Indlæg af Metin Aydin

Hygiejne og forholdsregler

Kære alle, Vi vælger, at følge Sundhedsstyrelsens generelle anbefaling om, at undlade (unødige) håndtryk og omfavnelser. Der er ikke aktuelt noget der indikerer, at vores medlemmer skulle være særligt udsatte for smitte med coronavirus gennem håndtryk i dojangen, og beslutningen er alene truffet for at imødegå en udbredt bekymring for at pådrage sig smitte. Husk […]

Bestyrelsesmøde 03.03.2020

Dagsorden: 1. Generalforsamling 2. MON holdet 3. Træner 1A 4. Evt. Tilstede: Ingrid Falktoft Andersen Rasmus Holm Preben Schjødt Metin Aydin, referent Charlotte Sikora Degn Kristine Friis Afbud: Jann Mossgård Referat: 1. Generalforsamling Martin præsenterer regnskab 2019. Metin fremlægger budget. Metin fremlægger bestyrelsens beretning. Vi skal have fundet emner til bestyrelsen – mindst én plads […]

Nyhedsbrev Marts 2020

Her følger nyhedsbrevet for marts måned med nogle opmærksomhedspunkter af relevans for klubben og medlemmerne. Hygiejne I den kommende tid vil vi sætte håndsprit op til hånddesinfektion – det er ikke et led i et Corona-hysteri, men blot af hensyn til almindelig god hygiejne. Vi vasker gulvet i den store sal i klorin og vi […]

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 19. marts 2020

Hermed indkaldes klubbens medlemmer til ordinær generalforsamling i Aarhus Syd Taekwondo Klub – Tang Soo Do. Dato: 19.03.2020 Klokkeslæt: 20:00 Forslag der ønsket behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage inden generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 4. Kassereren fremlægger […]

Bestyrelsesmøde 18.02.2020

Dagsorden: 1. Økonomi 2. Fundraising, fonde, sponsorer, fondsansøgninger 3. Indkommet forslag fra Helle Fyllgraf om økonomisk støtte til deltagelse til stævner 4. Generalforsamling – to-do-liste 5. Årshjul 6. OL i Mindeparken (i stedet for open air) 7. Brydning 8. Satellitter – status 9. Fitnessrum – status 10. Kontor – status 11. Børneattester 12. Rengøring 13. […]

Nyhedsbrev Februar 2020

Vinterferie i uge 7 MON hold samt børn begynder + øvet holder vinterferie i hele uge 7. Jeonsa Team holder fri 9. og 16. februar. Hold øje med facebook for pludselige spontantræninger. Fastelavn 23. februar i tidsrummet 12:30 til ca. 13:00 afholder vi tøndeslagning i klubben for børn begynder, børn øvet, familieholdet samt for deltagere […]

Nyhedsbrev Januar 2020

Satellithold Så har vi afholdt de første træninger på de 3 nye hold i Aarhus Sydlige opland, henholdsvis i Kolt-Hasselager, Tranbjerg og Stavtrup – og det går godt. Tilslutningen er stadig ustabil og derfor inviterer vi jer til, at deltage som gæster på holdet så der er fyldt fornuftigt op i rækkerne. Spørg gerne hvis […]