Nyhedsarkivet indeholder alle gemte nyheder.

MOGA: Yoga for mænd

Så er MOGA landet i klubben: Yoga, kun for mænd! Sanne Løfberg fra Viborg afholder tre gange ugentligt træningsforløb for hold med højest 14 personer dojang 2.

MOGA tilbydes følgende dage:

Mandag 17:45-18:45
Onsdag 16:45-17:45
Lørdag 14:00-16:00

Sanne underviser desuden i Inner Axis Yoga, og afvikler tre gange ugentligt træningsforløb for både mænd og kvinder, det foregår også i dojang 2:

Mandag kl. 16:45-17:45
Onsdag kl. 17:45-18:45
Lørdag kl. 12:00-14:00

Sanne skriver følgende om Inner Axis:

“På dette hold stopper vi op og trækker vejret sammen. Fokus er på dig og der hvor du er lige nu i dit liv. Alle øvelserne tilpasses den enkelte elevs niveau og udfordringer, så alle kan være med uanset erfaring.”

Mere infor på www.bodyguru.dk

 

Bestyrelsesmøde 07.01.2020

Dagsorden
1) Valg af ny kasserer
2) Overførsel af midler til “fondskonto” (Johnny) og overførsel af “fondskonto”
3) Ny lejer – Yoga (www.bodyguru.dk)
4) Udlån af dojang 2 til personlig træning
5) Udlån af dojang 1 til filmaften
6) Økonomi til fitnesslokale
7) Afholdelse af Træner 1A-kursus in house – og afholdelse af Træner 1B (6./11.-2021)
8) Elektroniske kampveste. Ansøgning modtaget fra kampholdet. Tillæg: Tilbud på kampveste fra BudoX
9) Evaluering af nytårskuren
10) Æresmedlemsskab
11) Indstilling til Dangraduering vs. fastholdelse af ældre + tiltrække andet end 20-årige gymnaster

Tilstede:
Jann Mossgård
Preben Schjødt
Frida Schjødt (føl)
Charlotte Sikora Degn
Rasmus Holm
Metin Aydin (referent)
Kristine Friis
Ingrid Falkentoft Andersen

Referat:

1) Valg af ny kasserer
Kristine Friis blev valgt til posten.
Arbejdsopgaver:
– NemID
– Koder til Foreningsportalen
– Indberetning til CFR (Senest 31./1.), (Kristine+Metin)
– Indberetning af aktivitetsregnskab (Kristine)
– Indberetning af regnskab til kommunen (Kristine)
– Holde styr på Fritidspas (Metin)
– Holde styr på fakturering (Dele-affaldscontainer, andet?) (Kristine)
– Betale regninger / overføre for udlæg (Kristine)
– Tilmelding til teknikstævner (Rasmus)
– Tilmelding til kampstævner (Jane)
– Tilmelding til kurser (Charlotte)
– Bestilling af licenser+CV (Charlotte)
– Udfærdige årsregnskab (Kristine)
– Udfærdige årsbudget (Kristine+Metin)
– Kristine skal have login til MentoClub

2) Overførsel af midler til “fondskonto” (Johnny) og overførsel af “fondskonto” til bestyrelsen.
Det blev besluttet at overføre midler fra driftskontoen til “fondskontoen” op til det nødvendige beløb, for at kunne opfylde vores økonomiske forpligtelse til Lys1 anlægsøkonomien.
Det blev endvidere besluttet at “fondskontoen” fremover administreres af den samlede bestyrelse, evt. ved formand og kasserer i forening.
En enstemmig bestyrelse var for et lejemål i Lys1 – dette kommunikeres til Fonden Lyseng Idrætscenter inden fondsrådsmødet i februar.
3) Ny lejer – Yoga (www.bodyguru.dk)
Det besluttedes, at lade januar måned være huslejefri, således vi kan støtte Sanne med at få hendes initiativ op i omdrejninger. I februar og marts er huslejen ½ for hende.
Med hende i hus er lokalerne “fyldt op”. Der er kun tider tilbage fredag, lørdag og søndag.
4) Udlån af dojang 2 til personlig træning
Det besluttedes, at give et hold mulighed for at benytte dojang 2 til personlig træning vederlagsfrit. Vi har en sandsæk til overs som kan hænges op og de medbringer selv handsker og andet grej. Dette hold er ikke i konkurrence med andre tilbud i huset. Vi giver tilladelsen for 6 måneder af gangen – dette med henblik på, at kunne sikre plads i huset hvis der pludselig står en situation hvor vi kan få en potentiel lejer indenfor i samme tidsrum.

