsstøtte

Vores timeregistrering har haltet gevaldigt i 2019 – vi er gået over til et nyt system der er rigtig godt, når vi bruger det. Det som er gået galt for os er registreringen – alle medlemmer skal registrere sig hver gang de deltager i en aktivitet i huset, og det er kikset, faktisk så meget at vi skal betale en hel del af vores aktivitetsstøtte tilbage til Aarhus Kommune og det er rigtig surt. Derfor: Hver gang du sætter dine ben i huset, skal du starte med at registrere dig på vores tablet. Please.

Sommerlejr 2021, 2022 og 2024

Nu er det helt officielt: DTaF har tildelt Aarhus Syd, Risskov og Århus Taekwondo Klubber sommerlejren i 2021, 2022 og 2024. Og det er et fedt teambuilding projekt for klubben og en mega social begivenhed. Og fordi vi ved det så lang tid i forvejen kan vi alle måske nå at tænke det ind i vores sommerferieplaner. Lejrene afholdes følgende datoer:

1.-9. juli 2021
30.-8. juli 2022
4.-12. juli 2024

Fredagshygge

Der er opstået et teenage-hyggemiljø i klubben hvor de unge mødes, spiller floorball (ja, det hedder faktisk ikke hockey!), kæmper, tumler og snacker. Men ak og ve! Vores ovn er stået af og det betyder at det er slut med pap-pizza som ellers er super praktisk når vores køkken er så begrænset som det er. Derfor: Er der nogen som har en ovn til overs, eller ved hvor vi kan score en nærmest gratis?

Filmaften for MON holdet 27. marts

Den sidste fredag i marts afholder vi filmaften for MON holdet i tidsrummet 18:00-20:00. Det bliver noget med spisning først og så lægger vi den store madras ned og kravler op på den og ser nogle animationsfilm. Det er helt OK at medbringe en dyne, pude og en bamse.

Hvis der er særlige ønsker til maden (allergier, religiøse hensyn o.a.) siger man bare til – og man er også velkommen til at byde ind med hjælp til det praktiske i den forbindelse. Der kommer en hilsen ud via MentoClub til deltagerne på MON holdet.

Generalforsamling 

19. marts kl. 20:00 er der generalforsamling i taekwondo klubben – dagsorden er udsendt tidligere og kan i øvrigt ses på www.aarhus-syd-taekwondo.dk
Der er flere poster som skal besættes og vi har brug for lige præcis dig!

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 19. marts 2020

Hermed indkaldes klubbens medlemmer til ordinær generalforsamling i Aarhus Syd Taekwondo Klub – Tang Soo Do.

Dato:
19.03.2020

Klokkeslæt:
20:00

Forslag der ønsket behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage inden generalforsamlingen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

4. Kassereren fremlægger regnskab og budget

5. Fastlæggelse af kontingent

6. Behandling af indkomne forslag
– LYS1

7. Valg af bestyrelse og to bestyrelsessuppleanter. Formand på valg i lige år, kasserer i ulige år.
Grundet stor udskiftning i bestyrelsen har vi suppleret heftigt i bestyrelsen dette år – det betyder at der er hele 5 bestyrelsesmedlemmer der skal vælges i 2020 samt to suppleanter.
Kristine Friis (kasserer), på valg – villig til genvalg (skal formelt vælges for 1 år, indsuppleret)
Charlotte Sikora Degn (bestyrelsesmedlem), på valg – villig til genvalg (skal formelt vælges for 1 år, indsuppleret)
Metin Aydin (formand), på valg – villig til genvalg
Preben Schjødt (bestyrelsesmedlem) på valg – villig til genvalg (skal formelt vælges for 1 år, indsuppleret)
Rasmus Holm, ikke på valg
Ingrid F. Andersen, ikke på valg
Jann Mossgård (bestyrelsesmedlem), på valg – ikke villig til genvalg
Vi opfordrer interesserede til at melde sig på banen.

8. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.
Første revisor Johnny Troelsen (villig til genvalg)
Anden revisor (vakant), Jann Mossgård stiller op til posten
Første revisor suppleant Emil Knudsen (villig til genvalg)
Anden revisor suppleant Tobias Jessen (villig til genvalg)

9. Valg til udvalg efter behov.

10. Evt.

Bestyrelsesmøde 18.02.2020

Dagsorden:
1. Økonomi
2. Fundraising, fonde, sponsorer, fondsansøgninger
3. Indkommet forslag fra Helle Fyllgraf om økonomisk støtte til deltagelse til stævner
4. Generalforsamling – to-do-liste
5. Årshjul
6. OL i Mindeparken (i stedet for open air)
7. Brydning
8. Satellitter – status
9. Fitnessrum – status
10. Kontor – status
11. Børneattester
12. Rengøring
13. Møde i husrådet

Tilstede:
Ingrid Falktoft Andersen
Rasmus Holm
Preben Schjødt
Metin Aydin, referent
Frida Schjødt, føl
Charlotte Sikora Degn
Kristine Friis

Afbud:
Jann Mossgård

Referat:
1. Økonomi
Årsregnskabet er klar til underskrift, vi laver et pænt overskud (ca. 58% over sidste års overskud).
Vi har fordoblet antal medlemmer i huset på tre år og desuden lavet en god omsætning på årets sommerlejr. Det går rigtig godt, og der er udsigt til fortsat fremgang – men vi skal også bruge fremgangen så LYS1 er fuldt- eller overfinansieret. Vi betragtes som de små i LYS1 sammenhæng.