5) Udlån af dojang 1 til filmaften
Lene Tulstrup vil gerne låne dojang 1 til filmaften for en 7. klasse. Dette imødekommes.
6) Økonomi til fitnesslokale
Gulvkamp og bokserne er interesserede i styrketræningsrum, såvel er en mindre andel taekwondoudøvere. Bestyrelsen bevilliger 4000,- til indretning med en forventning om, at de andre klubber lægger et tilsvarende beløb.
Preben finder priser på udstyr og Ingrid søger yderligere fondsmidler for at nå i mål med initiativet.
Nana vil sælge sine træningsmåtter, bestyrelsen er indstillet på at købe, endvidere rettes henvendelse til skanderborg taekwondoklub der måske har gamle måtter til salg.
7) Afholdelse af Træner 1A-kursus in house – og afholdelse af Træner 1B (6./11.-2021)
Det blev besluttet at vi skal sende flest mulige på instruktørkurser. Det er dem der skal løfte træningerne, og dem kan der ikke blive for mange af.
Vi har også mulighed for, at afholde instruktørkurser i eget hus hvis der er mange nok – vi skal være OBS på kandidater.
Endvidere byder vi ind på at afholde Træner 1B 06.11.2021.
8) Elektroniske kampveste. Ansøgning modtaget fra kampholdet. Tillæg: Tilbud på kampveste fra BudoX
Bestyrelsen vil arbejde for at rejse penge til at købe elektroniske kampveste – dette ved at søge fondsmidler.
Der var enighed om, at vi skal benytte os af muligheden for at lave fælles klubarrangementer ud af stævner, således det i højere grad kan blive en del af klubkulturen.
9) Evaluering af nytårskuren
Der er roser fra alle sider til nytårskuren, alle var glade, også kæmperne som fik nogen på snotten! Det var hyggeligt, godt at mødes på tværs af klubber, og det var et tilnærmelsesvist gratis arrangement i penge.
Det er noget vi kan gøre igen, evt. et arrangement ved sæsonstart som et stunt der kan skaffe medlemmer, evt. et åbent arrangement for udefrakommende.
10) Æresmedlemsskab
Der vil blive uddelt et æresmedlemsskab i forbindelse med generalforsamlingen, Metin tjekker op på tidligere referater.
11) Indstilling til Dangraduering vs. fastholdelse af ældre + tiltrække andet end 20-årige gymnaster
Det besluttedes at lave et internt bestyrelsesudvalg der skal drøfte hvordan vi ser muligheden for handicap og senior dan-gradueringer. Arbejdspapiret vendes i bestyrelsen.
Der er enighed om, at det er sabumnimgruppens kompetence at indstille til dan gradueringer. Jann, Metin og Rasmus deltager.

Nyhedsbrev december 2019

Nominering til årets medlem
Vi indstifter en ny tradition: Vi kårer årets medlem!
Årets medlem er sandsynligvis et medlem som på den ene eller anden vis har gjort det særlig godt. Det kan være træningsmæssige resultater, medaljer høstet ved stævner, frivilligt arbejde eller et usædvanligt godt og smittende humør.
Og du kan være med til at pege på hvem det skal være – send din nominering og en kort begrundelse til kontakt@aarhus-syd-taekwondo.dk inden 22./12. Så finder bestyrelsen en vinder blandt de indkomne nomineringer.

Nytårskur 3. januar 2020
Vi åbner vi op for et nyt træningsår på en anden måde end vi plejer – vi holder nytårskur i klubben!
Kl. 16:45 åbner vi dørene og byder indenfor (vi er vært ved en lille snack, en sodavand eller bobler)
Kl. 17:00 åbner stormester Choi Kyong Anh træningsåret i Aarhus Syd Taekwondo Klub
Kl. 17:05 bringer Metin Aydin en skåltale samt et tilbageblik og et kig på året 2020 og længere frem
Kl. 17:20 holder Hans Erik Steffensen et oplæg om hans 8. dan afhandling og hans tur til Korea
Kl. 17:55 offentliggøres årets medlem
Kl. 18:00 (ca.) pause, fri mingle og snacks
Kl. 18:15-18:35 afvikling af to boksekampe af 3×2 min – du har plads ved ringside!
Kl. 19:40-19:50 afvikling af en taekwondokamp af 3×2 min – du har plads ved ringside (men vi flytter stolene længere væk af hensyn til vildfarne ben)!
Kl. 20:00-21:00 tak for i aften med flere snacks og bobler

Børn er selvfølgelig mere end velkomne, og når voksensnakken bliver for meget kan de løbe ind i den lille sal og tumle med bolde og hvad der ellers findes.

Tovholdere:
Frida Schjødt er på madholdet
Preben ”Robin” Schjødt er indkøber
Max Nielsen er på stole-holdet

Har du ikke meldt dig til endnu? Gør det her:
https://www.facebook.com/events/819123921863810

Instruktørkursus 1A
Så er der “lige straks” instruktør 1A kursus i Risskov, og vi forventer at sende en stor flok afsted igen og vi opfordrer alle der er fyldt 15 år til at deltage.

Det er spændende, sjovt og klubben betaler for fornøjelsen – og så skal du bruge kurset når du skal gradueres til sort bælte, så det er ikke bare “for sjov”.

Tilmeldingsfrist 14. januar – kontakt din træner snarest hvis du vil med denne gang.

Kurset afvikles i Risskov Taekwondo Klub 14.-15. marts 2020

1-2 træner 25. januar
1-2-Træner er et (hjælpe)trænerkursus, som gør den nye træner i stand til at organisere, igangsætte og korrigere udvalgte øvelser inden for Taekwondo

Kurset er bygget op om 2 moduler á 4 timer, hvor det første modul fokuserer på trænerrolle, kommunikation og tilpasning af træningen til målgruppen. Det andet modul introducerer konkrete øvelser fra Taekwondoen.

Kurset er både for den engagerede junioratlet og forældrene på sidelinjen.

Tilmeldingsfrist 25. december 2019 – kontakt din træner snarest hvis du vil med denne gang.

Så er der juleferie

Efter de sidste træninger 19. december holder vi Juleferie som varer helt ind til uge 2 (NB: Graduering 21. december).
Fra og med 6. januar er klubben i fuld gang igen på alle hold.

Glædelig Jul og godt nytår!!!

Ekstraordinært bestyrelsesmøde 25.11.2019

Referat
Skype-bestyrelsesmøde 25.11.2019
 
Deltagere:
Metin (referent)
Charlotte
Preben
Rasmus (afbud, stemme afgivet forud for møde)
Ingrid (afbud, stemme afgivet forud for møde)
Jann (afbud, sætter sin lid til den øvrige bestyrelse)
 
Referat:
1. Sommerlejr 21, 22, 23 og 24
Det blev besluttet at afholde sommerlejr i 2021, 2022 og 2024 (med fire stemmer for 3 sommerlejre og én for 2).
2. Evt.
Intet.

Så puttes den gamle i graven…

Siden 2011 har vi benyttet den karakteristiske blå hjemmeside som primær kommunikationskanal til verden – men nu 8 år senere stedes den til hvile.

Siden blev designet af Metin Aydin og implementeret af John Søby Madsen som på den tid trænede på familieholdet og voksenholdet sammen med sin familie.

Det nye layout er udviklet af Kriesi.at som bl.a. leverer templates til WordPress og mange andre CMS – og det gode ved at benytte et sådant template er, at vi bevarer alle de oplysninger der gennem tiden er blevet uploadet til hjemmesiden, rub og stub.

I den kommende tid vil der blive ryddet op på siden – og det kan medføre, at du lige skal kigge en ekstra gang for at finde det du leder efter, men slutresultatet skal gerne blive, at det hele bliver mere tidssvarende og lækkert.

Vi krydser fingre! 🙂

Bestyrelsesmøde i Aarhus Syd Taekwondo Klub – Tang Soo Do 05.11.2019

Tilstede:
Metin Aydin
Charlotte Sikora Degn
Ingrid Falkentoft Andersen
Preben Schjødt
Rasmus Holm
Frida Schjødt (føl)
Afbud:
Jann Mossgård
Dagsorden:
1. Ekstra rengøring
2. Satellitter
3. Tid mellem træninger
4. Nytårskur
5. Ny hjemmeside
6. Orientering om tilbagebetaling af CV + DTaF licens
7. Fastholdelse
8. Pulje til motion & fællesskab
9. Evt.