2. Fundraising, fonde, sponsorer, fondsansøgninger
Preben laver liste over udstyrsbehov til fitnessrum og økonomi, og overbringer denne til Ingrid som søger fondsmidler.
Rasmus skaffer tilbud fra Jane og overbringer til Ingrid som søger fondsmidler.
Preben vil søge midler / materiale sponsorater fra virksomheder.
Overskud fra Sodavandssalg + fondsmidler søgt til stævnedeltagelse skal gå til stævnepulje som klubbens stævneaktive kan søge midler fra – stævnedeltagelse bidrager til fastholdelse og er værdifuldt for klubben. Kristine opretter konto i bogholderiet så vi har styr på hvor mange midler der er hensat hertil.
Metin foreslår at der laves et årligt lotteri hvor der sættes en bil på højkant, ansøgning ved spilmyndigheden nødvendig.
Første møde i erhvervsklubben er afholdt fredag 21./2. kl 07:00. Der var 10 personer til stede første gang. Runder vi 20 medlemmer og ydes der blot et beskedent sponsorat er der skaffet et væsentligt bidrag til klubben.

3. Indkommet forslag fra Helle Fyllgraf om økonomisk støtte til deltagelse til stævner
Imødekommes, se pkt. 2.

4. Generalforsamling – to-do-liste.
Metin laver indkaldelse, får styr på dato, opfordrer til at stille op til bestyrelsen, samt undersøger hvem der er på valg.
Årsregnskab er på plads. Budget er på plads som 5 års forecast.

5. Årshjul
Der er hængt årshjul op på opslagstavlen i klubben, som et supplement til bestyrelsens kollektive hukommelse ?

6. OL i Mindeparken (i stedet for open air)
Det besluttedes at satse på to heste – at bevare ”Open Air” som navn + ”Olympic” eller lign.
Preben tænker tanker om hvordan klubberne kan udfordres og sættes op mod hinanden.

7. Brydning
Thrott har vist interesse for at søsætte en satellit hos os, såvel har Aarhus Judoklub. De kan (til nød) benytte den lille sal, særligt ved mindre børn. Er en glidende bevægelse ind i et mere permanent forhold.

8. Satellitter – status
P.t. frekventerer ca. 20 personer Tranbjerg holdet, sidst var der 6 på Kolt-Hasselager holdet og kun 1 i Stavtrup (tilsyneladende grundet en misforståelse vedr. vinterferie). Vi holder øje med udviklingen og tager den til efterretning.

9. Fitnessrum – status
Preben har fået tilbud hjem. Se pkt. 2.

10. Kontor – status
Kontoret er indrettet i det gamle udstyrsrum. Der står skrammel langs væggene, billederne er Hans Eriks og dem skal vi passe på. Det forslås at de hænges op hvor plads findes.

11. Børneattester
Kristine hjemtager børneattester på de nye instruktører på satellitholdene.
Metin hjemtager børneattester på hjælpetrænerne på MON holdet.

12. Rengøring
Der har været ret beskidt i herreomklædningsrummet især – der er nogen der har valgt at barbere sig i bruseområdet. Det indskærpes at man kun tager bad i bruserummet. Metin har bedt rengøringen om at gøre lidt ekstra i omklædningsrum. Kalk kan evt. fjernes ved at vi tømmer nogle flasker eddike i de berørte områder.

13. Møde i husrådet
Der har været møde i husrådet ml. BJJ, boksning og taekwondo. Der er enighed om at der skal oppes på rengøring og samarbejde vedr. fundraisining,

Nyhedsbrev Februar 2020

Vinterferie i uge 7

MON hold samt børn begynder + øvet holder vinterferie i hele uge 7.
Jeonsa Team holder fri 9. og 16. februar.
Hold øje med facebook for pludselige spontantræninger.

Fastelavn

23. februar i tidsrummet 12:30 til ca. 13:00 afholder vi tøndeslagning i klubben for børn begynder, børn øvet, familieholdet samt for deltagere på vores satellithold i Tranbjerg, Stavtrup og Kolt-Hasselager.

Der krones kattekonge og kattedronning, og der er en præmie til den bedst udklædte. Og så selvfølgelig slik, saftevand og kage til.

Er der forældre som har lyst til at hjælpe til og evt. bage kage? Giv Metin en hilsen på mail metin@aydin.dk eller SMS 30299822

MON graduering

27. februar er der MON graduering, vi starter kl. 17:00 præcist (!). Tilmelding til Metin, der uddeles sedler som bedes udfyldt og afleveret senest torsdag 20. februar (af hensyn til indkøb af bælter). Betaling foretages på selve dagen.

8. dan til Hans Erik

Hans Erik Steffensen blev formelt Kukkiwon certificeret 8. dan d. 30. januar 2020 og Aarhus Syd Taekwondo Klub har med ham samt Choi Kyoung An 9. dan de højest graduerede instruktører i Danmark.

Nyhedsbrev Januar 2020

Satellithold
Så har vi afholdt de første træninger på de 3 nye hold i Aarhus Sydlige opland, henholdsvis i Kolt-Hasselager, Tranbjerg og Stavtrup – og det går godt. Tilslutningen er stadig ustabil og derfor inviterer vi jer til, at deltage som gæster på holdet så der er fyldt fornuftigt op i rækkerne.
Spørg gerne hvis du er i tvivl om hvor det er henne.
I Stavtrup er det børn ca. 10-14 år, det samme gør sig gældende i Kolt-Hasselager og i Tranbjerg er det alle aldre + familier som kan være med.
Kom gerne! Mere info på hjemmesiden.
 
Fitnessrum
Vi lægger an til at lave et fitnessrum i det gamle køkken – og i den forbindelse har vi fundet ud af at fitnessudstyr er afsindig dyrt! Hvis du derfor ved hvor der står et squatrack, en OL vægtstang og 50 mm skiver eller lign. eller kender du en virksomhed som står parat med et sponsorat, så sig til. Preben Schjødt har en specifikation over hvilket udstyr vi er på udkig efter – prik ham inden han prikker dig ?
Alle klubbens medlemmer og pårørende må bruge rummet kvit og frit, børn under 15 år kun ifølge med en voksen.
 
Træner 1A kursus
På vej mod det sorte bælte skal alle elever igennem Træner 1A kursus – næste gang er i Risskov 14.-15. marts. Skynd dig og meld dig til hos din træner (som sender tilmeldingen videre til Charlotte). Alderskravet er ca. 15 år og prisen er kr. 1.500,- som klubben betaler for dig. Betragt det som en gave!
 
Træner til MON holdet
Vi leder fortsat efter en ekstra træner til MON holdet som kan tage en træning en gang hver eller hver anden uge – Metin har grundet arbejde kun i en overgangsperiode mulighed for at påtage sig begge ugentlige træninger. Vi håber der kan findes en eller to kandidater på voksen begynder og voksen øvet der vil bakke op.
 
Elektroniske kampveste
Vi har besluttet at anskaffe elektroniske kampveste – det er endnu dyrere end fitnessudstyr, og vi skal på jagt efter fondsmidler – ca. 30.000 kr. skal der skaffes. Er der nogen der har mod på og overskud til at gå ombord i at skrive fondsansøgninger så vi kan få finansieret det dyrebare grej? Hiv fat i Jane, så vil hun bringe en salgstale som kan omdannes til en ansøgning.
 
Calm & Power 2020
For et par år siden omdelte vi et oplag brochurer (Calm & Power) i Højbjerg hvor vi reklamerede for aktiviteterne hos os. Tryksagen kom ud til 3000 husstande og havde således en reklamemæssig værdi. Du kan se brochuren i klubben – hvis du kender en mekaniker (som du har betalt for reparationer til i årevis), en frisør (som altid mod betaling fikser dit og familiens hår), en lokal købmand, kioskejer eller anden selvstændig hvem du altid loyalt har handlet hos, så kender du måske også en som vil købe en annonce i tryksagen. 500 kr. for en halvside og 1000 kr. for en hel. (A5 format). Tal med Metin herom, så sender han en digital udgave af den sidste som kan bruges i din eftersøgning på annoncekroner til klubben.

MOGA: Yoga for mænd

Så er MOGA landet i klubben: Yoga, kun for mænd! Sanne Løfberg fra Viborg afholder tre gange ugentligt træningsforløb for hold med højest 14 personer dojang 2.

MOGA tilbydes følgende dage:

Mandag 17:45-18:45
Onsdag 16:45-17:45
Lørdag 14:00-16:00

Sanne underviser desuden i Inner Axis Yoga, og afvikler tre gange ugentligt træningsforløb for både mænd og kvinder, det foregår også i dojang 2:

Mandag kl. 16:45-17:45
Onsdag kl. 17:45-18:45
Lørdag kl. 12:00-14:00

Sanne skriver følgende om Inner Axis:

“På dette hold stopper vi op og trækker vejret sammen. Fokus er på dig og der hvor du er lige nu i dit liv. Alle øvelserne tilpasses den enkelte elevs niveau og udfordringer, så alle kan være med uanset erfaring.”

Mere infor på www.bodyguru.dk