Referat:
1. Ekstra rengøring
Der er kva de mange mennesker ekstra beskidt i dojang 1. Vi vil forsøge med mere rengøring af sal 1 yderligere én gang ugentligt.
2. Satellitter
Vi har besøgt forstæderne Beder og Malling, og i næste uge kommer turen til Mårslet og om 3 uger Tranbjerg. De første to stop medførte en deltagelse af respektivt 13 og 16 elever, det kan udbygges. Vi vurderer om der er mulighed for at etablere os – efter at vi har undersøgt hvilke instruktører som evt. kan stå for holdene. Metin tager en snak med Tore.
3. Tid mellem træninger
Der er tit trængsel i døren. Vi opfordrer instruktørerne til, at alle skal gennes ud rettidigt så næste hold kan komme til. Hvis ikke det virker har vi en ny situation.
4. Nytårskur
Vi afholder 3. januar et fyraftensmøde / nytårskur med “underholdning” i form af oplæg / afhandlinger, tips og tricks samt kaffe og kage m.v. Preben er tovholder.
5. Ny hjemmeside
Det skal undersøges om hjemmesiden kan få et nyt skin. Metin undersøger.
6. Orientering om tilbagebetaling af CV + DTaF licens
Metin sender en besked ud til klubbens medlemmer én gang til og anmoder om kontonummer så vi kan refundere det for meget betalte.
7. Fastholdelse
Metin rundsender hæfte fra DIF til læsning – skal vi have en trivselskoordinator. Det handler om fastholdelse, alle bedes gennemgå materialet og forholde sig til det,
8. Pulje til motion & fællesskab
Metin har holdt møde med Aarhus Kommune om en ansøgning. Der er muligvis penge at hente.
9. Evt.
Preben og Rasmus har været i Fit4Fight og se på klubtøj. Der var desværre kun et beskedent udvalg. Metin foreslår at udvalget besøger BudoXperten og Sportmaster.
Det skal indskærpes overfor for husets brugere at ventilationen skal bruges før vi fyrer for gråspurvene. Det er dyrt og det er miljømæssigt ej OK.

Bestyrelsesmøde i Aarhus Syd Taekwondo Klub – Tang Soo Do 01.10.2019

Tilstede:
Jann Mosgaard
Ingrid Falkentoft Andersen
Metin Aydin
Preben Schjødt
Charlotte Sikora Degn
Rasmus Holm
Frida Schjødt (føl)

Dagsorden:
1) Valg af ordstyrer og referent
2) Godkendelse af seneste referat
3) 100 flere medlemmer
4) DGI kampagne
5) Instruktørkurser
6) Velkomstpakke til instruktører
7) Møde med Jan Jørgensen udsættes
8) Ungdomsmiljø om fredagen
9) Frivillig-fest
10) Kasserer
11) Børne attester
12) Evt.

Referat:

Dagsorden:
1) Valg af ordstyrer og referent
Metin blev valgt.
2) Godkendelse af seneste referat
Seneste referat blev godkendt.
3) 100 flere medlemmer
Metin fremlagde målsætning om yderligere 100 medlemmer i klubben via to indsatser:
Markedsføring
– Via Facebook, sættes i system med Helle Raskgaard som tovholder
– Lokalisering af en husfotograf (stillbilleder og film), hvem? Metin prikker.
– Løbende opsætning af flyers (blev nedstemt)
Nye hold (som satellitter til moderklubben)
– Lokalisering af gamle udøvere (udvikling af ildsjæle)
– “Genoptræning”
– Optag på instruktørkurser
Beslutning vedr. lokalisering af gamle udøvere:
Metin laver udkast til FB til kommentering i bestyrelsen.
Kim (voksen øvet) og Nikolaj (voksen begynder) kan måske medvirke til at udvikle strategier / brainstom etc. Plan søsættes efter bestyrelsens accept.
4) DGI kampagne
Charlotte orienterede om den aktuelle seniorkampagne med hverve-chokolade til nye medlemmer (tag-en-ven-med træning).
5) Instruktørkurser
Metin kontakter Tore vedr. intern instruktøruddannelse.
6) Velkomstpakke til instruktører
Sættes på standby indtil videre, idéen skal videreudvikles.
7) Møde med Jan Jørgensen udsættes
Ny dato findes, Metin kontakter.
8) Ungdomsmiljø om fredagen
Der er spontant opstået et ungdomsmiljø visse fredage hvor de unge selv låser sig ind, kæmper lidt, spiller hockey og spiser sammen. Bestyrelsen bifalder dette og vil gerne understøtte. Må ikke være ekskluderende og de unge skal selv styre det. Spilleregler: Nul alkohol, ryd op efter festivitas, kun klubmedlemmer.
Ved behov kan Metin kontaktes som en voksen livline hvis der er noget der brænder sammen. BJJ folket kan også bistå hvis der eks. dukker nogen op som ikke skal være der.
9) Frivillig-fest
11./10. sidste tilmeldinger skal ind nu – Preben er tovholder og henter/bringer maden frem. Der er behov for at stille borde og stole frem. Metin og Ingrid hjælper. Festudvalg?
10) Kasserer
Der skal findes en kasserer blandt klubbens voksne – vi skal lede blandt medlemmerne på voksen-øvet og voksen-begynder.
11) Børne attester
Metin kontakter Tore for at få status.
12) Evt.
Intet.